Slimību profilakses un kontroles centrs

Pārrunā paveikto Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā

18.12.2015, 00:00

 

Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) notika Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla* padomes sanāksme, kuras laikā padomes dalībnieki pārrunāja aktualitātes un plānoto 2016.gadā. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, SPKC, Valsts izglītības satura centra, Izglītības kvalitātes valsts dienesta un vecāku NVO konsorcija “Latvijas vecāku forums”.

 

Padome apsprieda obligāti izpildāmos kritērijus, lai skola varētu saņemt statusu “Veselību veicinoša skola”, un nolēma precizēt vienu no kritērijiem, nosakot, ka skolai jāpiedāvā vidusskolēniem iespēja apgūt mācību priekšmetu „Veselības mācība”. Papildus tika uzklausīti priekšlikumi par plānotajām aktivitātēm 2016. gadā un izvērtēts līdz šim paveiktais. Jau šobrīd skolām, kas darbojas Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā ir ievērojamas priekšrocības saņemt SPKC organizētos informatīvos pasākumus, kā arī priekšrocības informācijas saņemšanā par sagatavotajiem informatīvajiem un metodiskajiem materiāliem.

 

Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā šobrīd darbojas jau 70 skolas un divas pirmsskolas izglītības iestādes. Noslēdzoties 2015./2016.mācību gadam tiks lemts par statusa “Veselību veicinoša skola” piešķiršanu tīkla dalības skolām.

 

Plašāka informācija par Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīklu pieejama SPKC mājaslapas sadaļā "Veselību veicinošo skolu tīkls"

 

* Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

 

Dalība tīklā ir brīvprātīga. Tajā iesaistīties var ikviena vispārējās vai profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno pamata un/vai vidējās izglītības programmu un kura vēlas īstenot veselības veicināšanas pasākumus, aizpilda pieteikuma anketu un apņemas strādāt pie tīkla skolām noteikto kritēriju izpildes.

 

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC