Slimību profilakses un kontroles centrs

Par izmaiņām infekcijas slimību reģistrācijā

29.05.2015, 00:00
 

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) informē, ka ir apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumos Nr.7 „Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi), kas stājās spēkā no š.g. 22. maija.

 

Grozījumi MK noteikumos veikti, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajam par infekcijas slimību reģistrāciju [1], kā arī, lai saskaņotu infekcijas slimību epidemioloģiskās informācijas apmaiņu ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un Eiropas Savienības dalībvalstu epidemioloģiskās uzraudzības institūcijām [2].

 

MK noteikumu 2. pielikumā „Reģistrējamās infekcijas slimības” (turpmāk – 2.pielikums) svītrotas atsevišķas infekcijas slimības, kuras vairs netiks reģistrētas, tāpēc turpmāk ārstniecības personām vairs nav jāziņo SPKC par šādām infekcijas slimībām:

 

1. Akūtas zarnu slimības (nenoteiktas etioloģijas slimības)*;

2. Anisakioze;

3. Anoģenitālā herpes vīrusu infekcija;

4. Askaridoze;

5. Cisticerkoze;

6. Difilobotrioze;

7. Dermatofitozes (mikrosporija, trihofitija);

8. Kašķis;

9. Mutes un nagu sērga;

10. Teniozes;

11. Trihiurāze (trihocefaloze);

12. Uztura toksiskoinfekcijas;

13. Zirgu ļaunie ienāši un meloidoze.

 

*Piezīme: Saskaņā ar MK noteikumiem ārstniecības personai ir jāziņo par šādām laboratoriski apstiprinātām zarnu infekcijām: jersinioze, kampilobakterioze, kriptosporidioze, listerioze, salmoneloze, šiga toksīnu/verotoksīnu producējošo E.coli infekcija, šigeloze, vēdertīfs un paratīfi, vīrusu (rotavīrusu, norovīrusu, adenovīrusu, astrovīrusu, sapovīrusu) infekcijas, žiardiāze.

 

Ja rodas profesionāli pamatotas aizdomas par grupveida saslimšanas gadījumu (2 gadījumi un vairāk) ar minētājām zarnu infekcijas slimībām, jāziņo arī par pacientu, kas atbilst klīniskajiem simptomiem un kam ir epidemioloģiskā saikne ar laboratoriski apstiprināto gadījumu. Piemēram, ja vienā ģimenē ir divi saslimšanas gadījumi ar zarnu infekcijas slimības simptomiem, un vienam pacientam ir izdalīta salmonella ir jāziņo par abiem saslimšanas gadījumiem atsevišķi – par pirmo pacientu, kā apstiprināto gadījumu, un par otro pacientu, kā varbūtējo gadījumu.

 

Joprojām ir jāziņo par grupveida saslimšanas gadījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumu Nr. 948 „Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi” 45. punktā noteikto, t.sk. ja ir grupveida saslimšana ar pieciem un vairāk slimniekiem, kas atklāti vienlaikus, vai slimības inkubācijas laikā, ja ir profesionāli pamatotas aizdomas par šo gadījumu epidemioloģisko saistību, ieskaitot uztura toksikoinfekciju un citas noteiktas un nenoteiktas etioloģijas akūtas zarnu infekcijas.

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka vienlaikus 2. pielikums ir papildināts ar steidzamā ziņojuma sniegšanu, ja ir apstiprinātasvīrusu (rotavīrusu, adenovīrusu, astrovīrusu, sapovīrusu) zarnu infekcijas (2. pielikuma 59. punkts), tad ārstniecības persona ziņo vienu reizi par gadījumu, kas apstiprināts atbilstoši MK noteikumu 3. pielikumam.

 

Arī par citām atsevišķām infekcijas slimībām, kas iekļautas 2. pielikuma grupā 3 ar piezīmi (**) ārstniecības persona ziņo vienu reizi par gadījumu, kas apstiprināts atbilstoši MK noteikumu 3. pielikumam.

 

Pielikums: Reģistrējamās infekcijas slimības   (Saite uz www.likumi.lv)


Vēršam Jūsu uzmanību, ka ir aktualizēts MK noteikumu 3. pielikums „Reģistrējamie laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji, to noteikšanas metodes un izmeklējamie paraugi.”.

 

Pielikums: Reģistrējamie laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji, to noteikšanas metodes un izmeklējamie paraugi  (Saite uz www.likumi.lv)

[1] Eiropas Komisijas 1999.gada 22.decembra Lēmums 2000/96/EK par infekcijas slimībām, uz kurām pakāpeniski attiecinās Kopienas tīklu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2119/98/EK (2) un izveido to infekcijas slimību un īpašo veselības jautājumu sarakstu, uz kuriem attiecas epidemioloģiskā uzraudzība,

[2] Eiropas Komisijas 2012.gada 8.augusta Īstenošanas lēmums 2012/506/ES , ar kuru groza Lēmumu 2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.2119/98/EK

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC