Slimību profilakses un kontroles centrs

Rīcība izmeklēšanai un pasākumu organizēšanai iespējamā ievestā putnu gripas A/H7N9 gadījumā

22.05.2013, 00:00

 

* MK 05.01.1999. noteikumi Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=20667 un MK 13.12.2011. noteikumi Nr.948"Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=241413

** MK 14.06.2005. noteikumi Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos" http://www.likumi.lv/doc.php?id=110743

*** MK 21.11.2006. noteikumi Nr.948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem" http://www.likumi.lv/doc.php?id=148626

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC