Slimību profilakses un kontroles centrs

Sadarbība epidemioloģiskās drošības jomā

17.04.2012, 00:00

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra rīkojumu Nr.101 „Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu un Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju" ar 2012.gada 1.aprīli tika izveidota veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde "Slimību profilakses un kontroles centrs" (SPKC).

 

SPKC ir reorganizētās valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs" funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs sabiedrības veselības jomā, kas saistīta ar epidemioloģiskās drošības uzdevumu.

 

Sakarā ar minēto lūdzam pievērst uzmanību veiktajiem grozījumiem epidemioloģisko drošību reglamentējošos normatīvajos aktos.

 

Ar 2012. gada 2. aprīli steidzamie paziņojumi infekcijas slimību reģistrācijai, pārskati par iedzīvotāju imunizāciju un vakcīnu pasūtījumi jānosūta SPKC:

Veidlapa

SPKC struktūras

„Steidzamais paziņojums par infekcijas slimību, infekcijas slimības izraisītāja konstatēšanu, rezistentu mikroorganismu izdalīšanu un vakcinācijas izraisītu komplikāciju (blakusparādību)" (veidlapa Nr.058/u)

 Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionu epidemiologi) - adreses un tālruni nav mainījušies.

„Gripas monitoringa indikatori" (attiecas uz gripas monitoringa iestādēm)

 Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionu epidemiologi) - adreses un tālruni nav mainījušies.

„Paziņojums par pacienta nāvi, kuram diagnosticēta gripa vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos ar gripas vīrusu"

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionu epidemiologi) - adreses un tālruni nav mainījušies.

„Paziņojums par apstiprinātu HIV infekcijas gadījumu" (veidlapa Nr.HIV-6)

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta HIV/AIDS, STS un TBC riska analīzes un profilakses nodaļa (Klijānu ielā 7, Rīga, LV-1012, kab. Nr.505, 506, tālr. 67081620)

„Paziņojums par personu, kurai pirmo reizi diagnosticēts AIDS" (veidlapa Nr.HIV-7)

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta HIV/AIDS, STS un TBC riska analīzes un profilakses nodaļa (Klijānu ielā 7, Rīga, LV-1012, kab. Nr.505, 506, tālr. 67081620)

„Paziņojums par HIV inficētas personas vai AIDS pacienta nāvi" (veidlapa Nr.HIV-8)

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta HIV/AIDS, STS un TBC riska analīzes un profilakses nodaļa (Klijānu ielā 7, Rīga, LV-1012, kab. Nr.505, 506, tālr. 67081620)

„Pārskats par veiktajiem HIV testiem" (veidlapa Nr.HIV-11)

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta HIV/AIDS, STS un TBC riska analīzes un profilakses nodaļa (Klijānu ielā 7, Rīga, LV-1012, kab. Nr.505, 506, tālr. 67081620)

SERTIFIKĀTS „Par HIV infekcijas izmeklēšanas rezultātu" (veidlapa Nr.HIV-12)

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta HIV/AIDS, STS un TBC riska analīzes un profilakses nodaļa (Klijānu ielā 7, Rīga, LV-1012, kab. Nr.505, 506, tālr. 67081620)

„Pārskats par iedzīvotāju imunizāciju un vakcīnu pasūtījums"

Rīgas un Pierīgas reģions - Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļai (Klijānu ielā 7, Rīga, LV-1012, kab. Nr.512, fakss: 67081622, tālr.: 67081523)

Citi reģioni - reģionu epidemiologiem - adreses un tālruni nav mainījušies.

 
 

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka epidemiologu darbvietas un kontaktinformācija (adreses, tālruņi un faksa numuri) nav mainīta, bet e-pasta adreses ir adresējamas šādi: vārds.uzvārds@spkc.gov.lv.

 

Diennakts tālrunis un fakss ziņošanai par infekcijas slimību gadījumiem un ārkārtas sabiedrības veselības situācijām darba dienās ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās palicis nemainīgs: tālrunis 67271738, fakss: 67270665.

 

Ceram uz turpmāku efektīvu sadarbību!

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC