Slimību profilakses un kontroles centrs

SPKC nosaka pagaidu aizliegumu vielām G-130 un Methylmorphenate

04.08.2016, 00:00
 

Rīt, 5. augustā, stājas spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteikts pagaidu aizliegums jaunām bīstamām psihoaktīvām vielām G-130 un Methylmorphenate un tās saturošiem izstrādājumiem. Aizliegums attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras izgatavo, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta vai izplata minēto vielu vai tās saturošus izstrādājumus. No aizlieguma spēkā stāšanās dienas, vielas un tās saturoši izstrādājumi trīs darba dienu laikā jānodod Valsts policijai.

 

Vielu G-130 un Methylmorphenate saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu veselībai un bīstamību dzīvībai. Agrīnās brīdināšanas sistēmā saņemts brīdinājuma ziņojums par vielu identifikāciju Slovēnijā.

 

Viela G-130 ir psihostimulants ar anorektiskām īpašībām, savukārt Methylmorphenate ir Latvijā kontrolētās vielas metilfenidāta morfolīna analogs. Tāpat, atskaitot zinātniskos pētījumus, nav norāžu par šo vielu izmantošanu rūpniecībā vai saimnieciskajā darbībā, kā arī nav zināmas vispāratzītas vai apstiprinātas vielu ārstnieciskās vērtības vai pielietojums.

 

Atgādinām, ka SPKC pagaidu aizliegumu nosaka uz laika periodu līdz 12 mēnešiem, saskaņā ar likumu „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”.

 

Par jauno psihoaktīvo vielu vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu nosaka kriminālatbildību - brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu darbs vai naudas sods un policijas kontrole. Savukārt, ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, tiek piemērots sods ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai citas likumā noteiktās sankcijas.

 

Ieskaitot aizliegumu vielas G-130 un Methylmorphenate, SPKC būs izdevis aizliegumus jau 38 jaunām psihoaktīvām vielām, kuras visas ir bīstamas cilvēka dzīvībai un veselībai. Papildu informāciju par jaunu psihoaktīvu vielu aizliegšanas kārtību un jau noteiktajiem aizliegumiem pieejama: http://www.spkc.gov.lv/jaunas-psihoaktivas-vielas/

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC