Slimību profilakses un kontroles centrs

SPKC ir atjaunojis „Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakciju”

26.01.2016, 00:00

 

Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcija (SSK-10) ir vispārpieņemts standartinstruments diagnožu kodēšanai statistiskās uzskaites nodrošināšanai. SSK-10 tiek izmantota, lai klasificētu slimības un veselības problēmas, kas tiek uzskaitītas dažāda veida medicīniskajos dokumentos, t.sk. nāves cēloņu apliecībās.

 

2015.gada nogalē Slimību profilakses un kontroles centrs ir pabeidzis SSK-10 1.un 2.sējuma atjaunošanu, un tā ir pieejama grāmatas formātā. Ārstniecības personas SSK-10 var saņemt ierodoties Slimību profilakses un kontroles centrā, Duntes ielā 22, Rīgā, Centrālā biroja 114.kabinetā (ierašanos, lūdzu, saskaņot pa tālruni 67501594 ar Regīnu Brikmani, un līdzi paņemt personīgo ārsta zīmogu vai ārstniecības iestādes zīmogu, vai pilnvaru). Gadījumā, ja ārstniecības iestāde vēlēsies centralizēti saņemt SSK-10 saviem strādājošajiem darbiniekiem, lūdzu iesniegt pieprasījumu, kurā būtu norādīts nepieciešamais eksemplāru skaits (SPKC darbinieki ar Jums sazināsies, lai vienotos par SSK-10 izsniegšanas laiku).

 

Atjaunotā SSK-10 elektroniskā formātā ir pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapas sadaļā „Datu bāzes”.

 

Atjaunotā SSK-10 versija Latvijā ir stājusies spēkā no 2016. gada 1. janvāra.

 

Papildu informācija:

Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas Desmitā redakcija ir jaunākā virknē, kas aizsākās 1893. gadā ar Ž. Bertijona (Bertillon) klasifikāciju jeb Starptautisko nāves cēloņu sarakstu.

 

Klasifikācijas pastāvēšanas laikā tās veidols ir mainījies, un 10.redakcija sastāv no 3 sējumiem:

 

  • 1.sējums „Tabulsaraksti”, kas sastāv no klasifikācijas trīszīmju un četrzīmju kodiem, audzēju morfoloģiskās klasifikācijas jeb SSK-O-2, mirstības un saslimstības izpētes speciāliem tabulsarakstiem un definīcijām;

 

  • 2.sējums „Instrukciju rokasgrāmata”, kas sastāv no norādījumiem par datu precizēšanu un norādēm par SSK-10 lietošanu, un vēsturiskā pārskata;

 

  • 3.sējums „Alfabētiskais rādītājs”, kas sastāv no slimību un veselības problēmu saraksta alfabētiskā secībā kopā ar SSK-10 kodu.

 

Lai gan SSK-10 elektroniskā versija datubāzēm tika regulāri atjaunota, atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas pieņemtajiem grozījumiem, SSK-10 papīra formātā Latvijā tika izdota tikai vienu reizi, tai stājoties spēkā 1996.gadā. Kopš SSK-10 ieviešanas Latvijā, tās izmantošana ir ievērojami mainījusies. Pirms 15–20 gadiem to ikdienas darbā izmantoja salīdzinoši neliels ar veselības statistikas datu apkopošanu un analīzi saistīto profesionāļu loks, kuri pārsvarā bija ārstniecības iestāžu medicīnas statistikas nodaļu darbinieki. Attīstoties dažādām veselības aprūpes sistēmā pielietotām datubāzēm, reģistriem un informācijas sistēmām, slimību diagnožu un veselības stāvokļu kodēšana ir kļuvusi par ikdienu arī ārstniecības personām, kuras agrāk diagnožu kodēšanu neveica. Kopumā, šodienas SSK-10 lietotāju skaits ir ievērojami pieaudzis - tās ir ārstniecības personas, kuras aizpilda medicīnisko dokumentāciju un izraksta receptes, farmaceiti, apdrošinātāji, kā arī citas ar veselības aprūpi un sabiedrības veselību saistītas personas. Bez tam, SSK-10 pielietošana sniedz iespēju iegūt starptautiski salīdzināmus veselības statistikas datus, kas nepieciešams Latvijas starptautisko saistību izpildei veselības statistikas jomā.

 

Ņemot vērā SSK-10 lietotāju skaita pieaugumu, dažādu elektronisko datu apstrādes sistēmu ieviešanu veselības aprūpē, kā arī novēroto, ka SSK-10 ne vienmēr tiek pielietota korekti, tika pieņemts lēmums par atjaunotās versijas izdošanu grāmatas formātā.

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC