Slimību profilakses un kontroles centrs

SPKC uzsāk dalību projektā par HIV un pavadošo infekciju profilaksi

22.01.2016, 00:00

 

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) uzsāk dalību Eiropas Savienības rīkotā projektā, kurš uzsākts 2015. gada nogalē un ilgs trīs gadus “Vienotās rīcības projekts par HIV un pavadošo infekciju profilaksi un kaitējuma mazināšanu”.

 

Projekta galvenie mērķi saistīti ar HIV un pavadošo infekciju (īpaši tuberkulozes un vīrushepatīta C) profilakses pasākumu uzlabošanu injicējamo narkotiku lietotāju vidū. Projektu finansē Eiropas Savienība (ES) un tajā piedalās 23 partneri no 18 Eiropas Savienības dalībvalstīm (Horvātija, Čehija Dānija, Somija, Igaunija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Polija, Portugāle, Slovēnija, Spānija.). Projektā iesaistīsies arī eksperti no Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) un Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarību monitoringa centra (EMCDDA) u.c.

 

Atbilstoši starptautiskās organizācijas (ECDC) rekomendācijām par projekta prioritārajām (fokusa) valstīm tika izvēlētas Latvija, Lietuva un Ungārija, kurās tiks realizēti projekta uzdevumi.

 

Projekta galvenie uzdevumi ir būtiski samazināt HIV un pavadošo infekciju (tuberkulozes, vīrushepatīta C) izplatību injicējamo narkotiku lietotāju vidū ES līdz 2020.gadam; pievērst uzmanību tām valstīm, kurās profilakses pasākumi ir nepietiekoši vai neefektīvi; veicināt plašu kaitējuma mazināšanas programmu kvalitāti ES dalībvalstīs, ar mērķi uzlabot HIV, tuberkulozes un vīrushepatītu profilaksi un ārstēšanu, testēšanas un aprūpes pieejamību injicējamo narkotiku lietotāju vidū; uzlabot kaitējuma mazināšanas pakalpojumu kvalitāti; uzlabot kaitējuma mazināšanas pakalpojumus un veselības aprūpi ieslodzījumu vietās; veicināt integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību injicējamo narkotiku lietotājiem.

 

Projekta galvenais koordinators ir Somijas Nacionālais Veselības un labklājības institūts (National Institute for Health and Welfare).

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC