Slimību profilakses un kontroles centrs

SPKC nosaka pagaidu aizliegumu vielai U-47700

13.06.2016, 00:00

Rīt, 14. jūnijā, stājas spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteikts pagaidu aizliegums jaunai bīstamai psihoaktīvai vielai U-47700 un tās saturošiem izstrādājumiem. Aizliegums attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras izgatavo, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta vai izplata minēto vielu vai tās saturošus izstrādājumus. No aizlieguma spēkā stāšanās dienas, vielas un tās saturoši izstrādājumi trīs darba dienu laikā jānodod Valsts policijai.

 

Vielas U-47700 saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu veselībai un bīstamību dzīvībai. Agrīnās brīdināšanas sistēmā saņemta informācija par trīs ar šīs vielas lietošanu saistītiem nāves gadījumiem Apvienotajā Karalistē, Beļģijā un Zviedrijā.

 

Viela U-47700 ir opioīdais analgētiķis un atskaitot zinātniskos pētījumus, nav norāžu par tās izmantošanu rūpniecībā vai saimnieciskajā darbībā, kā arī nav zināmas vispāratzītas vai apstiprinātas vielas ārstnieciskās vērtības vai pielietojums.

 

Atgādinām, ka SPKC pagaidu aizliegumu nosaka uz laika periodu līdz 12 mēnešiem, saskaņā ar likumu „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”.

 

Par jauno psihoaktīvo vielu vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu nosaka kriminālatbildību - brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu darbs vai naudas sods un policijas kontrole. Savukārt, ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, tiek piemērots sods ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai citas likumā noteiktās sankcijas.

 

Ieskaitot aizliegumu vielai U-47700, SPKC būs izdevis aizliegumus jau 36 jaunām psihoaktīvām vielām, kuras visas ir bīstamas cilvēka dzīvībai un veselībai. Papildu informāciju par jaunu psihoaktīvu vielu aizliegšanas kārtību un jau noteiktajiem aizliegumiem pieejama sadaļā "Jaunās psihoaktīvās vielas"

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC