Slimību profilakses un kontroles centrs

SPKC sadarbībā ar Veselības inspekciju izstrādājis ”Ieteikumu ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādei (Paraugplāna)” pirmo versiju

03.06.2016, 00:00

 

Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka, sadarbībā ar Veselības inspekciju, ir sagatavoti ieteikumi ārstniecības iestādēm par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādi (turpmāk - Paraugplāns). 2016.gada 16.februārī Ministru kabinetā ir apstiprināti noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” (http://likumi.lv/doc.php?id=280360), turpmāk – Noteikumi. Noteikumos ir ietverta prasība ārstniecības iestādēm izstrādāt ārstniecības iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu (turpmāk – Plāns), precizējot plāna saturu un nosakot trīs papildus sadaļas jau esošajiem Plāniem. Uzlabotie Plāni ārstniecības iestādēm ir jāievieš līdz 2016. gada 1. jūlijam.

 

Ieteikumi ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādei (Paraugplāns)

 

Šobrīd pieejamais Paraugplāns izstrādāts, lai skaidrotu Noteikumu prasības un tie ir izmantojami ārstniecības iestāžu Plānu pilnveidošanā. Ārstniecības iestādes Plānu papildina, balstoties uz Noteikumu prasībām un ņemot vērā ārstniecības iestādes darbību, sniegtos pakalpojumus, procedūras un darba apstākļus. Tāpēc ne visi Paraugplāna skaidrojumi būs piemērojami visām ārstniecības iestādēm un Paraugplāns nav izmantojams kā iestādes Plāna aizvietotājs.

 

Šeit pieejama Paraugplāna pirmā versija, un tiks papildināta, jo higiēniskā un pretepidēmiskā režīma nodrošināšana var ietvert ļoti plašu pasākumu klāstu un ieteikumi var mainīties. Tiks izvērtēti saņemtie ieteikumi un integrēti Paraugplāna nākamajās versijās.

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC