Slimību profilakses un kontroles centrs

SPKC aizliedz vielu 25C-NBOMe un to saturošus izstrādājumus

21.03.2014, 00:00

 

Sestdien, 22.martā, stājas spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izdots pagaidu aizliegums jaunai psihoaktīvai vielai 25C-NBOMe.

 

Viela 25C-NBOMe pieder feniletilamīnu grupai (līdzīgi kā LSD) un tai piemīt halucionogēnas īpašības. Vielas lietošana apdraud cilvēka veselību un var izraisīt smagus vai nāvējošus sirds veselības traucējumus, smagus un pat neatgriezeniskus garīgās veselības traucējumus, kā arī dzīvībai bīstamu traumatismu, krampjus un agresīvu uzvedību. Minētā viela tiek izplatīta papīra fragmentu vai marku formātā, kas piesūcināti ar bīstamo vielu.

 

SPKC atkārtoti atgādina, ka jaunās psihoaktīvās vielas nav „legālās narkotikas”, bet gan dzīvībai un veselībai bīstamas jaunas vielas. Tādēļ SPKC aicina vecākus sekot līdzi savu bērnu gaitām un noskaidrot, kā un ar ko kopā bērns pavada savu brīvo laiku, kādiem mērķiem lieto kabatas naudu. Atsevišķas pazīmes vai pazīmju kopums var liecināt par iespējamu psihoaktīvo vielu lietošanu. Gadījumā, ja bērnam mainās uzvedība, parādās problēmas skolā, neinteresē aktivitātes un hobiji, kas agrāk ir bijuši svarīgi, trūkst motivācijas, parādījusies nevīžīga attieksme pret savu izskatu vai jebkādas citas iepriekš nenovērotas izmaiņas uzvedībā, centieties ar bērnu izrunāties un noskaidrot izmainītās uzvedības iemeslus, lai savlaicīgi konstatētu un novērstu atkarības vielu lietošanu.

 

2014.gada martā Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde vielu 25C-NBOMe konstatējusi vienā ekspertīzē.

 

Viela 25C-NBOMe identificēta arī citās valstīs – Apvienotajā Karalistē, Čehijas Republikā Dānijā, Francijā, Horvātijā, Itālijā, Norvēģijā, Slovēnijā, Somijā, Turcijā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā. Viela 25C-NBOMe pakļauta kontrolei Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Lietuvā, Portugālē, Slovēnijā, Ungārijā un Zviedrijā.

 

Tāpat atgādinām, ka saskaņā ar izdoto pagaidu aizliegumu, aizliegtās vielas un tās saturošus izstrādājumus nedrīkst izgatavot, iegādāties, glabāt, pārvadāt, pārsūtīt vai izplatīt. Minētais attiecas gan uz juridiskām, gan fiziskām personām.

 

Atbilstoši likuma „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 4.panta trešajai daļai, aizliegtās vielas un to saturošie izstrādājumi fiziskām un juridiskām personām trīs darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas jānodod Valsts policijai. Ja fiziskā vai juridiskā persona trīs darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas nenodod Valsts policijai aizliegtās vielas, Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde vielas vai tās saturošus izstrādājumus no aprites izņem.

 

Līdz ar šī aizlieguma stāšanos spēkā, SPKC būs izdevis aizliegumu 14 jaunām psihoaktīvām vielām: 2013.gadā aizliegtas vielas 5F-AKB48, 5F PB-22, AB-FUBINACA, AKB48, AM-2201 indazolkarboksamīda analogs un 25I-NBOMe, savukārt 2014.gadā aizliegums noteikts vielām 5F-AB-PINACA, AB-PINACA, THJ-2201, FUB-PB-22, ADBICA, ADB-PINACA, FUBIMINA un 25C-NBOMe.

©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC