Slimību profilakses un kontroles centrs

Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti saņem Veselības ministrijas Atzinības rakstus

03.05.2018, 19:48

3. maijā Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti saņēma Veselības ministrijas Atzinības rakstus. Veselības ministrijas Atzinības raksts piešķirts Pētniecības un veselības statistikas departamenta Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļas vecākai sabiedrības veselības analītiķei Ivetai Pudulei par profesionālu, ilggadīgu un godprātīgu darbu, sniedzot būtisku ieguldījumu Latvijas sabiedrības veselības uzlabošanā un iedzīvotāju veselības paradumu izpētē.

 

I.Pudule nostrādajusi sabiedrības veselības jomā vairāk kā 30 gadus. Regulāri iesaistījusies veselības nozares politikas plānošanas procesos, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu gan normatīvo aktu, gan dažādu koncepciju, stratēģiju, rīcības plānu un veselības veicināšanas programmu izstrādē un izvērtēšanā. Paralēli koordinējusi veselību ietekmējošo paradumu pētījumu norisi Latvijā, aktīvi līdzdarbojusies šo pētījumu starptautiskajās darba grupās, piedalījusies starptautiskos pētniecības projektos. Pārstāvējusi Latviju starptautiskās darba grupās par veselību ietekmējošajiem paradumiem un neinfekciju slimību ierobežošanu. I. Pudule regulāri piedalās studentu eksaminācijas komisijās, ir Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas valdes locekle, arī vairāku publikāciju un zinātnisko rakstu līdzautore.

 

Otrs Veselības ministrijas Atzinības raksts piešķirts Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Zemgales reģionālas nodaļas Jelgavā vecākajai epidemioloģei Elvīrai Brūverei par profesionālu, ilggadīgu un godprātīgu darbu iedzīvotāju veselības saglabāšanā un slimību profilaksē, veicot infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību.

 

E.Brūvere vairāk kā 50 gadus nostrādājusi medicīnas un sabiedrības veselības nozares epidemioloģiskās drošības jomā (infekcijas slimību profilaksē, epidemioloģiskajā uzraudzībā un kontrolē) Latvijā. Aktīvi piedalījusies veselības reformu, t.sk. sabiedrības veselības realizēšanā Zemgales reģionā, nodrošinājusi nepārtrauktu infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību, infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu organizēšanu un koordināciju apkalpojamajā teritorijā. Piedalās infekcijas saslimšanas gadījumu/uzliesmojumu izmeklēšanā, organizējot pretepidēmijas pasākumus infekcijas perēkļos, veic izglītošanas darbu iedzīvotājiem un ārstniecības personām, nodrošina efektīvu sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām, ārstniecības iestādēm un pašvaldībām. Aktīvi iesaistās jauno speciālistu sagatavošanā.

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC