Slimību profilakses un kontroles centrs

Publicēta “Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata 2018” un lietotājiem tiek atvērta Veselības statistikas datubāze

26.11.2019, 12:07

Šodien, 26.novembrī, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājas lapā  sadaļā „Veselības aprūpes statistika” ir publicēta “Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata 2018”. Tajā pieejami jaunākie veselības statistikas dati. Šajā gadā statistikas dati no ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra par 2018. gadu par narkoloģiskajiem pacientiem un pacientiem, kuriem diagnosticēta tuberkuloze, cukura diabēts, onkoloģiskās slimības, psihiskie un uzvedības traucējumi, kā arī traumas, ievainojumi un saindēšanās uz publikācijas iznākšanas brīdi vēl nav pieejami. 2018.gadā reģistrs tika iekļauts e-veselības informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir Nacionālais veselības dienests un reģistrā informāciju ievada ārstniecības iestādes, izmantojot e-veselības informācijas sistēmu. Līdz ar to šajā publikācijā ir iekļautas tikai tās datu tabulas, kurās ir pieejami 2018.gada dati. SPKC turpinās nodrošināt nozares profesionāļus un interesentus ar nozares statistiku, kā arī ar citām tematiskajām publikācijām, pētījumiem un ziņojumiem. Gadagrāmata pieejama https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/statistika/latvijas-veselibas-aprupes-sta1/get/nid/12

 

Aicinām visus interesentus iepazīties un izmantot arī SPKC speciālistu izveidoto jauno Veselības statistikas datubāzi, kas no šodienas visiem ir pieejama SPKC mājas lapā.  Datubāze nodrošina veselības statistiskas datu publicēšanu lietotājam ērtākā un draudzīgākā veidā. Centra pārziņā esošā informācija, kas līdz šim Centra mājas lapā tika publicēta dažādās sadaļās un dažādos formātos, šobrīd ir apkopota vienotā Veselības statistikas datubāzē,  kur vienuviet ir pieejama informācija par iedzīvotāju veselību, mātes un bērna veselību, veselības aprūpi,  mirstību, iedzīvotāju veselību ietekmējošiem paradumiem, veselības aprūpes iznākumu un pacientu drošību.

 

Veselības statistikas datubāzē lietotājam pēc dažādiem parametriem ir iespēja atlasīt nepieciešamos datus (piemēram, atlasīt datus izvēloties laika periodu, reģionu, diagnozi, dzimumu, vecuma grupu), izvēlēties datu attēlošanas formātu – tabulās vai grafikos, kā arī ir iespēja datus eksportēt dažādos formātos tālākai datu apstrādei. Veselības statistikas datubāzē ir pieejami arī metadati, kuros aprakstīti datu avoti, datu iegūšanas kārtība, definīcijas un datu apstrādes un aprēķināšanas metodika; kā arī norādīts nākamais datu atjaunošanas un publicēšanas datums saskaņā ar Oficiālās statistikas datu publicēšanas kalendāru. Veselības statistikas datu bāzē ir nodrošināta arī meklēšanas funkcionalitāte, kas lietotājam sniedz iespēju interesējošo tēmu pēc atslēgas vārda meklēt visās datubāzes tabulās.

 

SPKC turpina darbu pie Veselības statistikas datubāzē iekļautās informācijas apjoma papildināšanas ar jauniem datiem.

 

Veselības statistikas datubāze ir pieejama: https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/

 
 
©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC