Slimību profilakses un kontroles centrs

Stājas spēkā pagaidu aizliegums vielai MDA 19 un tās saturošiem izstrādājumiem

28.10.2016, 13:22

 

29. oktobrī stāsies spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izdotais pagaidu aizliegums vielai MDA 19 un to saturošo izstrādājumu izgatavošanai, iegādei, glabāšanai, pārvadāšanai, pārsūtīšanai un izplatīšanai. No aizlieguma spēkā stāšanās dienas, vielas un tās saturoši izstrādājumi trīs darba dienu laikā jānodod Valsts policijai.

 

Agrīnās brīdināšanas sistēmā līdz šim saņemts ziņojums par vielas MDA 19 identifikāciju Spānijā. Viela MDA 19 jeb N-[(Z)-(1-hexyl-2-oxoindol-3-ylidene)amino]benzamide ir sintētiskais kanabinoīds, kura lietošana var radīt nopietnu kaitējumu personas veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā.

 

Atgādinām, ka SPKC saskaņā ar likumu „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” ir tiesīgs aizliegt iedzīvotāju veselībai bīstamas psihoaktīvas vielas uz laika periodu līdz 12 mēnešiem. Aizliegums stājas spēkā nākamajā dienā no aizlieguma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Par jauno psihoaktīvo vielu vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu nosaka kriminālatbildību - brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu darbu vai naudas sodu un policijas kontroli. Savukārt, ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, tiek piemērots sods ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai citas likumā noteiktās sankcijas.

 

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, lēmumu par aizliegumu var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Veselības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

 

Ieskaitot aizliegumu vielai MDA 19, kopš 2013. gada, SPKC būs izdevis aizliegumus 39 jaunām psihoaktīvām vielām, kuras visas ir bīstamas cilvēka dzīvībai un veselībai. Papildu informāciju par jaunu psihoaktīvu vielu aizliegšanas kārtību un jau noteiktajiem aizliegumiem pieejama sadaļā "Jaunās psihoaktīvās vielas".

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC