Slimību profilakses un kontroles centrs

SPKC nosaka pagaidu aizliegumu jaunai psihoaktīvai vielai U-48800

21.09.2017, 11:19

No rītdienas, 2017.gada 22.septembra, stājas spēkā Slimību profilakses un kontroles centra noteiktais pagaidu aizliegums jaunai psihoaktīvai vielai 2-(2,4-dichlorophenyl)-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylacetamide (turpmāk – viela U-48800) un tās saturošiem izstrādājumiem. Lēmums attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras izgatavo, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta vai izplata minēto vielu.

 

Saskaņā ar likumu „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” pagaidu aizliegums tiek noteikts uz laika periodu līdz 12 mēnešiem. No aizlieguma spēkā stāšanās dienas vielas un tās saturoši izstrādājumi trīs darba dienu laikā jānodod Valsts policijai.

 

Viela U-48800 strukturāli līdzinās starptautiski kontrolētai vielai U-47700, kā arī iepriekš identificētai un kontrolei pakļautai vielai U-51754. Vielas U-48800 un tās saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu personas veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā.

 

Par vielu, kurām noteikts pagaidu aizliegums vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu noteikta kriminālatbildība - brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu darbs vai naudas sods un policijas kontrole. Savukārt, ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, tiek piemērots sods ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai citas likumā noteiktās sankcijas.

 

Līdz šim un turpmāk SPKC turpinās darbs pie operatīvas bīstamu vielu identificēšanas un aizliegšanas, tādējādi, pēc iespējas, novēršot veselībai un dzīvībai kaitīgu vielu lietošanu. Ieskaitot šo aizliegumu, SPKC būs izdevis aizliegumus 42 jaunām psihoaktīvām vielām. Papildu informācija par jaunu psihoaktīvu vielu aizliegšanas kārtību un jau noteiktajiem aizliegumiem pieejama šeit: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/jaunas-psihoaktivas-vielas

©SPKC 2019. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC