Slimību profilakses un kontroles centrs

Informācija iedzīvotājiem, kā rīkoties ārkārtas situācijā

 

Jāatceras, ka tīši izraisītu bioloģisku vielu izplatības gadījumā nevar būt vienotas universālas vadlīnijas rīcībai jebkurā situācijā. Svarīgi ir atcerēties vispārējos ieteikumus rīcībai, lai ikviens varētu aizsargāt sevi un līdzcilvēkus ārkārtas situācijā, atvieglojot arī palīdzības dienestu darbu.

 

Tāpat jāatceras, ka ne visi saņemtie sūtījumi jāsaista ar bioterorisma draudiem, jo bioloģiskais terorisms var tikt definēts kā bioloģiska aģenta tīša izplatīšana ar nolūku izraisīt daudzu cilvēku saslimšanu un nāvi, radīt sabiedrībā apjukumu, paniku un bailes.

 

Ārkārtas situācijā valsts un vietējās institūcijas sniegs precizētu informāciju, bet palīdzības un drošības dienesti noteiks situācijai atbilstošu rīcību. Iedzīvotājiem ir jāzina, kā rīkoties, ja tiek izziņota trauksme (radio, televīzija, skaļruņi), tāpat arī, kur meklēt un iegūt vispārējas rīcības vadlīnijas.

 

Pazīmes, kas var liecināt par aizdomīgu pasta sūtījumu:

 • eļļaini, krāsaini traipi;
 • īpatnēja smaka;
 • sataustāma pulverveidīga, želejveidīga vai granulēta viela;
 • draudoši uzraksti (piemēram, "Sibīrijas mēris (Anthrax)" vai citi).

 

Piesardzīgiem aicinām būt gadījumos, kad sūtījums ir saņemts no ārvalstīm, bet sūtītājs jums nav pazīstams vai to nav iespējams identificēt.

 

Ieteikumi, kā rīkoties, ja jums šķiet, ka esat saņēmis aizdomīgu pasta sūtījumu:

 • Neaiztieciet sūtījumu vai nepārvietojiet to tālāk uz citu vietu.
 • Nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam, zvanot uz 112!
 • Ja atrodaties ēkas iekšpusē, aizveriet logus un durvis un atstājiet telpu.
 • Izslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu.
 • Turaties atsevišķi no citiem cilvēkiem, kuri var nebūt pakļauti iedarbībai.
 • Netīriet un necentieties savākt izbirušu pulveri.
 • Ja apģērbs ir stipri sasmērēts vai bojāts, nemēģiniet to slaucīt ar birsti – aizvāciet netīrumus uzmanīgi!
 • NEVEDIET sūtījumu uz policiju!

 

Kā rīkoties gadījumā, ja jums šķiet, ka notikusi saskare ar aizdomīgu bioloģisku materiālu:

 • Saglabājiet mieru!
 • Nekavējoties informējiet glābšanas dienestus, zvanot uz 112!
 • Nepieskarieties acīm, degunam vai kādai citai sava ķermeņa daļai.
 • Ja iespējams, nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
 • Izolējiet atsevišķā telpā visas personas, kas tikušas pakļautas nezināmās vielas ietekmei.
 • Maksimāli izvairieties no cilvēku pārvietošanās ārpus inficēšanās zonām.
 • Centieties turēt drošā attālumā no incidenta vietas citus cilvēkus.
 • Ievērojiet policijas un glābšanas dienestu norādījumus!

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC