Slimību profilakses un kontroles centrs

Darbinieku kontakti

Elektroniskai saziņai ar Slimību profilakses un kontroles centra darbiniekiem, lūdzu izmantot e-pasta adresi pēc parauga: vards.uzvards@spkc.gov.lv

 

SPKC tālruņi nav paaugstinātas maksas. SPKC telekomunikācijas sakarus nodrošina Tet. Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa uz SPKC, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem. Lai noskaidrotu maksu par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora.

 

Vārds, uzvārds

Amats

Tālrunis

Vadība (Duntes iela 22, K-5, Rīga, fakss: 67501591)

Iveta Gavare

Direktore

67501590

Dzintars Mozgis Direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos 67387605

Ilona Liskova 

Direktora vietniece attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos

67895822

Ieva Šķērsta

Direktora palīdze 67501590

Andis Paeglītis

Galvenais speciālists zobārstnieciskās aprūpes jautājumos

67895823

Inga Selecka

Projektu vadītāja  

Komunikācijas nodaļa (tel. nr. 27802228; prese@spkc.gov.lv)

Ilze Arāja

Nodaļas vadītāja

67387667
Gints Georgs Muraševs Sabiedrisko attiecību speciālists 67387668

Edīte Tettere

Sabiedrisko attiecību speciāliste

67387663

Pētniecības un veselības statistikas departaments

Jana Lepiksone

Departamenta direktore

67387654

Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļa

Santa Pildava Nodaļas vadītāja

67475148

Ilze Liepiņa

Vecākā eksperte

67387609
Edīte Čudina Vecākā eksperte 67501598

Reģistru pārraudzības nodaļa

Anita Mauriņa

Nodaļas vadītāja

67387665

Zane Baltāne

Sabiedrības veselības analītiķe

67387660

Elīna Liepiņa

Sabiedrības veselības analītiķe

67501587
Annika Smilga Sabiedrības veselības analītiķe 67475146
Marija Oniščuka Sabiedrības veselības analītiķe 67387613
Santa Zelmene Sabiedrības veselības analītiķe 67387685

 

Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļa

Gunta Rožkalne

Nodaļas vadītāja

67387679

Margita Štāle

Vecākā sabiedrības veselības analītiķe

67388185

Jolanta Skrule Vecākā sabiedrības veselības analītiķe 67387682

Iveta Pudule

Vecākā sabiedrības veselības analītiķe

67387666

Daiga Grīnberga

Vecākā sabiedrības veselības analītiķe

67501588

Biruta Velika

Vecākā sabiedrības veselības analītiķe

67501599

Veselības statistikas nodaļa

Jānis Misiņš

Nodaļas vadītājs

67501582

Irisa Zīle

Veselības aprūpes statistiķe

67387607

Sniedze Karlsone

Veselības aprūpes statistiķe

67387675

Regīna Brikmane

Veselības aprūpes statistiķe

67501594

Baiba Zariņa

Veselības aprūpes statistiķe

67388188

Zane Pavlovska Veselības aprūpes statistiķe 67387608

Māra Paševska

Veselības aprūpes statistiķis

67387669

Alise Bāliņa Veselības aprūpes statistiķe 67387684
Danija Maļceva Veselības aprūpes statistiķe 67501595

Elita Vinogradova

Veselības aprūpes statistiķe

67895823

Atkarības slimību riska analīzes nodaļa

Aija Pelne

Nodaļas vadītāja

67501581

Una Mārtiņsone

Vecākā sabiedrības veselības analītiķe

67387616

Linda Veisberga

Vecākā sabiedrības veselības analītiķe

67388186

Ieva Pūgule Sabiedrības veselības organizatore - fokālā punkta vadītāja 67387676

Laura Isajeva

Pētniece

67388187

Veselības veicināšanas departaments

Ilze Straume

Departamenta direktore

67387683

Veselības veicināšanas vadības nodaļa

Maija Pauniņa Nodaļas vadītāja 67387612
Ilze Kaupe Veselības veicināšanas koordinētāja 67387615
Elīna Meikšāne Vecākā veselības veicināšanas koordinētāja 67387611
Zane Hercoga Vecākā veselības veicināšanas koordinētāja 67387610
Lienīte Bebriša Veselības veicināšanas koordinatore 67387603

Slimību profilakses nodaļa 

Agnese Freimane

Nodaļas vadītāja 67388194

Sabīne Zemīte

Vecākā veselības vecināšanas koordinētāja 67387610
Kristīne Ozoliņa Veselības veicināšanas koordinētāja 67387653
Inga Bulmistre Sabiedrības veselības organizatore 67298080
Anna Sperga Veselības veicināšanas koordinētāja 67895815
Līva Aumeistere Sabiedrības veselības analītiķe 67475145

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departaments

Jurijs Perevoščikovs

Departamenta direktors

67081521

Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļa (fakss: 67081622)

Elīna Dimiņa Nodaļas vadītāja 67895818

Raina Nikiforova

Epidemioloģe

67081594

Oksana Martiņuka Epidemioloģe 67081520

Antra Bormane

Epidemioloģe

67081596

Rita Korotinska

Epidemioloģe

67387618

Larisa Savrasova

Epidemioloģe

67081523
Viktorija Černiševa Epidemioloģe 67081517

Kate Vulāne 

Sabiedrības veselības analītiķe 67895816

Šarlote Konova

Sabiedrības veselības analītiķe

67081620

Linda Krauze Sabiedrības veselības analītiķe 67387670
Ņikita Trojanskis Sabiedrības veselības analītiķis 67387677

Tatjana Kļemjacionoka

Statistiķe

67081576

Ieva Rutkovska Galvenā speciāliste antimikrobās rezistences jautājumos 67081512
Ieva Rimšāne Epidemioloģe 67895816

Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļa (diennakts tālrunis 67271738; fakss 67270665)

Anita Brila

Nodaļas vadītāja

67081559

Olga Rukmane

Vecākā epidemioloģe

67081627

Margarita Averčenko

Epidemioloģe

67081533

Silvija Skubaka

Epidemioloģe

67081516

Tatjana Merankova

Epidemioloģe

67081516

Jeļena Fjodorova

Epidemioloģe

67081579

Sigita Geida

Epidemioloģe

67081609

Jeļena Šmačko

Epidemioloģe

67081609

Tatjana Ņikonova

Epidemioloģe

67081629

Natālija Kadiša

Epidemioloģe

67081533

Zane Volberga

Epidemioloģe

67081629

Liana Kuckāja

Sabiedrības veselības organizatore

67081579

Renāte Brenča Epidemiologs 67081608

Regīna Rozena

Sabiedrības veselības organizatore

67081541

Tatjana Bogdanova

Sabiedrības veselības organizatore

67081578

Stefa Dirveika

Sabiedrības veselības organizatore

67081533

Olga Balbārzda

Sabiedrības veselības organizatore

67081541

Natālija Artibjakina

Sabiedrības veselības organizatore

67081508

Irina Kosova

Sabiedrības veselības organizatore

67081629

Alīna Šabojana Sabiedrības veselības organizatore 67081506
Lusine Tumanjana Sabiedrības veselības organizatore  
Infekcijas slimību reģistrācijas tālrunis: 67271738, fakss: 67270665
Anna Millersone Sabiedrības veselības organizatore
Žaneta Koreņika Sabiedrības veselības organizatore
Tatjana Genke Sabiedrības veselības organizatore

Latgales reģionālā nodaļa

Rēzekne (Zemnieku iela 16a, Rēzekne, LV-4601; tālrunis 64624236, 64624237;  fakss 64622097)

Aleksandrs Vasiļjevs

Vecākais epidemiologs

64624236

Olga Pirtiņa

Epidemioloģe

64624237

Ilga Marejeva

Epidemioloģe

64624237

Lidija Stepanova

Sabiedrības veselības organizatore

64624237

Tatjana Vasiļjeva

Sabiedrības veselības organizatore

64624237

Daugavpils (18. novembra iela 105, Daugavpils, LV-5417; tālrunis 65451489; fakss 65475007)

Nonna Vološčuka

Vecākā epidemioloģe

65451489

Tatjana Komarova

Epidemioloģe

65451489

Inna Šingarjova

Epidemioloģe

65451489

Andžela Kostuņeca

Sabiedrības veselības organizatore

65437628

Žanna Kondrovska-Kudrjavska Sabiedrības veselības organizatore

65437628

Vidzemes reģionālā nodaļa

Valmiera (L.Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201; tālrunis 64281131; fakss 64281129)

Aina Muskova

Vecākā epidemioloģe

64281131

Areta Vītola

Epidemioloģe

64281131

Irina Ježova

Sabiedrības veselības organizatore

64281131

Gulbene (Ābeļu iela 8, Gulbene, LV-4401; tālrunis 64471389; fakss 64471065)

Ilzīte Zaļuma

Vecākā epidemioloģe

64471389

Gaida Gavrilko

Sabiedrības veselības organizatore

64471389

Zemgales reģionālā nodaļa

Jelgava (Skolotāju iela 3, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63022674; fakss 63084386)

Olga Kovaļauska

Vecākā epidemioloģe

63022674

Irina Antoņenko

Epidemioloģe

63022674

Irina Jablonska

Sabiedrības veselības organizatore

63022674

Jēkabpils (Brīvības iela 258a, Jēkabpils, LV-5201; tālrunis 65220145; fakss 65238831)

Svetlana Počajeveca

Vecākā sabiedrības veselības organizatore

65220145

Kristīne Demidova

Sabiedrības veselības organizatore

65220145

Kurzemes reģionālā nodaļa

Liepāja (Friča Brīvzemnieka iela 56, Liepāja, LV-3401; tālrunis 63424595, 63424598; fakss 63424597)

Jeļena Osipova

Vecākā epidemioloģe

63424595

Tatjana Hartmane

Sabiedrības veselības organizatore

63424598

Vita Šešunova

Sabiedrības veselības organizatore

63424598

Ventspils (Saules iela 31, Ventspils, LV-3601; tālrunis 63622454, fakss 63622452)

Jeļena Mundeciema

Vecākā epidemioloģe

63622454

Jeļena Skorodumova

Epidemioloģe

63622453

Vineta Vikmane

Sabiedrības veselības organizatore

63622455

Svetlana Čekstere

Sabiedrības veselības organizatore

63622455

Grāmatvedības un finanšu nodaļa 

Ilona Laganovska

Nodaļas vadītāja

67387650

Tatjana Popova

Vecākā grāmatvede

67387601

Ieva Kukīte

Grāmatvede

67387686

Daina Celmiņa

Grāmatvede

67387600

Juridiskā un resursu nodaļa

Kristīne Ūpe

Nodaļas vadītāja

67387652

Jānis Jakobovičs

Vecākais juriskonsults

67387674

Kristaps Briedis

Vecākais saimniecības pārzinis 67895820

Personāla un procesu vadības departaments

Sanita Sīpola

Departamenta direktore

67387606

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļa

Rita Pavloviča

Nodaļas vadītāja

67387657

Inguna Švarcbaha

Vecākā lietvede

67387656

Andra Ulmane

Vecākā lietvede

67387655

Zita Sebre

Vecākā personāla speciāliste 67387617

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Edgars Bērziņš

Nodaļas vadītājs  67895817
Reinis Nolendorfs Vecākais datortīkla administrators 67895817
Emīls Primaks Vecākais datortīkla administrators 67081550
Kristers Freimanis Datorsistēmu un datortīkla administrators 67475174

Vadības sistēmu nodaļa

Ieva Gaile

Nodaļas vadītāja

67081504

Lelde Lēvalde Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste 67387614

Dagnis Zemturis

Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks

67387614

PGP atslēga

User ID: dagnis.zemturis@spkc.gov.lv
Key type: OpenPGP
Key size: 4096 bit
Fingerprint: 0628C5A5822A33994D64DA0805D276710571124D

 

 

 

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC