Slimību profilakses un kontroles centrs

Par mums

Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu

 

Ministru kabineta rīkojums Nr.101
Rīgā 2012. gada 21. februārī (prot. Nr.10 47.§)


Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu un Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta pirmo daļu ar 2012. gada 1. aprīli izveidot veselības ministra pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi "Slimību profilakses un kontroles centrs" (turpmāk - Slimību profilakses un kontroles centrs).


2. Lai nodrošinātu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidošanu un darbības efektivitāti, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 2. un 5.punktu līdz 2012.gada 1.aprīlim nodot valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" (turpmāk - Infektoloģijas centrs) funkcijas un pārvaldes uzdevumus Slimību profilakses un kontroles centram un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (Infektoloģijas centrs beidz pastāvēt).

Lasīt vairāk...

Slimību profilakses un kontroles centra nolikums

Ministru kabineta noteikumi Nr.241

Rīgā 2012.gada 3.aprīlī (prot. Nr.18 30.§)

Slimību profilakses un kontroles centra nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – centrs) ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

 

2. Centra darbības mērķis ir īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses apakšjomās un veselības aprūpes politiku veselības aprūpes kvalitātes apakšjomā, kā arī nodrošināt veselības veicināšanas politikas īstenošanu un koordināciju.

 

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 84 redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasīt vairāk...
©SPKC 2019. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC