Slimību profilakses un kontroles centrs

Vakances

Slimību profilakses un kontroles centrs (reģistrācijas numurs Nr.90009756700) izsludina atklātu konkursu uz darbinieka amatu - Veselības veicināšanas departamenta Veselības veicināšanas vadības nodaļas vecākais veselības veicināšanas koordinētājs/-ja uz noteiktu laiku

Prasības pretendentam/tei:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpes vai sabiedrības veselības jomā;
 • pieredze darbā sabiedrības veselības jomā – 1 gads;
 • pieredze un zināšanas publisko iepirkumu nolikumu tehnisko specifikāciju sagatavošanā un publisko iepirkumu komisiju darbā;
 • Latvijas Republikas un starptautisko sabiedrības veselības politikas plānošanas dokumentu pārzināšana;
 • izpratne par sabiedrības veselības jautājumiem un aktualitātēm;
 • prasme apkopot un analizēt informāciju, sagatavot to ziņojuma veidā;
 • labas komunikācijas un psiholoģiskās saskarsmes spējas, pozitīva attieksme;
 • prasmes efektīvi plānot un organizēt savu darbu, strādāt patstāvīgi, risināt problēmas, pieņemt lēmumus, rast radošus risinājumus, argumentēt viedokli, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli un komandā;
 • labas datorprasmes MS Office (Word, Excel, PowerPoint) un interneta pārlūkprogrammās.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt atbalstu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta īstenošanā;
 • sagatavot projekta atbalstāmo darbību īstenošanai nepieciešamo informāciju par slimību profilakses jautājumiem un veselības veicināšanas jautājumiem;
 • sniegt atbalstu projekta finansējuma saņēmējam iepirkumu plānošanā, iepirkumu organizēšanā, piedāvājumu izvērtēšanā un rezultātu izvērtēšanā, sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem;
 • nodrošināt atbalstu citu projektā paredzēto darbību īstenošanā (tajā skaitā, veselības veicināšanas un slimību profilakses plāna aktualizēšanā, veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzības nodrošināšanā).

Piedāvājam:

 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • stabilu atalgojumu no 835,00 EUR līdz 1190,00 EUR pirms nodokļu nomaksas (amatam noteikta 35.saime (politikas ieviešana), II līmenis un 9.mēnšalgu grupa);
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • iespēju līdzdarboties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta īstenošanas procesā.

 

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) un augstāko izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 14.jūnijam sūtīt uz e-pasta adresi atlase@spkc.gov.lv ar norādi „vecākā veselības veicināšanas koordinētāja amata vakance”.

Uzziņas pa tālruni 67387657, informācija par SPKC – www.spkc.gov.lv.

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;
 2. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Slimību profilakses un kontroles centrs, kontaktinformācija: Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV-1005.
©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC