Slimību profilakses un kontroles centrs

Vakances

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (reģ. Nr.90009756700) izsludina atklātu konkursu uz darbinieka amatu - Veselības veicināšanas departamenta Veselības veicināšanas vadības nodaļas

vecākais veselības veicināšanas koordinētājs uz projekta laiku

 

Prasības pretendentiem/tēm:

 • augstākā izglītība medicīnas vai sabiedrības veselības jomā;
 • praktiskā darba pieredze sabiedrības veselības jomā;
 • pieredze veselību veicinošu un slimību profilakses pasākumu organizēšanā un koordinēšanā;
 • Latvijas Republikas un starptautisko sabiedrības veselības politikas plānošanas dokumentu pārzināšana;
 • prasme veikt lietišķo saraksti ar valsts un ārvalstu institūcijām;
 • prasme apkopot un analizēt informāciju, sagatavot to ziņojuma veidā;
 • labas saskarsmes prasmes, spēja publiski uzstāties, sniegt prezentācijas un argumentēti izteikt savu viedokli;
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas datorprasmes MS Office (Word, Excel, PowerPoint) un interneta pārlūkprogrammās;
 • augstākā līmeņa 1.pakāpes (C1) valsts valodas prasmes līmenis.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt atbalstu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projektā;
 • sagatavot projekta atbalstāmo darbību īstenošanai nepieciešamo informāciju par slimību profilakses jautājumiem, vispārējiem sabiedrības veselības veicināšanas un citiem jautājumiem;
 • sniegt atbalstu iepirkumu plānošanā, iepirkumu organizēšanā, sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem, piedāvājumu izvērtēšanā un rezultātu izvērtēšanā, un citu saistošo pienākumu veikšanā;
 • kompetences ietvaros nodrošināt atbalstu citu projektā paredzēto darbību īstenošanā  un sniegt priekšlikumus par nepieciešamām izmaiņām projektā un piedalīties projekta grozījumu sagatavošanā;
 • piedalīties projekta ietvaros organizētajās sanāksmēs, kā arī piedalīties starpatskaišu un gala atskaites sagatavošanā;
 • sadarboties un sniegt informāciju, sagatavot ziņojumus un pārskatus starptautiskām organizācijām deleģējuma ietvaros;
 • plānot un organizēt savu darbu, noteiktos termiņos nodrošinat kvalitatīvu plānoto un uzdoto uzdevumu izpildi, nodrošināt dokumentu kvalitatīvu, precīzu noformēšanu un izstrādāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu komandā;
 • iespēju profesionāli augt un pilnveidot zināšanas;
 • atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 835,00 līdz 1190 EUR (bruto);
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

 

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) un augstāko izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 28.aprīlim  lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atlase@spkc.gov.lv ar norādi „Veselības veicināšanas vadības nodaļas vecākā veselības veicināšanas koordinētāja amata vakance”.

Uzziņas pa tālruni 67387617, informācija par SPKC – www.spkc.gov.lv.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regular 13. pantu, Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;
 2. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Slimību profilakses un kontroles centrs, kontaktinformācija: Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV-1005.
©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.