Slimību profilakses un kontroles centrs

SPKC publiskais pārskats

Slimību profilakses un kontroles centra publiskajos pārskatos ir iekļauta pamatinformācija par SPKC un konkrētā pārskata perioda budžeta izlietojums, kreditoru saistības, informācija par iekšējo kontroli un personālu, darbības rezultātiem, starptautisko sadarbību, komunikāciju ar sabiedrību un nākamā periodā plānotajiem pasakumiem.

 

SPKC Publiskais pārskats 2018

SPKC Publiskais pārskats 2017

SPKC Publiskais pārskats 2016

SPKC Publiskais pārskats 2015

SPKC Publiskais pārskats 2014

SPKC Publiskais pārskats 2013

SPKC Publiskais pārskats 2012

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC