Slimību profilakses un kontroles centrs

Kas ir Eiropas Savienība?

 

 

Kas ir Eiropas Savienība?

Eiropas Savienība (ES) ir divdesmit astoņu Eiropas valstu - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Čehijas, Slovākijas, Vācijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Beļģijas, Apvienotās Karalistes, Īrijas, Francijas, Spānijas, Grieķijas, Kipras, Maltas, Austrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovēnijas, Portugāles, Horvātijas, Bulgārijas un Rumānijas - pārnacionāla apvienība Eirāzijas kontinenta ziemeļrietumos.

 

Mūsdienu ES ir rezultāts konkrētam darbam, ko paveikuši Eiropas Kopienu izveidotāji. Pasaulē ES ir vienīgā organizācija, kas vieno valstis, kas kopīgi īsteno savu suverenitāti to iedzīvotājiem svarīgās jomās. ES ir izveidojusi vienotu valūtu un dinamisku vienoto tirgu, tiek nodrošināta personu brīva pārvietošanās un pakalpojumu, preču un kapitāla brīva aprite. Veicinot sociālu attīstību un godīgu konkurenci, ES cenšas garantēt, lai pēc iespējas vairāk cilvēku baudītu vienotā tirgus priekšrocības.

 

Eiropas Savienība un veselība

 

ES un veselība

Mūsdienās, kad cilvēki regulāri ceļo no valsts uz valsti un no kontinenta uz kontinentu, infekciju slimību draudus nevar aizturēt vienas valsts robežās. Slimības, ko rada smēķēšana, nepietiekams uzturs vai piesārņojums, ir visu ES valstu kopēja problēma. Vienotā tirgū zāļu un asins preparātu drošums ir kopīga atbildība. Lai gan par veselības aprūpi, galvenokārt, ir atbildīgas ES dalībvalstis, uz lielāko daļu veselības aizsardzības jautājumiem atmaksājas saskaņota ES reakcija.

 

Slimību profilakse un kontrole

Kad draud pandēmija, ES izstrādā saskaņotu reakcijas plānu, kā tas tika darīts, piemēram, putnu gripas draudu gadījumā. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs Stokholmā atklāj, izvērtē un sniedz informāciju par esošajiem un jauniem veselības apdraudējumiem. Tas sadarbojas ar valstu veselības aizsardzības organizācijām Eiropā izplatītu slimību uzraudzības un agrās brīdināšanas sistēmu izstrādē. Ātra rīcība var būt izšķiroša turpmākam rezultātam - vai izcelsies neliels uzliesmojums vai nopietna epidēmija.

 

Vide un veselība

No vienas ceturtās daļas līdz vienai trešajai daļai no slimībām industriāli attīstītajās valstīs rodas vides faktoru ietekmē. Ar jauno stratēģiju, kas pazīstama ar nosaukumu "SCALE", kuras galvenie elementi ir zinātne, bērni, informētības palielināšana, likumdošana un pastāvīga novērtēšana, un kuras prioritātes no 2004. līdz 2010.gadam ir iestrādātas Vides un veselības rīcības plānā, tiek pievērsta uzmanība vides faktoriem, kas vainojami bērnu veselības problēmās, jo šī sabiedrības grupa ir visneaizsargātākā. Šo problēmu vidū jāmin astma, alerģijas un bērnu elpošanas ceļu slimības, bērnu vēzis un nervu sistēmas attīstības traucējumi, piemēram, autisms un runas problēmas.

 

Smēķēšana un veselība

ES aktīvi cīnās pret smēķēšanu. Kopš 2005.gada 1.augusta visā ES ir aizliegta lielākā daļa tabakas reklamēšanas veidu.Tāpat tabakas ražošanas uzņēmumiem aizliegts sponsorēt pasākumus. ES noteikumi ierobežo dažādu piedevu un atkarību veicinošu vielu izmantošanu, nosaka obligātu brīdināšanu par ietekmi uz veselību, aizliedz maldinošus apgalvojumus un nosaka maksimālo pieļaujamo darvas, oglekļa monoksīda un nikotīna daudzumu cigaretēs.

 

Narkotikas un veselība

ES rīcības plāns cīņai ar narkomāniju papildina ES tieslietu un iekšlietu politikas ietvaros īstenojamo cīņu pret narkotiku kontrabandu un ar narkotikām saistītiem noziegumiem. Ar secīgiem narkomānijas apkarošanas rīcības plāniem ES ar izglītošanu un informētības palielināšanu cenšas ievērojami samazināt nelegālo narkotiku, tostarp "ekstazi", kokaīna, heroīna un amfetamīnu, lietošanu, un apkarot ar narkomāniju saistītas slimības (piemēram, C hepatītu, tuberkulozi un HIV/AIDS), kā arī ar narkomāniju saistītus nāves gadījumus. Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs Lisabonā ES un tās dalībvalstis nodrošina ar objektīvu, drošu un salīdzināmu informāciju par narkotikām un narkomāniju.

 

Plašāka informācija Veselības ministrijas mājaslapā

©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.