Slimību profilakses un kontroles centrs

Normatīvie akti

Normatīvie akti, kas regulē Slimību profilakses un kontroles centra darbību

 

Likumi

 

Lasīt vairāk...

Iekšējie normatīvie akti

Slimību profilakses un kontroles centra reglaments

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 75. panta pirmo daļu

I. Vispārīgais jautājums

 

  1. Reglaments (turpmāk - reglaments nosaka Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – Centrs)) uzbūvi (struktūru) un darba organizāciju.
Lasīt vairāk...

Debitoru (prasību) dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

 

 

I.Vispārīgie jautājumi

 

1. Iekšējais normatīvais akts nosaka kārtību, kādā Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk –Centrs) veic ar debitoru (prasību) uzskaiti saistīto dokumentu izstrādāšanu, saskaņošanu, parakstīšanu un reģistrēšanu (turpmāk - Kārtība).

 

Lasīt vairāk...
©SPKC 2019. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC