Slimību profilakses un kontroles centrs

Klasifikācijas un klasifikatori

 

Stacionāro gultu profilu klasifikators

 


 

 

 

Aktuālā Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija, 10.redakcija (SSK-10) spēkā no 2016. gada 1. janvāra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jautājumus par SSK-10 izmantošanu vai „Medicīniskās apliecības par nāves cēloni” izrakstīšanu, lūdzu sūtiet uz e-pasta adresi janis.misins@spkc.gov.lv.

 

Ja būs daudz jautājumu un pietiekams dalībnieku skaits, Slimību profilakses un kontroles centrs apsver iespēju rīkot tematiskus seminārus par SSK-10 pielietošanu un „Medicīnisko apliecību par nāves cēloni” izrakstīšanu.


 

 

Medicīniskās nāves cēloņa apliecības aizpildīšanas vadlīnijas 

 

 

 

 

 

 


Ievainojumu datubāzes (IDB) kodēšanas rokasgrāmata

  • Datu vārdnīca. 1.1. versija 2005. gada jūnijs Izdevējs: Patērētāju drošības institūts (Consumer Safety Institute)
  • Finansējums: Eiropas Komisija, Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts

 

Ievainojumu datubāzes kodēšanas rokasgrāmatas struktūra
MODUĻI
Modulis "Vardarbība"
Modulis "Tīšs paškaitējums"
Modulis "Transports"
Modulis "Sports"