Slimību profilakses un kontroles centrs

Reģistru dokumentācija

Nacionālā veselības dienesta informācija: "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru iekļauj E-veselības sistēmā"

 

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka saskaņā ar 2014. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" 7. punktu PREDA jeb ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (turpmāk – Reģistrs) tiek iekļauts vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (E-veselības sistēmā).

 

Papildus NVD informē, ka Reģistra darbības nodrošināšanai no 2018. gada 10. maija Slimību profilakses un kontroles centrs  vairs nepieņem Reģistram sniegto informāciju papīra formā. Turpmāk šo informāciju būs jāievada E-veselības sistēmā, kurā jau šobrīd ir pieejama informācija par Reģistra kartēm, kas ir tikušas pievienotas Reģistram laika periodā līdz 2016. gada decembrim.

 

Šobrīd NVD veic pakāpenisku Reģistra informācijas iekļaušanu E-veselības sistēmā. Ārstniecības personas datu ievadi E-veselības sistēmā uzsāks ar informāciju par narkoloģisko pacientu kartēm un kartēm, kas attiecas uz pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, secīgi ievadot arī, piemēram, cukura diabēta, iedzimto anomāliju u.c. karšu informāciju.

 

Lai pēc Reģistra datu iekļaušanas E-veselības sistēmā ārstniecības personas varētu veikt turpmāku Reģistra datu ievadi E-veselības sistēmā, nepieciešams aizpildīt un nosūtīt NVD pieteikumu par lietotāja izveidi. Veidlapas par PREDA Reģistra izmantošanu ir pieejamas NVD mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā "E-veselība" – "Ārstniecības iestādēm un profesionāļiem" – "Veidlapas". Pieteikuma veidlapas, kas ir parakstītas ar e-parakstu, var sūtīt e-pastā uz eveseliba@eveseliba.gov.lv, savukārt pieteikumus papīra formā var iesniegt klātienē NVD vai nosūtīt pa pastu.

 

Jautājumu gadījumā par pieteikuma veidlapu aizpildīšanu aicinām sazināties ar NVD speciālisti Zani Štauveri, rakstot e-pastu uz zane.stauvere@vmnvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67501593.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (PREDA) turpmāk darbosies e-veselības sistēmā

 

Informējam, ka saskaņā ar 2014. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” 7. punktu Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (Reģistrs) tiek iekļauts vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (e-veselība).

 

SPKC, 2018.gada 22. maijā, nodeva Reģistra vienotās informācijas sistēmu (PREDA) Nacionālajam veselības dienestam (NVD), datu iekļaušanai e-veselībā un informēja visus savus līgumpartnerus par turpmākām darbībām.

 

SPKC informē, ka ar 2018. gada 4.jūniju jautājumi, kas saistīti ar un par Reģistra darbību ir NVD kompetencē, tajā skaitā par tehnisko nodrošinājumu attiecībā uz pieslēgšanos e-veselībai.

 

Lai ārstniecības iestāde turpmāk varētu nodrošināt Reģistra datu sniegšanu tiešsaistē E-veselībā, lūdzam tos, kas vēl nav aizpildījuši - aizpildīt nepieciešamās veidlapas par PREDA reģistra izmantošanu un nosūtīt NVD. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar NVD speciālisti Zani Štauveri pa tālruni 67501593.

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka no 2018.gada 10. maija SPKC  nepieņem Reģistram sniegto informāciju papīra formātā, turpmāk tā būs jāievada elektroniski e-veselībā.

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

04.04.2006. MK 265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība"  

 

15.09.2008. MK 746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"

 

Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra kartes
Metodiskie norādījumi informācijas sniegšanai ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistram

 

Ievainojumu datubāzes (IDB) kodēšanas rokasgrāmata

  • Datu vārdnīca. 1.4. versija, 2016. gada septembris. Izdevējs: EuroSafe - European Association for Injury Prevention and Safety Promotion
  • IDB projektu līdzfinansē Eiropas Komisijas ES veselības programma (EuroSafe)

     

Ievainojumu datubāzes kodēšanas rokasgrāmatas struktūra
MODUĻI
Modulis "Vardarbība"
Modulis "Tīšs paškaitējums"
Modulis "Transports"
Modulis "Sports"

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC