Slimību profilakses un kontroles centrs

Oficiālās statistikas veidlapu: pārskatu saraksts un vadlīnijas

Sakarā ar to, ka atbilstoši 2018. gada 27. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.720 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā” noslēguma jautājumiem, to pielikumi stājas spēkā atškirīgos laika periodos. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2017. gada 21. novembra noteikumu Nr. 683 “Noteikumi Oficiālās statistikas programmas 2018.–2020. gadam’’ izpildi par 2018. gadu, Jums papildus būs jāaizpilda vēl informācija, kas atbilst iepriekšējo gadu pārskatu saturam (tabulas, kas vairs nav aktuālas, ir izņemtas).  

 

Pielikumi, kas jāiesniedz atbilstoši iestādes darbības profilam Par 2018.gadu iesniedz 2019.gadā Par 2019.gadu iesniedz 2020.gadā Par 2020.gadu iesniedz 2021.gadā

1. Oficiālās statistikas programmā ietvertā informācija

-Informācija par psihiatriskām saslimšanām.

-Informācija par psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ. 

-Informācija par stacionāra darbību.

-Informācija par ārstniecības iestādes darbību. *

-Informācija par diagnostiskās radioloģijas darbu.

-Informācija par zobārstu darbu 

-Informācija par psihiatriskām saslimšanām.

-Informācija par psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ. 

-Informācija par stacionāra darbību.

-Informācija par ārstniecības iestādes darbību.*

-
2. MK noteikumi Nr.720 6**.pielikums; 8., 9., 10., 11., 12., un 13. pielikums 3., 5., 6., pielikuma 8., 9., 10., 11., 12., un 13. pielikums. Izmanto tikai MK not. Nr.720 pielikumus.

*šajā informācijas sadaļā tiks iekļauts MK noteikumu Nr.720 1.pielikuma 2.punkts kā 7.tabula.

** sakarā ar to, ka MK not. Nr.720 6. pielikums atbilst iepriekšējo gadu pārskatu saturam, tad tas būs aizpildāms par 2018. gada datiem.
 

1. Oficiālās statistikas programmā ietvertā informācija:

 

 

       2. MK noteikumu Nr.720 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā” pielikumi:

 

 • 1.pielikums ‘’Pārskats par ārstniecības iestādes ambulatoro darbību’’ Veidlapa  un vadlīnijas;
 • 2.pielikums "Pārskats par dienas stacionāra darbību" Veidlapa un vadlīnijas;
 • 3.pielikums ‘’Pārskats par radioloģiju’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 4.pielikums ‘’Pārskats par psihiatriskajām pārbaudēm, narkoloģiskajām ekspertīzēm un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu ilgtermiņa farmakoterapiju’’ Veidlapa  un vadlīnijas;
 • 5.pielikums ‘’Pārskats par zobārstniecības darbību’’ Veidlapa  un vadlīnijas;
 • 6.pielikums ‘’Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju’’ Veidlapa  un vadlīnijas;
 • 7.pielikums ‘’Par stacionāra darbību’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 8.pielikums ‘’Pārskats par ārzemniekiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem’’ Veidlapa (Word; Excel) un vadlīnijas;
 • 9.pielikums ‘’Pārskats par iestādes farmaceitu, farmaceitu asistentu un nemedicīnisko personālu (pamatdarbā strādājošie)’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 10.pielikums ’’Pārskats par neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 11.pielikums ‘’Pārskats par Valsts asinsdonoru centra un asins sagatavošanas nodaļu darbu’’ Veidlapa;
 • 12.pielikums ‘’Par tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanu’’ Veidlapa un vadlīnijas;
 • 13.pielikums ‘’Pārskats par Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīnisko aprūpi’’ Veidlapa.

 

©SPKC 2019. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC