Slimību profilakses un kontroles centrs

NVVST aktualitātes

Izskanējis ikgadējais Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla seminārs

 

2019.gada 15.novembrī norisinājās gadskārtējais Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) koordinatoru seminārs, kurā kopumā tika pārstāvētas 66 izglītības iestādes.

 

Semināra ievada daļā  dalībnieki tika iepazīstināti ar Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla aktualitātēm un 2019.gada skolu izvērtējošo anketu rezultātiem, kurus prezentēja SPKC Veselības veicināšanas nodaļas vadītāja M.Pauniņa.

 

Seminārā ar labo praksi dalījās Daugavpils 12.vidusskola, sniedzot ieskatu Garīgās veselības dienas organizēšanā savā skolā. Dzērves pamatskola, savukārt, dalījās pieredzē par pārgājiena organizēšanu skolēniem kopā ar vecākiem “Dižkokiem pa pēdām”, kā arī pasākumu ciklu “Āboļošana”. Salacgrīvas vidusskola semināra dalībniekus iepazīstināja ar īstenoto projektu par ūdens lietošanas veicināšanu skolēnu un pedagogu vidū. Tika prezentēti arī citu valstu labās prakses piemēri, kurus bija apkopojusi SPKC Veselības veicināšanas koordinatore L.Bebriša.

 

SPKC direktora vietniece attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos I.Liskova, semināra dalībniekus informēja par aktualitātēm un ieteikumiem infekciju slimību profilakses un kontroles jautājumos izglītības iestādēs.

 

Tāpat semināra dalībnieki guva ieskatu aktualitātēs skolēnu veselību raksturojošajos rādītājos un paradumos - Skolēnu veselības paradumu pētījuma rezultātus prezentēja SPKC Vecākā sabiedrības veselības analītiķe I.Pudule, tostarp, ar semināra dalībniekiem diskutējot par ņirgāšanās profilakses jautājumiem izglītības iestādēs.

 

Semināra laikā, apzinot NVVST koordinatoru vajadzības saistībā ar nākamā gada apmācību tēmu izvēli, par vispopulārāko tēmu tika atzīta – vecāku motivēšana un iesaiste veselības veicināšanas tēmās. Savukārt visbiežāk atzīmētā prioritārā vecumgrupa izglītojošo pasākumu organizēšanai –  5.–7. klašu skolēni.

 

Apkopojot, NVVST semināra norises izvērtējuma anketas, izglītības iestāžu pārstāvji semināru novērtējuši kā vērtīgu, nozīmīgu un aktuālu informāciju sniedzošu.

 

SPKC izsaka pateicību ikvienam izglītības pārstāvim, kas ieradās uz semināru un cer, ka labās prakses piemēri un iegūtās zināšanas motivēs turpmākajam darbam izglītības iestādēs veselības veicināšanā!

 

 

Semināra prezentācijas

Ikgadējais Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla seminārs

Infekcijas slimību profilakses un kontroles pasākumi izglītības iestādēs 

Labā prakse: Dzērves pamatskola

Labā prakse: Salacgrīvas vidusskola

Labā prakse: Daugavpils vidusskola

Labās prakses piemēri no citām valstīm

 

 

 


Slimību profilakses un kontroles centrs uzsāk izglītojošo pasākumu ciklu par personīgo higiēnu

 

Slimību profilakses un kontroles centrs ir uzsācis ikgadējo izglītojošo pasākumu ciklu īstenošanu pirmskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu 1. un 2. klašu izglītojamajiem par personīgās higiēnas nozīmi un pamatprincipiem. Pasākumu mērķis ir bērniem saistošā, viegli uztveramā veidā skaidrot personīgās higiēnas un roku mazgāšanas nozīmi ikdienā, kā arī palīdzēt nostiprināt un veidot jaunus, pozitīvus personīgās higiēnas paradumus.

 

Līdz šī gada decembrim kopā tiks īstenoti 354 izglītojošie pasākumi bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem. Pasākumi ir turpinājums jau iepriekš realizētiem pasākumiem par personīgo higiēnu, kurus atzinīgi novērtējuši gan bērni, gan pedagogi.

 

Pasākumu ietvaros, izmantojot eksperimentus, spēles un  animācijas filmu ”Par Janča punci un tīrām rokām”, bērniem tiks skaidroti dažādi personīgās higiēnas aspekti, īpaši uzsverot roku mazgāšanas nozīmi. Lai veicinātu iegūto zināšanu un prasmju nostiprināšanu, izglītojošo pasākumu dalībnieki saņems uzlīmes ar pareizas roku mazgāšanas algoritmu, dvielīšus, krāsojamās grāmatas un diplomus ar uzlīmju komplektu. Katra izglītības iestāde saņems arī galda spēli par personīgās higiēnas pamatprincipiem un plakātus ar roku mazgāšanas algoritmu, savukārt pedagogi – ieteikumus, kā animācijas filmu ”Par Janča punci un tīrām rokām” izmantot mācību procesā un padomus dažādiem eksperimentiem saistībā ar mikrobiem un to izplatīšanās principiem.

 

Izglītojošie pasākumi primāri tiks organizēti Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla izglītības iestādēs. Papildus informāciju par izglītojošiem pasākumiem un iespējām tiem pieteikties var iegūt sazinoties ar SIA „Izglītības pasākumi” projektu vadītāju Andri Čeksteru, tālr. 20006250, e-pasts andrim@apollo.lv.

 


Veiksmīgi aizvadīts pirmais NVVST pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpilī

 

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) viens no darbības mērķiem ir dot izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs.

 

Tādēļ š.g. 10.maijā, Daugavpils Vienības pamatskolā, norisinājās pirmais NVVST pieredzes apmaiņas seminārs, ar mērķi iepazīt Daugavpils pilsētas Veselību veicinošo skolu darbību un uzzināt par to aktivitātēm psihiskās veselības veicināšanā un ņirgāšanās profilaksē izglītības iestādēs, daloties pieredzē šo jautājumu risināšanā ar citām izglītības iestādēm.

 

Ņirgāšanās ir plaši izplatīta problēma izglītības iestādēs, par to liecina Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma 2013./2014.mācību gada rezultāti. Saskaņā ar pētījumu 13,6% skolēnu cieš no ņirgāšanās skolā, savukārt 6,5% skolēnu ar ņirgāšanos saskārušies interneta vidē. Ņirgāšanās atstāj nopietnas negatīvas sekas uz bērna fizisko un psihisko veselību, kā arī turpmāko dzīvi, tādēļ ir svarīgi rīkoties, lai izglītības iestādēs mazinātu ņirgāšanos.

 

Pieredzes apmaiņas seminārā pedagogi no 20 NVVST izglītības iestādēm iepazinās ar ņirgāšanās problemātiku izglītības iestādēs, tās cēloņiem un sekām uz bērna attīstību. Tāpat tika apskatīti būtiskākie ieteikumi, kā rīkoties, ja šāda problēma tiek pamanīta – kā runāt ar bērnu par kuru ņirgājas un to, kurš ņirgājas par otru, kā arī abu pušu vecākiem, citiem bērniem par notiekošo. Dienas noslēgumā pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki dalījās ar savu pārstāvēto izglītības iestāžu praksi, īstenojot ņirgāšanās profilakses pasākumus un veicinot uz savstarpējo cieņu balstītu attiecību starp izglītojamajiem veidošanu, kā arī praktiskajā darbā analizēja dažādas problēmsituācijas, atpazīstot ņirgāšanās pazīmes tajās.

 

Slimību profilakses un kontroles centrs izsaka pateicību Daugavpils Vienības pamatskolai, īpaši Ingai Sokolovai, kā arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei par tik sirsnīgu un viesmīlīgu uzņemšanu!

 

 

Lektoru prezentācijas:

“Pētījuma dati par ņirgāšanās problēmu izglītības iestādēs. SPKC izstrādātie materiāli ņirgāšanās profilaksei”

 

 

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu pieredze psihiskās veselības veicināšanā un  ņirgāšanās problēmas risināšanā:

Daugavpils Vienības pamatskola

Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde

 


Atzīmējot Pasaules Tuberkulozes dienu, arī Veselību veicinošajās skolās tika aktualizēti jautājumi par tuberkulozi un tās profilaksi

 

Tuberkuloze ir infekcijas slimība, kas viegli izplatās no vienas personas uz otru, un ik gadu visā pasaulē ar to saslimst miljoniem cilvēku. Lai sevi pasargātu no tuberkulozes, ir svarīgi zināt galvenos profilakses pasākumus, kā arī mācēt laikus atpazīt slimības simptomus un vērsties pēc palīdzības. Mūsdienās tuberkuloze ir ārstējama slimība. 

 

Svarīgi ir šos jautājumus skaidrot ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti izsaka pateicību Veselību veicinošajām skolām, īpaši Valdemārpils vidusskolai, Daugavpils 12. vidusskolai, Rīgas 46. vidusskolai u.c., kas atsaucās aicinājumam un iekļāva 7.  –  12.  klašu mācību stundās SPKC sagatavotos materiālus par tuberkulozi, liekot bērniem aizdomāties par šo infekcijas slimību un veicinot diskusiju par jautājumiem, kas saistīti ar tuberkulozi.

 

Viena no Tuberkulozes nedēļas piedāvātajām aktivitātēm bija tests “Cik daudz Tu zini par tuberkulozi?”. Testu aizpildīja 146 iedzīvotāji, 75% izpildīja testu ar atzīmi “lieliski”.

 


Atzīmējot Nieru veselības dienu, speciālisti viesojas Veselību veicinošajās skolās

 

Ik gadu martā tiek atzīmēta Nieru veselības diena, atgādinot par  dzīvesveida faktoriem, kas var ietekmēt nieru veselību. Šī gada Nieru veselības dienas devīze  –  “Atceries padzerties”!

 

Atzīmējot Nieru veselības dienu, Latvijas Nieru un multiorgānu aizstājterapijas asociācijas pārstāvji viesojās Smārdes pamatskolā, Džūkstes pamatskolā, Jumpravas pamatskolā un Krāslavas Varavīksnes vidusskolā. Speciālisti iepazīstināja piekto klašu skolēnus ar  nieru funkcijām organismā un dzīvesveida paradumiem, kas ietekmē nieru veselību, pārrunāja ar bērniem ūdens lietošanas nozīmi ikdienā, kā arī bērni tika aicināti piedalīties zīmējumu konkursā “Ko Tu zini par nierēm?”. Konkursa darbi tika izstādīti Rīgā Nieru veselības dienas pasākuma laikā un žūrijas izvēlēto radošo darbu autori saņēma simboliskas balvas, kā atgādinājumu regulāri padzerties.

 


 

Norisinājās ikgadējais Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla seminārs

 

2018.gada 9. novembrī Slimību profilakses un kontroles centrs organizēja ikgadējo Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla semināru, kura laikā vēl 16 izglītības iestādēm tika pasniegts apliecinājums par statusa “Veselību veicinoša izglītības iestāde” iegūšanu.  Kopumā šo statusu ir ieguvušas 103 izglītības iestādes no visas Latvijas.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla aktualitātēm, ar pieredzi veselības veicināšanā Valdemārpils vidusskolā, Sveķu internātpamatskolā un Balvu pamatskolā, kā arī noklausījās lekciju par emocionālo inteliģenci un veiksmīgas komunikācijas pamatprincipiem. Seminārs kopā pulcēja 90 dalībniekus no 78 izglītības iestādēm.

 

Semināra prezentācijas

►Ikgadējais Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla seminārs

►Valdemārpils vidusskola

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC