Slimību profilakses un kontroles centrs

Aktualitātes

 

Ar 24 pašvaldību atbalstu sākta slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/106)

 

 

VĒRŠAM UZMANĪBU!

Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībāspirmā posma īstenošana ir noslēgusies! Turpmākās aktivitātes un publisko iepirkumu izsludināšana tiks uzsākta, stājoties spēkā Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumu Nr.310 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" grozījumiem.

Sekojiet līdzi veiktajām izmaiņām!


 

Izglītojošs pasākums sievietēm par sieviešu reproduktīvās veselības jautājumiem

 

Reproduktīvai veselībai ir nozīmīga ietekme uz Tavu vispārējo veselību, varētu droši teikt, ka laba reproduktīvā veselība ir profilakse Tavai kopējai veselībai!

 

Ar reproduktīvo veselību saistās tādi nozīmīgi jautājumi, kā veselīga dzīvesveida ietekme uz reproduktīvo veselību, ģimenes plānošana, kontracepcija, seksuāli transmisīvās infekcijas, intīmā higiēna, profilaktiskās pārbaudes, menopauze, grūtniecība, u.c. jautājumi, kas skar abus dzimumus mūža garumā.

 

Izglītojošā pasākuma mērķis ir aicināt rūpēties un atcerēties par savu fizisko, emocionālo un sociālo labsajūtu, apmeklējot izglītojošo pasākumu apmeklētājas tiks iesaistītas neformālās atmosfēras sarunās, iesaistošo un atraisošo jautājumu uzdošanā, situāciju analizēs, diskusijās un citās aktivitātēs, lai kopīgi izprastu reproduktīvo veselības nozīmi, apspriestu, kā to veicināt un noskaidrotu rīcību dažādās dzīves situācijās, to pielietojumu ikdienā.

 

Katram apmeklētājam būs iespēja uzdot saus jautājumus pieredzējušiem apseciālistiem!

 

Visi apmeklētāji saņems noderīgu informatīvo materiālu „Starp mums, sievietēm, runājot!.

 

Viena izglītojošā pasākuma ilgums ir 2 stundas un tos vadīs sertificēta ginekoloģe un sertificēta psihoterapeite.

 

Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Izglītojošie pasākumi tiek finansēti Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” ietvaros (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106).

 

Aktuālākā informācija par izglītojošajiem pasākumiem pieejama sadaļā “Pasākumu kalendārs”.


Izglītojošas nodarbības pusaudžiem (8. – 9.klase) par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām

 

Izglītojošo nodarbību mērķis ir izglītot pusaudžus par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu, narkotiku lietošanas un procesu atkarību kaitīgo ietekmi un sekām, veidojot pusaudžiem izpratni par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu, narkotiku lietošanas un procesu atkarību kaitīgumu veselībai. Vienlaikus popularizēt dzīvi bez smēķēšanas, alkoholisko dzērienu, narkotiku lietošanas un procesu atkarībām, kā pareizo izvēli mērķu sasniegšanai dzīvē, balstoties uz pozitīviem piemēriem.

 

Visi izglītojošo nodarbību dalībnieki saņems noderīgu informatīvo materiālu Darba burtnīca izglītojamiem”.

 

Izglītojošās nodarbības vadīs SIA “SAFEGE Baltija” psihologs un sabiedrības veselības speciālists.

 

Izglītojošais nodarbību kopums sastāv no 2 nodarbībām. Katras nodarbības ilgums būs 2 akadēmiskās stundas jeb 90 minūtes, nodarbību kopuma ilgums kopā – 4 akadēmiskās stundas jeb 180 minūtes.

 

Līdz 2019.gada 30.septembrim kopumā tiks īstenoti 20 izglītojošie nodarbību kopumi, un apmācīti vismaz 440 pusaudži Aizputes, Baldones, Dundagas, Engures, Krimuldas, Mālpils, Nīcas, Salacgrīvas, Sējas un Zilupes novadā.

 

Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Izglītojošais nodarbību kopums tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106) ietvaros.

 

Aktuālākā informācija par izglītojošo nodarbību kopumu pieejama sadaļā “Pasākumu kalendārs".


Pasākumi visu vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu saliedētībai

 

 

Pasākumu mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un nodarbošanos ar fiziskajām aktivitātēm ikdienā, popularizējot aktīvo atpūtu kā veselību stiprinošu un relaksējošu nodarbi visām iedzīvotāju vecuma grupām.

 

Pasākumu ietvaros iedzīvotāji veidos komandas no trim dažādu paaudžu dalībniekiem un, veicot pārgājiena maršrutu savu novadu teritorijās, iegūs zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un iepazīs novadu materiālo un nemateriālo kultūrmantojumu.

 

Maršruta ietvaros katra  komanda izveidos jaunu leģendu par savu novadu.

 

Pēc maršruta veikšanas dalībniekus gaida maltīte brīvā dabā un apbalvošana dažādas nominācijās. 

Kopējais paredzamais pasākuma ilgums – 4 stundas (pasākuma ilgums var mainīties), paredzamais maršruta garums – 4 km.


Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Aktuālākā informācija par izglītojošajiem pasākumiem pieejama sadaļā “Pasākumu kalendārs”.

 

Nodarbības tiek finansētas ar Eiropas Sociālā fonda projektu „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106).


Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

 

Nodarbību mērķis ir izglītot 5.–7. un 10.–12. klašu skolēnus par būtiskiem seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, tādiem kā: fizioloģiskās un emocionālās pārmaiņas pubertātes laikā, veselīgas pašapziņas veidošanās, personīgā higiēna, atbildīga attiecību veidošana, lēmumu pieņemšana, sekstings, seksuāli transmisīvo infekciju profilakse, kontracepcija u.c., tādējādi sekmējot katra skolēna veselības saglabāšanu un uzlabošanu. Skolēnu ieguvums būs prasmes uzņemties lielāku atbildību par savu veselību attīstība un plašākas zināšanas, kas palīdzēs sekmēt veselības paradumu maiņu.

 

Visi dalībnieki saņems noderīgus informatīvos materiālus „Pubertāte. Attiecības. Sekstings.” un „Lēmums. STI. Kontracepcija.”

 

Nodarbību kopumi ir sadalīti 2 blokos, t.i.:

 • 1.bloks – 5. – 7.klases skolnieki;
 • 2.bloks – 10. – 12.klases skolnieki.
 •  

Nodarbību kopums sastāv no 3 cikliskām nodarbībām. Katras nodarbības ilgums būs 2 akadēmiskās stundas jeb 90 minūtes, nodarbību kopuma ilgums kopā – 6 akadēmiskās stundas jeb 270 minūtes.

 

Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106) ietvaros.

 

Aktuālākā informācija par nodarbībām pieejama sadaļā  “Pasākumu kalendārs".


 

Izglītojošas nodarbības pusaudžiem (8. – 9.klase) par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām

 

 

Nodarbību mērķis ir izglītot pusaudžus par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu, narkotiku lietošanas un procesu atkarību kaitīgo ietekmi un sekām, veidojot pusaudžiem izpratni par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu, narkotiku lietošanas un procesu atkarību kaitīgumu veselībai. Vienlaikus popularizēt dzīvi bez smēķēšanas, alkoholisko dzērienu, narkotiku lietošanas un procesu atkarībām, kā pareizo izvēli mērķu sasniegšanai dzīvē, balstoties uz pozitīviem piemēriem.

 

Visi nodarbību dalībnieki saņems noderīgu informatīvo materiālu „Darba burtnīca izglītojamiem”.

 

Nodarbības vadīs SIA “Prakse.lv” psihologs un sabiedrības veselības speciālists.

 

Nodarbību kopums sastāv no 2 nodarbībām. Katras nodarbības ilgums būs 2 akadēmiskās stundas jeb 90 minūtes, nodarbību kopuma ilgums kopā – 4 akadēmiskās stundas jeb 180 minūtes.

 

Līdz 2019.gada 30.septembrim kopumā tiks īstenoti 38 izglītojošie pasākumi, un apmācīti vismaz 560 pusaudži Babītes, Durbes, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Līgatnes, Mērsraga, Pārgaujas, Priekuļu, Tērvetes, Vaiņodes un Viļānu novadā.

 

Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106) ietvaros.

 

Aktuālākā informācija par nodarbībām pieejama sadaļā  “Pasākumu kalendārs".


 

Izglītojošo pasākumu kopums iedzīvotāju veselības izglītības veicināšanai un veselības paradumu maiņai

 

 

Sirds un asinsvadu slimības ir vienas no visbiežāk sastopamajām saslimšanām gan Latvijā, gan pasaulē, jo iedzīvotajiem lielākoties trūkst prasmju un zināšanu, kā ikdienu padarīt sirds un asinsvadu sistēmu saudzējošu. Efektīvākā sirds un asinsvadu slimību profilakse ir smēķēšanas atmešana un regulāras fiziskas aktivitātes, kā arī tādu pārtikas produktu izvēle, kas atbilst sabalansēta uztura principiem, un arī normālas ķermeņa masas uzturēšana.

 

 

Pasākumu kopuma ietvaros skolēniem būs iespēja:

 • noteikt augumu un svaru;
 • izmērīt pulsu pirms un pēc fiziskās slodzes;
 • uzzināt ārsta skaidrojumus par mērījumu rezultātiem;
 • piedalīties „Eksperiments ārsta kabinetā...” – apskatīt dažādu medicīnas ierīču darbību, ar kuru palīdzību nosaka sirds un asinsvadu slimību riska faktorus, saņemt izzinošu informāciju par pulsu, asinspiedienu, sirdsdarbību, elpošanu utt.;
 • piedalīties aktivitātē «Tavas sirds veselība!» un viktorīnā «Esi vesels!»;
 • iegūt balvas un diplomus par dalību pasākumā.

 

Pasākumu kopuma ietvaros pieaugušajiem būs iespēja:

 • izmērīt asinsspiedienu un pulsu, noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs;
 • noteikt ķermeņa masas indeksu;
 • konsultēties ar speciālista par mērījumu rezultātiem un saņemt vispārējas veselības veicināšanas rekomendācijas veselības paradumu maiņai;
 • saņemt praktiskus vispārējus veselības veicināšanas padomus veselības paradumu maiņai un sirds un asinsvadu slimību riska faktoru reducēšanai;
 • iegūt balvas un diplomus par dalību pasākumā.

 

Pasākumu kopuma ilgums 8 (astoņas) astronomiskās stundas (480 minūtes), kas var tikt sadalīts pa vairākām īstenošanas vietām/ pa vairākām speciālistu brigādēm/ pa vairākām dienām vienas vai vairāku pašvaldību/ izglītības iestāžu ietvaros.

 

Pasākumu vadīs LNMAA ārstniecības personas.

 

Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Nodarbības tiek finansētas ar Eiropas Sociālā fonda projektu „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106).

 

Aktuālākā informācija par pasākumu pieejama sadaļā “Pasākumu kalendārs”.


1.–2. klašu bērniem notiks bezmaksas nodarbības fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei

 

 

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma periodā norisinās pirmais intensīvais augšanas periods, kad bērns gada laikā izaug par 7 – 10 cm. Straujajam augšanas procesam nepieciešama enerģija un pietiekama fiziskā aktivitāte, ko bērnam var nodrošināt daudzveidīgas kustības un fizisko aktivitāšu nodarbības, tādēļ 1.–2. klašu skolēniem būs iespēja pieteikties uz bezmaksas nodarbībām vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanai, tai skaitā muguras muskulatūras stiprināšanai, stājas problēmu profilaksei un pareizas elpošanas tehnikas apguvei.

 

Nodarbību laikā dažādu aktīvu spēļu un vingrojumu veidā bērniem mācīs pareizu elpošanas tehniku un vingrojumus dažādām muskuļu grupām. Katrā nodarbībā akcents tiks likts uz kādu atsevišķu muskuļu grupu.

 

Nodarbību kopums sastāvēs no 8 nodarbībām 1 reizi nedēļā (ievērojot attiecīgās izglītības iestādes vēlmes/ vajadzības nodarbību īstenošanas laiks var tikt mainīts (pielāgots), piem., 2 reizes nedēļā). Katras nodarbības ilgums būs 60 minūtes.

 

Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106) ietvaros.

 

Aktuālākā informācija par nodarbībām pieejama sadaļā  “Pasākumu kalendārs".

 


Seminārs par bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām

 

Atkarību izraisošo vielu lietošana, aizraušanās ar azartspēlēm un datorspēlēm, un to izraisītā procesu atkarība ir viena no izplatītākajām 21.gadsimta problēmām. Visaktuālākā šī problēma ir tieši jauniešu vidū, tādēļ Aizputes, Babītes, Baldones, Dundagas, Durbes, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Lubānas, Mālpils, Mērsraga, Nīcas, Pārgaujas, Priekuļu, Salacgrīvas, Sējas, Tērvetes, Vaiņodes, Viļānu un Zilupes novada izglītības iestāžu darbiniekiem, vecākiem un sociālajiem darbiniekiem būs iespēja apmeklēt seminārus par bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām.

 

Semināru mērķis ir izglītot gan bērna ikdienā iesaistītos speciālistus, gan vecākus par vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju atpazīšanu un profilakses iespējām.

 

Semināru laikā tā dalībnieki tiks aktīvi iesaistīti diskusijās un citās aktivitātēs, lai kopīgi izprastu tēmas par pusaudžu atkarību un tās rašanās cēloņiem, agrīnu atkarības izraisošo vielu un procesu pazīmju atpazīšanu, ietekmējošiem faktoriem, profilaksi un palīdzības iespējām. Visi semināru dalībnieki saņems ikdienā noderīgus informatīvos materiālus.

Viena semināra ilgums ir 2 astronomiskās stundas un tos vadīs sertificēta psiholoģe psihoterapeite.

 

Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Aktuālākā informācija par semināriem pieejama sadaļā “Pasākumu kalendārs”.

 

Nodarbības tiek finansētas ar Eiropas Sociālā fonda projektu „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106).


 

7.–9.klašu skolēni piedalīsies nodarbību kopumā par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās profilaksei

 

 

Viena no būtiskākajām problēmām, kas saistās ar ņirgāšanās izplatību skolas vidē, ir zināšanu un izpratnes trūkums par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu, tādēļ 7.–9.klašu skolēniem būs iespēja piedalīties nodarbību kopumā, veicinot izpratni par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās profilaksei.

 

Nodarbību kopuma laikā dažādu aktīvu, radošu, sevi un citus izzinošu spēļu, aktivitāšu un grupu darbu veidā tiks apgūtas tādas tēmas kā sevis izpratne, emocijas, uztveres unikalitāte, empātija, sadarbība un cieņpilna komunikācija.

 

Nodarbību kopums sastāv no divām nodarbībām vienas nedēļas laikā. Vienas nodarbības ilgums būs 210 minūtes. Nodarbības vadīs psihologs un izglītības psihologs.

 

Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Aktuālākā informācija par nodarbību kopumiem pieejama sadaļā “Pasākumu kalendārs”.

 

Nodarbību kopums tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106).


 

Izglītojošs pasākums “Veselīga uztura olimpiāde” vispārējo izglītības iestāžu  3.–4. klašu skolēniem par veselīga un sabalansēta uztura jautājumiem

 

 

Izglītojošā pasākuma mērķis ir bērniem saprotamā un ierastā veidā apgūt zināšanas par veselīgu uzturu mācību olimpiādes formātā. Katrai klasei iepriekš sagatavo materiālu ar jautājumiem un nepieciešamo informāciju. Pēc iepazīšanās ar materiālu izglītības iestādēs starp klasēm notiek olimpiāde, lai noskaidrotu zinošāko klasi veselīga uztura jautājumos.

 

Olimpiādes programmā tiek ietverta ne tikai teorētisko zināšanu pārbaude, bet arī praktiski veicami uzdevumi un aktivitātes kopā ar klases biedriem, veidojot komandu.

 

Viena izglītojošā pasākuma ilgums ir 60 minūtes, ietverot gan teorētisko zināšanu pārbaudi, gan praktiskus uzdevumus un aktivitātes, kas veicamas komandās, t.i., attiecīgajās klasēs.

 

Izglītojošie pasākumi notiks pedagoga un  sertificēta uztura speciālista vadībā.

 

Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Aktuālākā informācija par izglītojošajiem pasākumiem pieejama sadaļā “Pasākumu kalendārs”.

 

Nodarbības tiek finansētas ar Eiropas Sociālā fonda projektu „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106).


 

Izglītojošās rotaļu nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu sākumskolas klašu (5–8 gadus veci bērni) izglītojamajiem par veselīga uztura pamatprincipiem.

 

Izglītojošajām rotaļu nodarbību mērķis ir pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu sākumskolas vecuma (5–8 gadus veci bērnu) izglītojamajiem veidot izpratni par veselīga uztura pamatprincipiem ar rotaļu palīdzību, izmantojot cilvēka maņas (tausti, garšu, ožu, redzi un dzirdi).

 

Vienas izglītojošās rotaļu nodarbības ilgums ir 60 minūtes, ietverot teorētisko zināšanu pārbaudi, praktiskus uzdevumus un rotaļas, kas veicamas komandās – attiecīgajās klasēs un/ vai grupās.

 

Izglītojošajām rotaļu nodarbības vadīs sertificēts uztura speciālists.

 

Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Aktuālākā informācija par izglītojošajām rotaļu nodarbībām pieejama sadaļā “Pasākumu kalendārs”.

 

Nodarbības tiek finansētas ar Eiropas Sociālā fonda projektu „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106).


 

Praktiskas nodarbības par veselīgu, garšīgu, ekonomisku un radošu ēdienu pagatavošanu

 

 

Praktisko nodarbību mērķis ir sniegt iedzīvotājiem zināšanas un praktiskas iemaņas, kā efektīvi, radoši un garšīgi pagatavot dažādus veselīgus ēdienus no izdevīgiem, veselīgiem un viegli pieejamiem produktiem.

 

Vienas nodarbības ilgums ir vismaz 2 (divas) astronomiskās stundas.

 

Praktiskās nodarbības notiks sertificēta uztura speciālista vadībā, kurš stāstīs un praktiski demonstrēs dažādu ēdienu pagatavošanas iespējas no dažādiem pārtikas produktiem (arī tiem, kas iekļauti pārtikas palīdzības pakās). Praktisko nodarbību dalībniekiem tiks nodrošināta iespēja praktiski līdzdarboties ēdienu gatavošanas procesā.

 

Praktisko nodarbību dalībnieki saņems informatīvo materiālu par veselīgu, garšīgu, ekonomisku un radošu ēdiena pagatavošanu, ietverot receptes, ieteikumus pārtikas produktu pirkumu plānošanai un veselīgai pagatavošanai.

 

Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Aktuālākā informācija par praktiskajām nodarbībām pieejama sadaļā “Pasākumu kalendārs”.

 

Nodarbības tiek finansētas ar Eiropas Sociālā fonda projektu „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106).


Iedzīvotājiem vecākiem par 54 gadiem būs iespēja apmeklēt bezmaksas nūjošanas nodarbību kopumu

 

 

Nūjošana ir fiziskā aktivitāte svaigā gaisā, kas izvingrina gandrīz visas ķermeņa muskuļu grupas, turklāt nūjošanai nav vecuma ierobežojumu un to ir iespējams darīt visos gadalaikos. Uz nodarbību kopumu tiek aicināts ikviens iedzīvotājs vecumā no 54 gadiem, kurš vēlas iekļaut fiziskās aktivitātes savā ikdienā, taču trūkst informācijas un prasmes kā to darīt.

 

Nodarbību kopuma mērķis ir motivēt un vecināt fizisko aktivitāti iedzīvotāju vidū, kuri ir vecāki par 54 gadiem, sniedzot vispārējas zināšanas, prasmes un izpratni par dažādiem vingrinājumiem un nūjošanas pamatprincipiem, palīdzot uzlabot pašsajūtu un dzīves kvalitāti.

 

Katra nodarbība sastāvēs no vingrojumu jeb iesildošās daļas un nūjošanas daļas. Iesildošās daļas ietvaros dalībniekiem tiks demonstrēti specifiski vingrinājumi un mācīta pareiza to veikšanas pieeja un tehnika. Nūjošanas daļā visi dalībnieki trenera uzraudzībā dosies nūjot.

 

Katrs nodarbību kopuma dalībnieks saņems informatīvo materiālu ar dažādu vingrojumu izpildes tehniku ar nūjām un trenera sastādītu treniņprogrammu vienam mēnesim. Visi dalībnieki tiks nodrošināti ar augumam pielāgojamām nūjošanas nūjām.

 

Viens nodarbību kopums sastāvēs no 8 nodarbībām, katras nodarbības ilgums būs 60 minūtes. Nodarbības tiek īstenotas 2 reizes nedēļā, ievērojot attiecīgās pašvaldības vēlmes/ vajadzības nodarbību īstenošanas laiks var tiktmainīts (pielāgots), piem., īstenojot nodarbības 1 reizi nedēļā.

 

Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Nodarbības tiek finansētas ar Eiropas Sociālā fonda projektu „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106).

 

Aktuālākā informācija par nodarbībām pieejama sadaļā  “Pasākumu kalendārs”.


 

Iedzīvotājiem vecākiem par 54 gadiem būs iespēja apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbību kopumu

 

 

Uz vingrošanas nodarbību kopumu tiks aicināts ikviens iedzīvotājs vecumā no 54 gadiem, kurš vēlas iekļaut fiziskās aktivitātes savā ikdienā, taču trūkst informācijas un prasmes kā to darīt.

Nodarbību kopuma mērķis ir motivēt un vecināt fizisko aktivitāti iedzīvotāju vidū, kas vecāki par 54 gadiem, sniedzot vispārējas zināšanas, prasmes un izpratni par dažādiem vingrinājumiem, palīdzot uzlabot pašsajūtu un dzīves kvalitāti.

Katra nodarbība sastāvēs no teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskās daļas ietvaros dalībniekiem tiks demonstrēti specifiski vingrinājumi un mācīta pareiza to veikšanas pieeja un tehnika. Praktiskajā daļā visi dalībnieki izies noteiktu vingrojumu kompleksa ciklu, kurā tiks nodarbinātas visas muskuļu grupas.

Nodarbību kopuma laikā tiks apgūti spēka, lokanības, koordinācijas un izturības vingrinājumi, kā arī sniegti individuāli ieteikumi par konkrētu vingrojumu iekļaušanu savā ikdienā, fizisko aktivitāšu mērķu sasniegšanai.

Katrs nodarbību kopuma dalībnieks saņems informatīvo materiālu ar dažādu vingrojumu izpildes tehniku un trenera stastādītu treniņprogrammu vienam mēnesim.

 

Viens nodarbību kopums sastāvēs no 8 nodarbībām, katras nodarbības ilgums būs 60 minūtes. Nodarbības tiek īstenotas 2 reizes nedēļā, ievērojot attiecīgās pašvaldības vēlmes/ vajadzības nodarbību īstenošanas laiks var tiktmainīts (pielāgots), piem., īstenojot nodarbības 1 reizi nedēļā.

 

 Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106) ietvaros.

 

Aktuālākā informācija par nodarbībām pieejama sadaļā  “Pasākumu kalendārs".

 


 

Iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt bezmaksas lekciju par psihisko veselību un tās veicināšanu

 

 

 Viens no priekšnoteikumiem labai veselībai ir ne tikai fiziskā, bet arī emocionālā un psihiskā labsajūta, par kuru bieži vien aizmirstam, vai nepievēršam tai uzmanību līdz sajūtamies slikti. Ikviens iedzīvotājs tiks aicināts rūpēties par savu psihisko un emocionālo labsajūtu, apmeklējot lekciju, kuras laikā tās apmeklētājiem tiks sniegtas zināšanas un prasmes savas garīgās veselības veicināšanā un saglabāšanā un sniegti iekteikumi rīcībai dažādās dzīves situācijās. Papildus lekcijas dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un veidot diskusiju ar lekcijas vadītāju un pārējiem lekcijas dalībiekiem. Pēc lekcijas ikviens dalībnieks saņems bezmaksas informatīvo materiālu ar lekcijā iekļautajām tēmām un citiem padomiem savas garīgās veselības sagalabāšanai un veicināšanai.

 

Lekciju vadīs psihoterapeite Baiba Gerharde vai ārsts/ psihoterapeits/ psihosomotologs Artūrs Miksons. Lekcijas ilgums būs 120 minūtes.

 

 Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un īstenotajām aktivitātēm, zvaniet pa tālruni 67387673 vai 67081506 sūtiet e-pastu uz esf9242@spkc.gov.lv

 

Lekcijas tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106).

 

Aktuālākā informācija par lekcijām pieejama sadaļā  “Pasākumu kalendārs".

 

 


 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās”, identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/106

 

Pabeigtie publiskie iepirkumi, par kuriem ir noslēgts līgums ar izpildītāju par projekta pasākumu īstenošanu

 

Nr.p.k.

Projekta pasākuma nosaukums

Piedāvājumu atvēršanas datums

Līguma noslēgšanas datums

Līguma partneris

Līguma summa bez PVN

1

Izglītojoši un praktiski vingrošanas vai nūjošanas pasākumu kopumi iedzīvotājiem vecākiem par 54 gadiem

26.06.2017.

04.08.2017.

SIA "Prakse.lv”

23970,00

2

Lekcijas par psihisko veselību un tās veicināšanu

26.06.2017.

14.07.2017.

SIA “Prakse.lv”

14979,00

3

Izglītojošas nodarbības pusaudžiem (5.–9. un 10.–12. klase) par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām

11.07.2017.

01.08.2017.

SIA “Prakse.lv”

(Līgums lauzts)

8100,00

4

Izglītojošu nodarbību (pasākumu) kopums bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei

14.07.2017.

01.08.2017.

SIA “Prakse.lv”

21700,00

5

Pārvietojamo informatīvo roll-up stendu – plakātu izgatavošana un piegāde

09.08.2017.

14.08.2017.

SIA „Digitālā Pele”

1 950,00

6

Izglītojošs pasākums „Veselīga uztura olimpiāde” vispārējo izglītības iestāžu 3.–4. klašu skolēniem par veselīga un sabalansēta uztura jautājumiem

03.07.2017.

19.09.2017.

SIA „OnPlate”

20 100,00

7

Seminārs par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām

04.07.2017.

21.09.2017.

SIA „Latvian Holidays”

23 257,52

8

Nodarbību (pasākumu) kopums bērniem un pusaudžiem (7.–9. klase) par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās profilaksei

10.07.2017.

08.09.2017.

Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”

37 610,00

9

Izglītojošās rotaļu nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu sākumskolas klašu (5–8 gadus veci bērni) izglītojamajiem par veselīga uztura pamatprincipiem

14.07.2017.

20.09.2017.

SIA „Prakse.lv”

11920,00

10

Praktiskas nodarbības par veselīgu, garšīgu, ekonomisku un radošu ēdienu pagatavošanu

26.07.2017.

20.09.2017.

SIA „OnPlate”

14 030,00

11

Izglītojošu pasākumu kopums („Veselības grupa”) iedzīvotāju veselības izglītības veicināšanai un veselības paradumu maiņai, ietverot arī mērījumu veikšanu sirds un asinsvadu slimību riska faktoru noteikšanai (ķermeņa masas indeksa, asinsspiediena, glikozes, holesterīna līmeņu ekspresdiagnostika)

28.08.2017.

29.09.2017.

Biedrība „Latvijas Nieru un Multiorgānu Aizstājterapijas Asociācija”

69 900,10

12

Izglītojošas nodarbības (pasākumu) kopumi pusaudžiem (8.–9.klase) par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām

07.11.2017. 21.11.2017. SIA “Prakse.lv” 21524,00
13

Izglītojošās nodarbības skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

17.11.2017. 08.12.2017. Biedrība „Papardes zieds” 45100,00
14

Pasākumi visu vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu saliedētībai

28.12.2017. 10.01.2018. SIA “Prakse.lv” 42160,00
15

Pārvietojamo informatīvo roll-up stendu – plakātu izgatavošana un piegāde

12.01.2018. 18.01.2018. SIA „Digitālā Pele” 1 487,60
16. Lekciju vadīšana pēc programmas "Lekcija par psihisko veselību un tās veicināšanu" 15.03.2018. 16.03.2018. SIA "Prkse.lv" 5830,20
17. Izglītojošo un praktisko pasākumu vadīšana pēc programmas "Izglītojošo pasākumu nūjosanas kopumu programma"un "Izglītojošo pasākumu vingrošanas kopumu programma" 15.03.2018. 16.03.2018. SIA "Prakse.lv" 16023,35
18.

Izglītojošo rotaļu nodarbību vadīšana pēc programmas "Izglītojošās rotaļu nodarbību programma pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu sākumsskolas klašu (5-8 gadus veci bērni) izglītojamiem par veselīga uztura pamatprincipiem"

15.03.2018. 16.03.2018. SIA "Prakse.lv" 11700,00
19. Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumu vadīšana pēc programmas „Pareizas stājas un elpošanas vingrinājumu nodarbību kopuma programma bērniem. 8 nodarbību plāns.” 15.03.2018. 16.03.2018. SIA "Prakse.lv" 19420,32
20. Nodarbību (pasākumu) kopumu vadīšana pēc programmas „Nodarbību cikla 7.‒9. klašu skolēniem „Izzini sevi – saproti  citus!” programma” 15.03.2018. 16.03.2018. Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS” 34121,72
21. Izglītojošo pasākumu vadīšana pēc programmas „Veselīga uztura olimpiādes vispārējo izglītības iestāžu 3. – 4.klašu skolēniem par veselīga un sabalansēta uztura jautājumiem programma” 15.03.2018. 16.03.2018. SIA "OnPlate" 17725,00
22. Praktisko nodarbību vadīšana pēc programmas „Praktisko nodarbību par veselīgu, garšīgu, ekonomisku un radošu ēdienu pagatavošanu programma” 15.03.2018. 16.03.2018. SIA "OnPlate" 16841,00
23. Semināru vadīšana pēc programmas „Semināra „Par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošu vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām” programma” 15.03.2018. 16.03.2018. SIA "Latvian Holidays" 10950,04
24. Izglītojošo pasākumu kopumu vadīšana pēc programmas „Izglītojošā pasākumu kopuma „Veselības grupa” programma” 15.03.2018. 19.03.2018. Biedrība „Latvijas nieru un multiorgānu aizstājterapijas asociācija” 40180,00
25. Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumu vadīšana pēc programmas  „Nodarbību programmas 5.–7.klasei apraksts” un „Nodarbību programmas 10.–12.klasei apraksts” 15.03.2018. 22.03.2018. Biedrība „Papardes zieds” 28289,28
26. Pasākumi visu vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu saliedētībai 15.03.2018. 23.03.2018. SIA "Prakse.lv" 30320,00
27. Izglītojošs pasākums sievietēm par sieviešu reproduktīvās veselības jautājumiem 02.03.2018. 31.07.2018. SIA „OnPlate” 44 730,00
 

 


 

SPKC tiekas ar 14 pašvaldībām un uzsāk Eiropas Sociālā fonda projekta* īstenošanu

 

Šodien, 23.maijā, Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) aicināja Babītes, Durbes, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Līgatnes, Lubānas, Mērsraga, Pārgaujas, Priekuļu, Tērvetes, Vaiņodes un Viļānu pašvaldību pārstāvjus, lai iepazīstinātu ar plānotajām aktivitātēm, uzsākot Eiropas Sociālā fonda projektu* veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā**. SPKC speciālisti dalībniekus iepazīstināja ar vairākiem veselības veicināšanas pasākumiem, kas tiks realizēti projekta ietvaros nākošajos trijos gados minētajās pašvaldībās.

 

Katrā pašvaldībā notiks izglītojošie pasākumi iedzīvotājiem, kas vērsti uz veselības paradumu maiņu, piemēram, holesterīna, glikozes un asinsspiediena mērīšana. Diskusijās ar profesionāļiem būs iespējams izvērtēt savus dzīvesveida ieradumus. 

 

Lai veicinātu gan iedzīvotāju, gan bērnu izpratni par veselīgu un sabalansētu uzturu, tā pagatavošanas veidiem, uztura speciālists ar rotaļu elementiem rosinās bērnu interesi, bet  pavārs vadīs uztura meistarklases pieaugušajiem. Topošajiem vecākiem un jaunajām māmiņām būs vairākas lekcijas par krūts zīdīšanu.

 

Visās pašvaldībās vecāka gadagājuma iedzīvotāji tiks aicināti uz vingrošanas pasākumiem, kurus vadīs sertificēti speciālisti. Iedzīvotāji tiks aicināti uzdot sev interesējošus jautājumus gan par aktivitātēm brīvā dabā, gan ikdienas vingrojumiem un pareizu elpošanas apguvi, īpašu uzmanību pievēršot pareizai vingrošanas tehnikas izpildei.

 

Vairāki izglītojošie pasākumi tiks vadīti skolēniem – par ķermeņa higiēnu, savstarpējām attiecībām, ķermeņa izmaiņām augot. Pusaudžu auditorija tiks uzrunāta par ņirgāšanās jautājumiem, ar mērķi uzlabot psihoemocionālo klimatu klasē, projekta ietvaros notiks vairākas aktivitātes par ņirgāšanos izplatību klasē un skolā, demonstrējot SPKC izstrādātos mācību filmu materiālus.

 

*Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”, Nr. 9.2.4.2/16/I/106 ieviešanu 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekta kopējais finansējums 429 757,00 EUR, t.sk.Eiropas Sociālā fonda finansējums – 365 293,45 EUR; Valsts budžeta finansējums – 64 463.55 EUR.

 

2017.gada 23.maija ESF 9.2.4.2. pasākumu projekta sanāksmes “14 pašvaldības veselīgai dzīvei” prezentācijas skatīt šeit:

1. Par projekta kopējām aktivitātēm (PDF)

2. Par projekta pasākumu īstenošanu (PDF)

 

**plašāka informācija šeit

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC