Slimību profilakses un kontroles centrs

2013. gadā

Līguma priekšmets1        

 

Iepirkuma identifikācijas numurs2

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (Ls bez PVN)

                      

Līguma izpildes termiņš3

                          

Dienesta vieglo automobiļu pilna servisa noma

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2013/1

10.01.2013.

21.01.2013.

26.02.2013. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu, jo izvēlētais pretendents atteicās noslēgt līgumu

-

-

Par izmaiņu un papildinājumu veikšanu Slimību profilakses un kontroles centra informācijas sistēmās

 

Lēmums

SPKC 2013/2

 

10.06.2013.

AS "Datorzinību centrs"

15 650,00

16.09.2013.

Medicīnas preču iegāde

 

Nolikums
Lēmums

SPKC 2013/3

18.02.2013.

18.03.2013.

SIA "DIAMEDICA"

13 490,00

20.05.2015.

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi ("B" daļas pakalpojums)

 

Uzaicinājums

Atbilde

Atbilde

SPKC 2013/4

-

14.03.2013.

SIA "Averoja"

51 890,00

08.04.2013.

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi ("B" daļas pakalpojums)

 

Instrukcija
Atbilde

Lēmums

SPKC 2013/5

31.05.2013.

11.06.2013.

1.daļā SIA "Linearis" Līgums

 

2.daļā SIA "Linearis"

Līgums

1.daļā -

15 000,00;

 

2.daļā -

4 000,00

1. daļā 20.08.2015.

 

2.daļā 20.08.2015.

Informatīvās kampaņas par sirds un asinsvadu slimību riska faktoru novēršanu izstrāde un īstenošana


Instrukcija
Atbilde

Lēmums

SPKC 2013/6

26.04.2013.

20.05.2013.

SIA "BPS PR"

19 010,00

20.12.2013.

Dienesta automobiļu pilna servisa noma

 

Instrukcija
Atbilde

Lēmums

SPKC 2013/7

09.04.2013.

22.04.2013.

SIA "ALD Automotive"

7 463,64

27.05.2014.

Drukas darbu iegāde

 

Nolikums

Pielikums - finanšu piedāvājums

SPKC 2013/8

30.08.2013.

30.09.2013.

30.09.2013. pieņemts lēmums izbeigt atklātu konkursu visās iepirkuma priekšmeta daļās bez rezultāta, jo nav iesniegti piedāvājumi

-

-

Grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon pielāgošana euro

 

Lēmums

SPKC 2013/9

-

31.05.2013.

SIA "FMS"

5 552,40

31.03.2014.

Pakalpojuma "Izglītojošu pasākumu izveide un realizācija" iegāde

 

Instrukcija

Atbilde

Lēmums

SPKC 2013/10

17.06.2013.

01.07.2013.

2. un 4.daļā

Biedrība „Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds”” Līgums

 

3.daļā SIA "DCH KOMANDA" Līgums

2.daļā -

4 650,00

 

3.daļā -

5 500,00

 

4.daļā -

3 360,00

2.daļā

06.12.2013.

 

3.daļā

6.12.2013.

 

4.daļā

06.12.2013.

 

Par Slimību profilakses un kontroles centra

informācijas sistēmu uzturēšanu, papildinājumu un izmaiņu veikšanu

 

Nolikums

Līgums

SPKC 2013/11

09.07.2013.

06.08.2013.

     

Problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījums, ietverot HIV profilakses punktu un ambulatoro ārstēšanas pakalpojumu novērtējumu narkotiku lietotājiem


Instrukcija

Lēmums

Līgums

SPKC 2013/12

20.09.2013.

01.10.2013.

     

Nāves cēloņa medicīnisko apliecību kvalitātes kontroles pētījums

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2013/13

11.07.2013.

01.08.2013.

Latvijas Universitāte Līgums

19 999,00

01.05.2014.

Pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību sievietēm grūtniecības laikā

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2013/14

11.09.2013.

23.09.2013.

SIA "SKDS" Līgums

11 819,88

18.12.2013.

Latvijas skolēnu veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 2013./2014. mācību gada aptaujas atlases veidošana, datu savākšana, ievadīšana, tīrīšana un tehniskā ziņojuma sagatavošana

 

Instrukcija

Atbilde

Lēmums

SPKC 2013/15

27.09.2013

08.10.2013.

SIA "TNS Latvia" Līgums

18 670,00

31.05.2014.

Mājas lapas sabiedrības informēšanai par grūtniecības norisi izstrāde, ieviešana un uzturēšana

 

Instrukcija

Atbilde

Lēmums

SPKC 2013/16

27.09.2013.

08.10.2013.

SIA "Wrong Digital" Līgums

Vienošanās

19 993,00

16.04.2015.

Drukas darbu iegāde

 

SPKC 2013/17

   

1. un 2.daļā SIA "McĀbols"

1.daļas līgums

2.daļas līgums

1.daļā - 31 143,00

 

2.daļā -

25 000,00

 

 

Piezīmes.

1 Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).


2 Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
 

3 Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".

 

©SPKC 2019. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC