Slimību profilakses un kontroles centrs

Iepirkumu līgumi, kuru līgumcena mazāka par 3000 LVL

 

Līguma priekšmets1 Piegādātāja nosaukums

Līgumcena

(Ls bez PVN)

Līguma izpildes termiņš3


Par informēšanas pakalpojumu sniegšanu


Biedrība "Latvijas Pensionāru federācija", Veselības ministrija

820,00

30.12.2013.

Par audita pakalpojumiem

SIA „Jegorovas audits”

1626,32

28.02.2013.

Par ugunsdrošības sistēmu uzturēšanu

SIA „Vesmann”

1000,00

Līdz saistību pilnīgai izpildei

Par automašīnu nomu

SIA „ALD Automotive”

331,90 (mēneša nomas maksa)

27.05.2013.

Par automašīnu nomu

SIA „ALD Automotive”

321,43 (mēneša nomas maksa)

27.05.2013.

Par apmācību semināra organizēšanu

SIA "Creative Technologies"

280,00

27.03.2013.

Par pētījuma veikšanu

SIA "Socioloģisko pētījumu institūts"

2993,00

20.11.2013.

Par programmatūras licences atjaunošanu un uzturēšanas nodrošināšanu

SIA “OptiCom”

715,75

19.02.2014.

Par datu bāzes aktuālās versijas elektronisku metodoloģisku materiālu iizstrādi

SIA "B500"

2984,60

05.08.2013.

Par Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmas (SVMZS) tehnisko uzlabojumu veikšanu (dizaina maiņu un funkcionalitātes uzlabošanu)

SIA “Lattelecom Technology”

2400,00

Līdz saistību pilnīgai izpildei

Par lapiņspēļu izstrādi, izgatavošanu un izplatīšanu

SIA "Knifs"

855,00

Līdz saistību pilnīgai izpildei

Par tulkošanas pakalpojumu sniegšanu konferences "Veselība izaugsmei" ietvaros

SIA ""Māras Sosāres uzņēmums""

393,00

20.03.2013.

Par mēnešbiļešu iegādi

SIA "Daugavpils autobusu parks"

33,18 (mēneša maksa)

03.04.2014.

Par mēnešbiļešu iegādi

A/S ,,Tramvaju Uzņēmums”

23,70 (mēneša maksa)

24.03.2014.

Par mēnešbiļešu iegādi

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra ,,Liepājas sabiedriskais transports”

22,12 (mēneša maksa)

03.04.2014.

Par mēnešbiļešu iegādi

SIA "Jēkabpils autobusu parks"

18,96 (mēneša maksa)

03.04.2014.

Par mēnešbiļešu iegādi

SIA "Jelgavas autobusu parks"

31,60 (mēneša maksa)

03.04.2014.

Par mēnešbiļešu iegādi

Pašvaldības SIA "Ventpils reiss"

34,76 (mēneša maksa)

03.04.2014.

Par reklāmas banneru izvietošanu

SIA „TV NET” 600,00

20.03.2013.

Par reklāmas banneru izvietošanu

SIA „Sanoma Latvia” 413,10 20.03.2013.

Par videotranslācijas nodrošināšanu

SIA „4.vara” 300,00

21.03.2013.

Par reklāmas banneru izvietošanu

AS „DELFI” 786,15

20.03.2013.

Par informatīvo materiālu publicēšanu

Biedrība "Latvijas Diabēta federācija" 990,00

Līdz saistību pilnīgai izpildei

Par remonta darbu veikšanu

SIA "ArcHouse" 706,72

30.04.2013.

Par automobiļu mazgāšanu

SIA "Enri" 864,00

Līdz saistību pilnīgai izpildei

Par dokumentu tulkošanu

Raita Jurkāne 1742,27 31.05.2013.

Par telefona centrāles apkalpošanu

SIA "TEKA telekom" 30,00 (mēneša maksa) 01.05.2015.

Par papildinājumiem SSK-10 datu bāzē

SIA "Brīvs" 768,00 06.06.2013.

Par logu tīrīšanu, logu rāmju un ārējo palodžu mazgāšanu, jumtu mazgāšanu un jumta notekcauruļu tīrīšanu

SIA "Vegalats apsaimniekošana" 1884,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei

Par mēnešbiļešu iegādi

SIA "VTU Valmiera" 18,98 (mēneša maksa) 11.06.2013.

Par drukas iekārtu diagnostiku, apkopi un remontu

SIA "Inter - Rīga" 1000,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei

Par preču iegādi

SIA Tirdzniecības nams "Kuši" 499,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei

Par sabiedrības informēšanas pasākuma organizēšanu

SIA „Ad Sense” 420,00 29.05.2013.

Par datu primāro apstrādi SAS skrīninga pilotprojekta ietvaros

Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija

2500,00 07.09.2013.

Par datu failu sagatavošanu un iesniegšanu

VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" 2283,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei

Par sabiedrības informēšanas pasākuma organizēšanu

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" 982,00 28.07.2013.

Par iespieddarba tekstu literāro un zinātnisko rediģēšanu, ilustrāciju pirmapstrādi un galvenā redaktora darbu

Biedrība „Nacionālais sabiedrības veselības institūts” 2950,00 04.09.2013.

Par grāmatas dizaina izstrādi un maketa izveidi, grāmatas iespiešanu un piegādi

SIA "Medicīnas apgāds" 2999,00 19.09.2013.


 

Piezīmes.

1 Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).
 

3 Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC