Slimību profilakses un kontroles centrs

2014. gadā

Līguma priekšmets1   

Iepirkuma identifikācijas numurs2

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena     (EUR bez PVN)

                            

Līguma izpildes termiņš3

Izglītojošu pasākumu izveide un realizācija veselības veicināšanas jautājumos

 

Nolikums

Atbilde

Atbilde

Atbilde

Atbilde

Atbilde

Lēmums

SPKC 2014/1

28.01.2014.

25.02.2014.

1.daļa - biedrība „Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācija”

 

2.daļa - SIA „DCH Komanda”

 

3.daļa - biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

 

4.daļa -biedrība „Latvijas Atkarības Psihologu apvienība”

 

5.daļa - nodibinājums „Latvijas Intelektuālās attīstības fonds”

1.daļa -

14 500,00

 

2.daļa -

14 000,00

 

3.daļa -

14 567,89

 

4.daļa -

15 000,00

 

5.daļa -

28 600,00

12.12.2014.

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 2014. gada aptauja

 

Instrukcija

Atbilde

Lēmums

SPKC 2014/2

04.02.2014.

17.02.2014.

Iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma instrukcijai vai pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā paredzēto līgumcenas slieksni.

   

Eksprestestu iegāde HIV profilakses punktiem

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2014/3

10.02.2014.

21.02.2014.

SIA "Diamedica" Līgums

41 984,00

06.04.2016.

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 2014.gada aptauja

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2014/4

19.02.2014.

03.03.2014.

SIA "SKDS" Līgums

32 955,00

19.12.2014.

Dienesta automobiļu pilna servisa noma

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2014/5

06.03.2014.

17.03.2014.

SIA "Tehauto noma" Līgums

32 400,00

03.04.2017.

Sabiedrības informēšanas kampaņu veselības veicināšanas jautājumos un garīgās veselības jautājumos izstrāde un īstenošana

 

Nolikums

Atbilde

Aatbilde

Atbilde

Lēmums

SPKC 2014/6

03.03.2014.

31.03.2014.

1.daļa - SIA „BPS PR”

 

2.daļa - SIA „L.E.A.D. Korporatīvā komunikācija”

 

3.daļā – SIA „Prospero”

 

4.daļa - SIA „BPS PR”

 

5.daļa – biedrībai „Par Sirdi.lv”

 

6.daļa – SIA „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”

1.daļa -

19 710,00

 

2.daļa -

18 750,00

 

3.daļa -

19 889,86

 

4.daļa -

15 000,00

 

5.daļa -

19 700,00

 

6.daļa -

27 100,00

12.12.2014.

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi

 

Nolikums

Lēmums

SPKC 2014/7

-

17.03.2014.

SIA "Averoja"

140 000,00

14.04.2016. vai līdz līguma summas apguvei

Biznesa tīkla izveide un interneta pieslēguma nodrošināšana

 

Instrukcija

SPKC 2014/8

28.02.2014.

04.03.2014.

Iepirkums tiek pārtraukts, jo nepieciešams veikt grozījumus tehniskajā specifikācijā.

   

Pētījums par narkotiku lietošanas izplatību ieslodzījuma vietās Latvijā 2014.gadā

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2014/9

12.03.2014.

24.03.2014.

Nodibinājums "Baltic Institute of Social Science" Līgums

19 530,00

31.10.2014.

Telefonijas un interneta pieslēguma nodrošināšana

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2014/10

28.03.2014.

08.04.2014.

SIA "Lattelecom" Līgums

41 999,00

13.06.2016.

Pakalpojuma "Semināru organizēšana" iegāde

 

Instrukcija

Lēmums


 

SPKC 2014/11

17.04.2014.

06.05.2014.

Nodibinājums "Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fonds" Līgums

2 771,71 līdz saistību pilnīgai izpildei
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmito daļu, iepirkums pārtraukts iepirkuma priekšmeta 2.daļā, jo pasūtītājam ir zudusi vajadzība pēc tā

Divu mācību filmu izveides pakalpojums

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2014/12

03.06.2014.

16.06.2014.

SIA "Mediju tilts" Līgums

17 930,00

30.11.2014.

Pakalpojuma “Fizisko aktivitāšu, sporta un izglītojošo pasākumu jauniešiem, lai vairotu mērķtiecīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu un mazinātu atkarību izraisošo vielu lietošanas risku” iegāde

 

Nolikums

Lēmums

SPKC 2014/13

30.05.2014.

16.06.2014.

Piegādātāju apvienība: biedrība „Streetbasket”, biedrība „Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība”, biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, biedrība „Latvijas Mazpulki”, biedrība „Latvijas Pauerliftinga federācija” un biedrība „Latvijas Tautas Sporta asociācija”

243 206,60

31.10.2014.

1ml šļirču iegāde HIV profilakses punktiem

 

Instrukcija
Lēmums

SPKC 2014/14

30.06.2014.

11.07.2014.

OU "Inbio" Līgums

39 130,00

11.08.2016. vai līdz līguma summas apguvei

Starptautiskā jauniešu smēķēšanas pētījuma Latvijā 2014./2015.mācību gada aptauja

 

Instrukcija
Lēmums

2014/15

02.07.2014.

14.07.2014.

SIA "Latvijas fakti" Līgums

17 950,00

19.12.2014.

Problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījums, ietverot akūto narkoloģiskās ārstēšanas pakalpojumu (detoksikācija) novērtējumu narkotiku lietotājiem

 

Instrukcija
Lēmums

2014/16

08.07.2014.

21.07.2014.

Biedrība  "DIA+LOGS" Līgums

28 126,00

10.12.2014

Sabiedrības informēšanas kampaņas par bērnu mutes dobuma un zobu veselības veicināšanu izstrāde un īstenošana

 

Instrukcija
Lēmums

2014/17

19.09.2014.

30.09.2014.

SIA "Divi gani" Līgums

Vienošanās

35 870,00

15.12.2014.

Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 1. un 2. sējuma maketēšana

 

Instrukcija
Lēmums

2014/18

14.10.2014.

27.10.2014.

SIA "Brīvs" Līgums

14 387,00

līdz saistību pilnīgai izpildei

Drukas darbu iegāde 

 

Nolikums

Atbilde

2014/19

7.10.2014.

3.11.2014.

SIA "Veiters Korporācijas"

133 000,00

01.12.2015.

Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde

 

Instrukcija
Lēmums

2014/20

13.10.2014.

24.10.2014.

SIA "GRIF" Līgums

4 606,65

14.12.2015.

"Ziņojuma "Izdegšanas sindroms, tā ārstēšanas un profilakses iespējas ārstniecības personām" sagatavošana"

 

Instrukcija
Lēmums

2014/21

12.12.2014.

07.01.2015.

SIA "Veselības centrs Vivendi"

Līgums

8 628,00

25.05.2015.

 

Piezīmes.

 

1 Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).


2 Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

3 Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".

©SPKC 2019. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC