Slimību profilakses un kontroles centrs

2015. gadā

Līguma priekšmets1   

Iepirkuma identifikācijas numurs2

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena     (EUR bez PVN)

                            

Līguma izpildes termiņš3

Pakalpojuma “Konsultatīvais tālrunis smēķēšanas jautājumos” nodrošināšana

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/1

08.01.2015.

19.01.2015.

SIA "Veselības centrs Vivendi" Līgums

23 676,00

01.02.2016.

Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/2

12.01.2015.

23.01.2015.

SIA "Arbor medical korporācija" Līgums

9 070,00

25.02.2017.

SIA "Orcus" Līgums

10 320,00

23.02.2017.

SIA "J.I.M" Līgums

13 650,00

26.02.2017.

SIA "Lillī" Līgums

494,50

23.02.2017.

Noslēguma dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojuma nodrošināšana

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/3

26.02.2015.

09.03.2015.

Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegti piedāvājumi.

 

 

Konsultāciju pakalpojuma sniegšana dabaszinātnēs (ķīmijā)

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/4

12.02.2015

23.02.2015.

Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegti piedāvājumi.

Par Eiropas skolu aptaujas projektu par alkoholu un citām narkotiskām vielām

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/5

18.02.2015.

02.03.2015.

SIA "Socioloģisko pētījumu institūts"

Līgums

25714,42

18.12.2015.

Sabiedrības informēšanas kampaņas izstrāde un īstenošana par veselīgu dzīvesveidu un veselīgu nākotnes sabiedrību Latvijā

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/6

17.02.2015.

02.03.2015.

SIA "MOOZ!" Līgums Vienošanās

39 989,80

30.06.2015.

Sabiedrības informēšanas kampaņu izstrāde un īstenošana par veselības veicināšanas jautājumiem

Nolikums

Atbildes

Atbildes

Atbildes

Atbildes

SPKC 2015/7

10.03.2015.

20.04.2015.

SIA "Divi gani"

 

24 990,00

12.12.2015.

SIA "Divi gani" 24 990,00
SIA "Divi gani" 24 990,00
SIA "P.R.A.E. SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS" 24870,00
SIA "BPS PR" 19850,00

Konsultāciju pakalpojuma sniegšana dabaszinātnēs (ķīmijā)

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/8

26.02.2015.

09.03.2015.

Dmitrijs Stepanovs

Līgums

Vienošanās

6 000,00

18.12.2015.

Izglītojošu pasākumu izveide un realizācija veselības veicināšanas jautājumos

 

Nolikums - Grozīts

Atbildes

Atbildes

SPKC 2015/9

20.03.2015.

15.04.2015.

Biedrība "Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācija"

 

 

9 500,00

 

 

12.12.2015.

SIA "BPS PR" 10 000,00
SIA "Divi gani" 39 560,00

Mācību filmu izveide un ieteikumu pedagogiem darbam ar mācību filmām izstrāde

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC  2015/10

12.05.2015.

25.05.2015.

Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegts neviens Iepirkuma instrukcijai

atbilstošs piedāvājums.

Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījuma 2015./2016. mācību gada aptaujas lauka darba veikšanai paredzētā aprīkojuma iegāde

 

Instrukcija

Lēmums
SPKC 2015/11 21.05.2015. 02.06.2015 SIA "A.MEDICAL" 3 393,00 08.07.2015.

Bērnu antropometrisko paradumu un skolu vides pētījuma 2015./2016.mācību gada aptauja

 

Instrukcija

Atbildes

Atbildes

Lēmums

SPKC 2015/13

27.05.2015

08.06.2015.

SIA "SKDS" Līgums

36 989,26

31.03.2016.

Sabiedrības informēšanas kampaņu izstrāde un īstenošana par alkohola lietošanas problēmām un veselīga uztura jautājumiem

 

Instrukcija

Lēmums

Vienošanās

SPKC 2015/14

28.05.2015.

08.06.2015.

SIA "BPS PR"

1. līgums

20 880,00

10.12.2015.

SIA "BPS PR"

2. līgums

20 200,00

„Mācību filmu izveide un ieteikumu pedagogiem darbam ar mācību filmām izstrāde”

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/15

09.06.2015.

25.06.2015.

SIA "HansaMedia" Līgums

20 870,00

10.12.2015.

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi

 

Instrukcija

Lēmums

Atbildes

SPKC 2015/16

03.07.2015.

21.07.2015.

SIA "Language Master International"

Līgums 1.daļa

4 400,00

 

30.08.2017

SIA "Language Master International"

 Līgums 2.daļa

17 600,00

SSK-10 klasifikatora druka

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/17

11.06.2015.

30.06.2015.

Iepirkums pārtraukts finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

SSK-10 klasifikatora druka

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/18

03.07.2015.

14.07.2015.

SIA "Jelgavas tipogrāfija" Līgums

20 469,75

09.08.2016.

Sabiedrības informēšanas kampaņas izstrāde un īstenošana par sirds un asinsvadu slimību simptomu atpazīšanu

 

Instrukcija

Atbildes

Atbildes

Lēmums

SPKC 2015/19

10.07.2015.

21.07.2015.

Iepirkums pārtraukts finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

Izglītojošu pasākumu par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem izveide un realizācija

 

Instrukcija

Atbildes

Lēmums

SPKC 2015/20

10.07.2015.

21.07.2015.

Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds"" Līgums

30 800,00

12.12.2015.

Pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību iedzīvotāju vidū 2015.gadā

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/21

13.07.2015.

24.07.2015.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Socioloģisko pētījumu institūts" Līgums

39 335,00

11.12.2015.

Semināri ārstniecības personām sirds veselības veicināšanai un kardiovaskulāro slimību profilaksei

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/22

11.08.2015.

24.08.2015.

Biedrība "Latvijas Ārstu biedrība" Līgums

28 760,00

15.12.2015.

Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/23

25.09.2015.

06.10.2015.

SIA "Statoil Fuel&Retail Latvia" Līgums

28 000,00

20.10.2018.

Izglītojošu pasākumu izveide un realizācija pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu 1.-2.klašu izglītojamiem par mutes dobuma pareizu kopšanu un zobu veselību

 

Nolikums

SPKC 2015/24

21.08.2015.

21.09.2015.

SIA "Divi gani"

94 440,00

16.12.2016.

1 ml šļirču un C hepatīta eksprestestu piegāde

 

Nolikums - grozīts

SPKC 2015/25

21.09.2015.

22.10.2015.

SIA "Orcus"

pārtraukts 1.daļā

9 730,00

05.06.2018.

"Mutes veselības pētījums skolēniem Latvijā"

 

Nolikums

SPKC 2015/26

29.09.2015.

26.10.2015.

SIA "Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts"

96 000,00

30.12.2016.

„Par Slimību profilakses un kontroles centra informācijas sistēmu uzturēšanu, papildinājumu un izmaiņu veikšanu”

 

Nolikums - grozīts

Atbilde

SPKC 2015/27

08.10.2015.

09.11.2015.

AS "Datorzinību centrs"

86 280,00

09.12.2017.

Drukas darbu iegāde

 

Nolikums

Atbildes

SPKC 2015/28

26.11.2015.

06.01.2016.

SIA "Veiters Korporācija"

139 999,00

 

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi

 

Nolikums

Atbildes

Atbildes

Lēmums

PKSC 2015/29

-

14.12.2015.

SIA "Averoja"

140 000,00

31.01.2017. vai līdz līguma summas izsmelšanai

Telpu uzkopšana Slimību profilakses un kontroles centrā

 
Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/30

15.12.2015.

29.12.2015.

SIA "House Manager" Līgums

30 000,00

31.01.2017. vai līdz līguma summas izsmelšanai

Slimību profilakses un kontroles centra darbinieku veselības apdrošināšana

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/31

02.12.2015.

14.12.2015.

AAS "Gjensidige Baltic" Līgums

28 896,00

03.01.2017.

1ml šļirču iegāde HIV profilakses punktiem

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/32

04.12.2015.

15.12.2015.

SIA "OneMed" Līgums

35 760,00

05.01.2017.

Kontaktpersonu un vides paraugu laboratoriskā izmeklēšana

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2015/33

18.12.2015.

04.01.2016.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Līgums

39138,75

10.02.2019.

Piezīmes.

 

1 Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).


2 Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

3 Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC