Slimību profilakses un kontroles centrs

2016. gadā

 

Līguma priekšmets1   

Iepirkuma identifikācijas numurs2

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena 

(EUR bez PVN)

Līguma izpildes termiņš3

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS. Pakalpojuma “Konsultatīvais tālrunis smēķēšanas jautājumos” nodrošināšana

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2016/25 27.12.2016. 09.01.2017.      

Par Slimību profilakses un kontroles centra informācijas sistēmu uzturēšanu, papildinājumu un izmaiņu veikšanu

 

Nolikums

Vienošanās

SPKC 2016/24 06.12.2016. 02.01.2017.

AS “Datorzinību centrs”

59 840,00 26.01.2019.

Sabiedrības informēšanas kampaņas izstrāde un īstenošana par difteriju

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2016/22

11.11.2016

23.11.2016

SIA "BPS PR"

Līgums

41 425,00

30.03.2017.

Izglītojošu video izveide fiziskās aktivitātes veicināšanai

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2016/19

17.10.2016

28.10.2016

SIA "Cēsu veselības centrs" un SIA "VIDES FILMU STUDIJA"

Līgums

15 500,00

16.12.2016.

Plakātu izveide un izvietošana pasažieru dīzeļvilcienos un elektrovilcienos

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2016/23 16.11.2016. 28.11.2016.

SIA “IMS Production”

Līgums

3 021,61 Viena mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas

Reklāmas klipa “Ja smēķē Tu – smēķē Tavs bērns” izvietošana televīzijā

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2016/21 11.11.2016 23.11.2016

SIA "Media House"

Līgums

14 655,7 23.12.2016.

Izglītojošu animācijas filmu izveide bērnu traumatisma profilaksei

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2016/20 21.10.2016. 01.11.2016.

SIA "HansaMedia"

Līgums

24 361,24 12.12.2016.

Veselīga uztura pagatavošanas meistarklašu izveide un īstenošana izglītības iestādēs

 

Instrukcija

Atbildes

Lēmums

SPKC 2016/18 17.10.2016. 28.10.2016.

biedrība “Latvijas Pilsoniskās sabiedrības atbalsta centrs”

Līgums

3 960,00  12.12.2016.

Izglītojošu pasākumu izveide un īstenošana veselības veicināšanas jautājumos

 

Instrukcija

Atbildes

Lēmums

Vienošanās

SPKC 2016/17

14.09.2016 26.09.2016

I daļā - SIA “Foodtastic!” un SIA “PRAKSE.LV” Līgums

II daļā – SIA “Ģimenes zobārstniecība”

Līgums

I daļā -

15 938,00 

II daļā -

9 950,00

I un II daļai -12.12.2016.

Problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījums, ietverot ilgtermiņa farmakoterapijas ārstēšanas programmas novērtējumu

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2016/10

31.08.2016. 15.09.2016.

Biedrība „DIA+LOGS”

Līgums

29 985,00 20.12.2016.

HIV un pavadošo infekcijas slimību profilakses un kaitējuma mazināšanas pakalpojumu nodrošināšana mobilajā vienībā un ielu darbā Rīgā un Pierīgā

 

Nolikums

Atbildes

SPKC 2016/13

05.08.2016

12.09.2016

Biedrība “DIA+LOGS”

 

91 660,00

Līdz līguma summas izsmelšanai, bet ne ilgāk kā līdz

30.09.2018.

Sabiedrības informēšanas kampaņu izstrāde un īstenošana par veselības veicināšanas jautājumiem

 

Nolikums

Atbildes

1. pielikums

2. pielikums

Atbildes

Atbildes

Lēmums

SPKC 2016/12

05.08.2016.

31.08.2016.

Iepirkumus pārtraukts, jo nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā.

4. korpusa 1. stāva renovācijas darbi

 

Instrukcija

1.1. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

Lēmums

Vienošanās

SPKC 2016/16 19.08.2016. 30.08.2016. SIA "REIMIKS" Līgums 65 232,20 30 dienu laikā no Objekta nodošanas Būvuzņēmējam Remontdarbu uzsākšanai

4. korpusa 1. stāva renovācijas darbi

 

Instrukcija

1.1. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

Lēmums

SPKC 2016/15 18.08.2016. 29.08.2016. Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt grozījumus instrukcijā.

Izglītojošu pasākumu izveide un īstenošana veselības veicināšanas jautājumos

 

Instrukcija

Atbildes

Atbildes

Lēmums

SPKC 2016/14 15.08.2016. 26.08.2016.

Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt grozījumus instrukcijā.

Izglītojošo pasākumu izveide un īstenošana veselības veicināšanas jautājumos

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2016/06 03.08.2016 15.08.2016 Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegti piedāvājumi.

Drukas darbu iegāde

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2016/11 14.07.2016. 25.07.2016.

SIA "Veiters Korporācija"

Līgums

25 420,00 līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne vēlāk kā 2016. gada 19. decembrim

4. korpusa 1. stāva renovācijas darbi

 

Instrukcija

1.1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

Lēmums

SPKC 2016/09 08.07.2016. 19.07.2016.

Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā

Pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību izklaides vietās

 

Instrukcija

Atbildes

Lēmums

SPKC 2016/08

13.04.2016.

25.04.2016.

Nodibinājums "Baltic Institute of Social Science" Līgums

15 950,00

01.11.2016.

Telefonijas un interneta pieslēguma nodrošināšana

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2016/07

24.03.2016.

07.04.2016.

SIA "Lattelecom" Līgums

40 000,00

14.05.2018.

Semināru izveide un īstenošana veselības veicināšanas jautājumos

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2016/5

 

29.02.2016.

 

11.03.2016.

 

Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds” Līgums

7 000,00

01.12.2016.

SIA "Veselības centrs Vivendi" Līgums 11 850,00

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 2016. gada aptauja

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2016/4 19.01.2016. 01.02.2016. SIA "Aptauju Centrs" Līgums 36 453,00 19.12.2016.

Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem

Nolikums

SPKC 2016/3

18.01.2016.

15.02.2016.

SIA "CHEMI PHARM GROUP"

12 085,00

02.05.2018. vai līdz līguma summas izsmelšanai

SIA "ORCUS" 6 800,00 28.04.2018. vai līdz līguma summas izsmelšanai
SIA "Biocon" 6 400,00 28.04.2018. vai līdz līguma summas izsmelšanai
SIA "J.I.M." 6 480,00 28.04.2018. vai līdz līguma summas izsmelšanai
SIA "Consumo"

12 950,00

28.04.2018. vai līdz līguma summas izsmelšanai

Eksperta-ķīmiķa pakalpojumi jauno psihoaktīvo vielu jautājumos

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2016/2

08.01.2016.

19.01.2016.

SIA "Smart Continent LV Ekoterm" Līgums

12 000,00

07.02.2018. vai līdz līguma summas izsmelšanai

Pakalpojuma “Konsultatīvais tālrunis smēķēšanas jautājumos” nodrošināšana

 

Instrukcija

Atbildes

Lēmums

SPKC 2016/1

08.01.2016.

19.01.2016.

SIA "Lattelecom BPO" Līgums

14 952,00

09.02.2017.