Slimību profilakses un kontroles centrs

2017. gadā

 

 

 

Līguma priekšmets1   

Iepirkuma identifikācijas numurs2

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena 

(EUR bez PVN)

Līguma izpildes termiņš3

Telefonisku konsultāciju sniegšana smēķēšanas atmešana 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2017/29

SIA "Veselības centrs Vivendi" 

Līgums

27 690,00 09.03.2019.

Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2017/28

SIA "CIRCLE K Latvia"

Līgums

41 999,00 5 gadi vai līdz līguma summas sasniegšanai

Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās 

Instrukcija

Lēmums

Lēmums

SPKC 2017/27     Pārtraukts

Medicīnas iekārtu iegāde mobilajiem zobārstniecības kabinetiem

Instrukcija
Lēmums

SPKC 2017/26

SIA ALTEX

Līgums

41 990,00 14.01.2018.

Pasākumu kompleksa īstenošana, aktualizējot cilvēka papilomas vīrusu radīto slimību riska un vakcinācijas, kā arī šo slimību profilakses jautājumus

Lēmums

SPKC 2017/25

SIA P.R.A.E. Sabiedriskā attiecības”

Līgums

29 020,00 31.01.2018.

Izglītojošu pasākumu izveide un īstenošana onkoloģisko slimību profilakses un psihiskās veselības veicināšanas jautājumos 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2017/24

SIA "Divi Gani"

Līgums

19 896,70 15.12.2017.

Pasākumu kompleksa īstenošana, aktualizējot cilvēka papilomas vīrusu radīto slimību riska un vakcinācijas, kā arī šo slimību profilakses jautājumus 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2017/23

    Pārtraukts

Problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījums, ietverot stacionāro psihoterapijas un rehabilitācijas programmu novērtējumu 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2017/22

Biedrība "DIA+LOGS"

Līgums

29 985,00 20.12.2017.

Pasākumu kompleksa īstenošana, aktualizējot cilvēka papilomas vīrusu radīto slimību riska un vakcinācijas, kā arī šo slimību profilakses jautājumus 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2017/21

    Pārtraukts

Latvijas skolēnu veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 2017./2018. mācību gada aptaujas atlases veidošana, datu savākšana, ievadīšana, tīrīšana un tehniskā ziņojuma sagatavošana 

Instrukcija

Lēmums

Vienošanās

SPKC 2017/20

"TNS Latvia"

Līgums

39 780,00 30.04.2018.

Pasākumu kompleksa īstenošana, aktualizējot cilvēka papilomas vīrusu radīto slimību riska un vakcinācijas, kā arī šo slimību profilakses jautājumus 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2017/19     Pārtraukts

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi 

Instrukcija

Lēmums

 

SPKC 2017/18

SIA "Linearis"

Līgums

SIA "LMI Translation"

Līgums

17 600,00

4 400,00

24 mēneši

24 mēneši

Veselības maršrutu stendu plakātu nomainīšana un divu jaunu Veselības maršrutu izveidošana, atklāšana un popularizēšana 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2017/17     Pārtraukts

Pasākumu kompleksa īstenošana, aktualizējot cilvēka papilomas vīrusu radīto slimību riska un vakcinācijas, kā arī šo slimību profilakses jautājumus

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2017/16     Pārtraukts

Izglītojošu pasākumu izveide un īstenošana onkoloģisko slimību profilakses un psihiskās veselības veicināšanas jautājumos

Nolikums

Lēmums

Vienošanās

SPKC 2017/15

SIA "Veselības centrs Vivendi"

Līgums

12 900,00 15.12.2017.

Veselības maršrutu stendu plakātu nomainīšana un divu jaunu Veselības maršrutu izveidošana, atklāšana un popularizēšana 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2017/14

    Pārtraukts

Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā 

Nolikums

Instrukcija

Atbildes

Lēmums

SPKC 2017/13

Biedrība "Baltijas HIV asociācija"

Līgums

11 100,00 11.12.2017.

Radioreklāmas izvietošana Konsultatīvā tālruņa smēķēšanas jautājumos un vietņu www.grutnieciba.lv un www.nenoversies.lv popularizēšanai 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2017/12

SIA "Media House"

Līgums

6 973,75 30.09.2017.

Dienesta automašīnu pilna servisa noma

Instrukcija

Atbildes

Lēmums

SPKC 2017/11

SIA "Favorit rent"

Līgums

41 999,00 līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 5 gadi

Dienesta automašīnu pilna servisa noma

Instrukcija

Atbildes

Atbildes

Lēmums

SPKC 2017/10

    Pārtraukts

Sabiedrības informēšanas kampaņu veselības veicināšanas jautājumos izstrāde un īstenošana 

Nolikums

Atbildes

Atbildes

Ziņojums

SPKC 2017/09

SIA "P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības"

Līgums

SIA "P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības"

Līgums

SIA "BPS PR"

Līgums

SIA "BPS PR"

Līgums

28 774,00

34 931,00

29 630,00

29 750,00

14.12.2017.

Izglītojošu pasākumu izveide un īstenošana pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu 1.–2.klašu izglītojamajiem veselības veicināšanas jautājumos

Nolikums

Atbildes

Atbildes

Atbildes

Ziņojums

 

 

SPKC 2017/08

SIA "Prakse.lv"

Līgums

 

27 484,00

 

15.02.2017.

SIA "Prakse.lv"

Līgums

28 200,00

Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem

 

Nolikums

Atbildes

Atbildes

Atbildes

Ziņojums

 

SPKC 2017/07

SIA "Mediq Latvia";SIA "Biocon"; SIA "Magnum Medical"; SIA "Medilink";SIA "J.I.M."; SIA "Interlux"; OU "Inbio"; SIA "Consumo"; SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

7 977,00

185 765,50

32 000,00

2 166,90

199 529,00

15 840,00

15 200,00

16 000,00

35 631,00

191 190,00

36 mēneši

Izglītojošas animācijas filmas izveide bērniem par zobārsta un zobu higiēnista apmeklējumu

Instrukcija

Atbildes

Lēmums

SPKC 2017/06

SIA "Hansamedia"

Līgums

79 77,00 31.03.2017.

Dienesta automašīnu pilna servisa noma

 

Instrukcija

Lēmums

 

SPKC 2017/05     Pārtraukts

Drukas darbu iegāde

Nolikums

Atbildes

Atbildes

SPKC 2017/04

SIA "GR ART&PRINT"

Līgums

70 000,00 05.04.2018.

Telpu uzkopšana Slimību profilakses un kontroles centrā

 

Instrukcija

Atbildes

Lēmums

SPKC 2017/03

SIA "Tehhe"

Līgums

41 000,00 24 mēneši

Eksperta-ķīmiķa pakalpojumi jauno psihoaktīvo vielu jautājumos

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2017/02

D.Stepanovs

Līgums

10 000,00 Līdz līguma summas sasniegšanai

Pakalpojuma “Konsultatīvais tālrunis smēķēšanas jautājumos” nodrošināšana

 

Instrukcija

Lēmums

SPKC 2017/01

SIA "Veselības centrs Vivendi" Līgums

16 800,00

09.02.2018.

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC