Slimību profilakses un kontroles centrs

2019. gadā

Līguma priekšmets1

Iepirkuma identifikācijas numurs2

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena 

(EUR bez PVN)

Līguma izpildes termiņš3

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi

SPKC 2019/19

SIA "Linearis"

Līgums

SIA "LMI Translations"

Līgums

17 600,00

 

4 400,00

24 mēneši
Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū 2019. gadā SPKC 2019/18

SIA "Aptauju centrs"

Līgums

127 200,00

1. posms 16.12.2019

2. posms 01.10.2020

3. posms 01.02.2021

Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās SPKC 2019/17

SIA "Circle K Latvia"

Līgums

41 000,00 5 gadi vai līdz līguma summas sasniegšanai
Izglītojošo pasākumu par traumu profilaksi izveide un īstenošana vispārējās izglītības iestāžu 4. - 5. klašu izglītojamajiem SPKC 2019/15

SIA "OnPlate"

Līgums

41 775,00 13.12.2019
Izglītojoša video izveide pusaudžiem par personīgo higiēnu SPKC 2019/14

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agency B"

Līgums

12 380,00 4 mēneši
Atbalsta personu pakalpojumu nodrošināšana HIV un/vai B hepatīta eksprestesta rezultāta saņemšanas gadījumā SPKC 2019/13

Biedrība "DIA+LOGS"

Līgums

13 990,00 5 mēneši
©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC