Slimību profilakses un kontroles centrs

Starptautiskie dokumenti

Veselība 2020 (Saīsinātā versija)

 

Eiropas stratēģiskais ietvars visos pārvaldes un sabiedrības līmeņos veiktas rīcības atbalstam veselības un labklājības vairošanai

 

Dokuments angļu valodā

 

 

 

Veselības sistēmas pārejas periodā: Latvija

 

Pārskats par veselības sistēmu līdz 2011. gadam


Dokuments angļu valodā