Slimību profilakses un kontroles centrs

Mobilā zobārstniecība

Mobilie zobārstniecības autobusi (MZA)

 

2017.gada 1.aprīlī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) mobilos zobārstniecības autobusus (MZA) pārņēma  no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, lai turpinātu valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojuma sniegšanu bērniem līdz 18.g. v. attālos Latvijas reģionos.

 

Mobilie zobārstniecības autobusi (MZA) ir specializēts auto transports, kurā izvietots (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 60) zobārstniecības kabinets ar medicīnas iekārtām.  Autobusos ir nodrošināta mutes dobuma profilaktiskā izmeklēšana un ārstniecība, kā arī instrumentu dezinfekcija un sterilizācija, kā arī nodrošināti pacientu drošības standarti. Autobusos ir zobu rentgens, kā arī dators ar interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu iespēju sazināties ar kolēģiem jautājumu gadījumā.

 

Mobilie zobārstniecības autobusi izbraukumos dodas katru dienu, maršruti plānoti tikai lauku teritorijās, atbilstoši pakalpojumu pieejamībai bērniem, kuru dzīvesvietas tuvumā zobārstu resursi ir nepietiekoši.

 

MZA ir izbraukumā valsts novados visu gadu, izņemot jūlija mēnesi atvaļinājuma laikā un gada nogali (Ziemassvētki, Jaunais gads), garo brīvdienu dēļ. Šajā laikā tiek veiktas iekārtu un automašīnas profilaktiskās pārbaudes un remonti.

 

Mobilo zobārstniecības autobusu izbraukumu plānošanā tiek ievēroti sekojoši pamatprincipi:

 

  • regularitātes princips—mobilie autobusi izbraukumā dodas katru dienu;
  • teritoriju princips—maršruti tiek plānoti tikai lauku teritorijās, atbilstoši pakalpojumu pieejamībai bērniem, kuru dzīvesvietas tuvumā zobārstu resursi ir nepietiekoši: I pusgadā – Zemgale, Vidzeme; II pusgadā – Kurzeme, Latgale;
  • vietējo resursu princips—pakalpojumu sniegšanā tiek iesaistīti pēc iespējas tuvākās teritorijas zobārstniecības speciālisti, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas pēctecību;
  • plānošanas princips—plānošana ietver Nacionālā veselības dienesta (NVD) ieteikto un apmeklēto izglītības iestāžu saraksta paplašināšanu, t. i. katru gadu turpinot noteikto iestāžu bērnu mutes dobuma monitorēšanu. Tādejādi, ar katru gadu paredzamais ārstēšanas laiks samazinās un mobilajiem autobusiem ir iespēja apmeklēt jaunas izglītības iestādes;
  • saskaņošanas princips—sastādītais plāns tiek saskaņots ar NVD, jo par bērnu zobārstniecības pakalpojumiem līdz 18 gadu vecumam maksā valsts.

 

Mobilo zobārstniecības autobusu izbraukumu plānošanas etapi:

 

  • NVD sniedz informāciju par izglītības iestādēm, kuras atrodas ne tuvāk par 15 km no zobārsta (NVD līgumpartneriem);
  • SPKC speciālisti piesaista zobārstus un zobu higiēnistus, ārstniecības, profesionālās zobu higiēnas un saslimstības monitoringa pasākumiem;
  • SPKC speciālisti saskaņo izbraukuma grafikus ar NVD filiālēm.
  • Par MZA un Zobārstniecības speciālistu apmeklējumiem skolēnus un viņu vecākus informē skolas vadība. Pakalpojumi tiek sniegti pēc vecāku piekrišanas saņemšanas!

Mobilā zobārstniecības autobusa izbraukumu grafiki

 

VIDZEME

 

Mobilā zobārstniecības autobusa izbraukuma grafiks Vidzemes nodaļas teritorijā

2020.gada janvāris - jūnijs

 

DATUMS

NOVADS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDE

ZOBĀRSTS/ZOBU HIGIĒNISTS

Janvāris

 

 

 

 

06. - 10.

Raunas nov.

Drustu psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Ance Spiģere

13.01.

Raunas nov.

Drustu psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zobārste Silvija Veikšāne

14. - 17.

Siguldas nov.

Mores psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Agija Lemeža

20.- 24.

Alūksnes nov.

Strautiņu psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Ilze Stradiņa

27. -31.

Alūksnes nov.

Liepnas psk.; Jaunannas psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Ilze Stradiņa

Februāris

 

 

 

 

03. - 07.

Gulbenes nov.

Tirzas psk

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Sintija Ķikuste/ Iveta Zvirgzdiņa

10. - 14.

Gulbenes nov.

Rankas psk./PII

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Sintija Ķikuste/ Iveta Zvirgzdiņa

17. - 21.

Rugāju nov.

Rugāju vsk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Jurģis Skopāns

24. - 28.

Balvu nov.

Tilžas vsk.

SIA ''Ģimene zobārstniecība''

Zh Sintija Ķikuste/ Ilze Stradiņa

Marts

 

 

 

 

02. - 06.

Jaunpiebalgas nov.

Jaunpiebalgas vsk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Sintija Ķikuste/ Iveta Zvirgzdiņa

09. - 13.

Jaunpiebalgas nov.

Jaunpiebalgas vsk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Sintija Ķikuste/ Iveta Zvirgzdiņa

16. - 20.

Jaunpiebagas nov.

Jaunpiebalgas vsk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Sintija Ķikuste/ Iveta Zvirgzdiņa

23. - 27.

Kocēnu novads

Vaidavas internātpamatskola,

SIA "Dentalfix"

Zobārsts/rezidents

 

Kocēnu novads

 Dauguļu skola

SIA "Dentalfix"

Zh Jolanta Kalniņa

30.03.

Raunas nov.

Drustu psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zobārste Silvija Veikšāne

31.03.

Burtnieku nov.

Rencēnu psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Inese Lībiete

Aprīlis

       

01.-03.

Kocēnu nov.

Rubenes psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Inese Lībiete

06.04.

Raunas nov.

Drustu psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zobārste Silvija Veikšāne

07. - 09.

Naukšēnu nov.

Naukšēnu psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Inese Lībiete

14. - 17.

Limbažu nov.

Pāles psk./Lēdurgas psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Jurģis Skopāns

20.04.

Raunas nov.

Drustu psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zobārste Silvija Veikšāne

21. -24.

Valkas nov.

Kārķu psk./ Ēģemenes psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Dundija Bogdanova

27. - 30.

Naukšēnu nov.

Soc.korec. ''Naukšēni

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Dundija Bogdanova

 

Burtnieku nov.

Ēveles psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Dundija Bogdanova

Maijs

       

05. - 08.

Valkas nov.

Vijciema sks/ PII

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Ilze Riekstiņa

 

Smiltenes nov.

Palsmanes internātpsk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Ilze Riekstiņa

11. -15.

Smiltenes nov.

Grundzāles psk

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Ilze Riekstiņa

18. - 22.

Lubānas nov.

Lubānas vsv./ PII

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Iveta Broka-Smirnova

25. - 29.

Madonas nov.

Kalsnavas psk.

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Iveta Broka-Smirnova

 

Ērgļu nov.

PII ''Pienenīte''

SIA ''Ģimenes zobārstniecība''

Zh Iveta Broka-Smirnova

Jūnijs

Liepāja

Liepāja

Liepāja

Liepāja

 

ZEMGALE

 

Mobilā zobārstniecības autobusa izbraukuma grafiks Zemgales nodaļas teritorijā

2020.gada janvāris - jūnijs

 

DATUMS

NOVADS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDE

ZOBĀRSTS/ZOBU HIGIĒNISTS

Janvāris

       

06. - 10.

Bauskas novads

Vecsaules pamatskola

Bauskas MVC

dr. M.Lazda, D.Biķerniece

13. - 17.

Bauskas novads

Vecsaules pamatskola, Mežotnes sākumskola

Bauskas MVC

zh: I.Saukuma

20. - 24.

Bauskas novads

Uzvaras pamatskola

Bauskas MVC

M.Lazda

27.-31.

Bauskas novads

Uzvaras pamatskola

Bauskas MVC

D. Biķerniece

Februāris

       

03. - 04.

Jaunjelgavas novads

Daudzeses pamatskola

dr. Veisas zobārstniecības prakse

dr.O.Veisa

05.

Jēkabpils novads

Rubenes pamatskola

Jēkabpils slimnīca

dr.Kurakina

06.- 07.

Krustpils novads

Vīpes  pamatskola

Jēkabpils slimnīca

dr.Bolotova

10. - 11.

Jēkabpils novads

Dignājas pamatskola

dr. Veisas zobārstniecības prakse

dr.O.Veisa

12.

Jēkabpils novads

Rubenes pamatskola

Jēkabpils slimnīca

dr.Kurakina

13. - 14.

Salas novads

Biržu pamatskola

Jēkabpils slimnīca

dr.Bolotova

17. - 21.

Liepāja

Liepāja

dr. Bazarova

dr.Bazarova

24. - 25.

Jaunjelgavas novads

Seces pamatskola

dr. Veisas zobārstniecības prakse

dr.O.Veisa

26.

Viesītes novads

Rite pamatskola

Jēkabpils slimnīca

dr.Kurakina

27.- 28.

Salas novads

Biržu pamatskola

Jēkabpils slimnīca

dr. Bolotova

Marts

       

09. - 13.

OGRES NOVADS

ĶEIPENES PAMATSKOLA

ZOBĀRSTU PRAKLSE LIELVĀRDE

dr.I. Rudaša

dr.D. Arkliņa

05.

     

I.Vīksne

16. - 20.

OGRES NOVADS

ĶEIPENES BĒRNUDĀRZS

ZOBĀRSTU PRAKLSE LIELVĀRDE

dr.I. Rudaša

dr.D. Arkliņa

12.

     

I.Vīksne

23. - 27.

OGRES NOVADS

TAURUPES PAMATSKOLA

ZOBĀRSTU PRAKLSE LIELVĀRDE

dr.I. Rudaša

dr.D. Arkliņa

19.

     

I.Vīksne

30. - 31.

OGRES NOVADS

TAURUPES PAMATSKOLA

ZOBĀRSTU PRAKLSE LIELVĀRDE

dr.I. Rudaša

dr.D. Arkliņa

26.

     

I.Vīksne

Aprīlis

       

01.-03.

Auces novads

Bēnes vidusskola

Ingas Salkazanovas zobārsta prakse

dr. I.Salkazanova

06. - 0.9.

Auces novads

Bēnes PII Rūķīši

Ingas Salkazanovas zobārsta prakse

dr. I.Salkazanova

14. - 17.

Dobeles novads

Penkules pamatskola

Dinas Štosas zobārsta prakse

dr. D.Štosa

20. -24.

Dobeles novads

Penkules pamatskola

SIA SATEVI

Zh T.Burduna

27. - 30.

Auces novads

Bēnes vidusskola

SIA SATEVI

Zh T.Burduna

Maijs

       

05. - 08.

Dobeles novads

Bikstu pamatskola

Dinas Štosas zobārsta prakse

dr. D.Štosa

 

Dobeles novads

Bikstu pamatskola

SIA SATEVI

Zh T.Burduna

11. -15.

OGRES NOVADS

Ķeipenes pam.

Z/S Cepļukalns zobārstniecība

I.Vīksne

18. - 22.

OGRES NOVADS

Meņģeles pam., Taurupes pam.

Z/S Cepļukalns zobārstniecība

I.Vīksne

25. - 29.

OGRES NOVADS

Madlienas vsk.

Z/S Cepļukalns zobārstniecība

I.Vīksne

jūnijs

 

 

 

 

01. -05.

OGRES NOVADS

Madlienas PII,

Jumpravas PII

Z/S Cepļukalns zobārstniecība

I.Vīksne

08. - 12.

ĶEGUMA  NOVADS

Birzgales PII

Z/S Cepļukalns zobārstniecība

I.Vīksne

15. – 19.

Liepāja

Liepāja

 

 

 

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC