Slimību profilakses un kontroles centrs

Mobilā zobārstniecība

Mobilie zobārstniecības autobusi (MZA)

 

2017.gada 1.aprīlī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) mobilos zobārstniecības autobusus (MZA) pārņēma  no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, lai turpinātu valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojuma sniegšanu bērniem līdz 18.g. v. attālos Latvijas reģionos.

 

Mobilie zobārstniecības autobusi (MZA) ir specializēts auto transports, kurā izvietots (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 60) zobārstniecības kabinets ar medicīnas iekārtām.  Autobusos ir nodrošināta mutes dobuma profilaktiskā izmeklēšana un ārstniecība, kā arī instrumentu dezinfekcija un sterilizācija, kā arī nodrošināti pacientu drošības standarti. Autobusos ir zobu rentgens, kā arī dators ar interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu iespēju sazināties ar kolēģiem jautājumu gadījumā.

 

Mobilie zobārstniecības autobusi izbraukumos dodas katru dienu, maršruti plānoti tikai lauku teritorijās, atbilstoši pakalpojumu pieejamībai bērniem, kuru dzīvesvietas tuvumā zobārstu resursi ir nepietiekoši.

 

MZA ir izbraukumā valsts novados visu gadu, izņemot jūlija mēnesi atvaļinājuma laikā un gada nogali (Ziemassvētki, Jaunais gads), garo brīvdienu dēļ. Šajā laikā tiek veiktas iekārtu un automašīnas profilaktiskās pārbaudes un remonti.

 

Mobilo zobārstniecības autobusu izbraukumu plānošanā tiek ievēroti sekojoši pamatprincipi:

 

  • regularitātes princips—mobilie autobusi izbraukumā dodas katru dienu;
  • teritoriju princips—maršruti tiek plānoti tikai lauku teritorijās, atbilstoši pakalpojumu pieejamībai bērniem, kuru dzīvesvietas tuvumā zobārstu resursi ir nepietiekoši: I pusgadā – Zemgale, Vidzeme; II pusgadā – Kurzeme, Latgale;
  • vietējo resursu princips—pakalpojumu sniegšanā tiek iesaistīti pēc iespējas tuvākās teritorijas zobārstniecības speciālisti, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas pēctecību;
  • plānošanas princips—plānošana ietver Nacionālā veselības dienesta (NVD) ieteikto un apmeklēto izglītības iestāžu saraksta paplašināšanu, t. i. katru gadu turpinot noteikto iestāžu bērnu mutes dobuma monitorēšanu. Tādejādi, ar katru gadu paredzamais ārstēšanas laiks samazinās un mobilajiem autobusiem ir iespēja apmeklēt jaunas izglītības iestādes;
  • saskaņošanas princips—sastādītais plāns tiek saskaņots ar NVD, jo par bērnu zobārstniecības pakalpojumiem līdz 18 gadu vecumam maksā valsts.

 

Mobilo zobārstniecības autobusu izbraukumu plānošanas etapi:

 

  • NVD sniedz informāciju par izglītības iestādēm, kuras atrodas ne tuvāk par 15 km no zobārsta (NVD līgumpartneriem);
  • SPKC speciālisti piesaista zobārstus un zobu higiēnistus, ārstniecības, profesionālās zobu higiēnas un saslimstības monitoringa pasākumiem;
  • SPKC speciālisti saskaņo izbraukuma grafikus ar NVD filiālēm.
  • Par MZA un Zobārstniecības speciālistu apmeklējumiem skolēnus un viņu vecākus informē skolas vadība. Pakalpojumi tiek sniegti pēc vecāku piekrišanas saņemšanas!

Mobilā zobārstniecības autobusa izbraukumu grafiki

 

VIDZEME

Mobilā zobārstniecības autobusa izbraukuma grafiks Vidzemes nodaļas teritorijā

2019.gada janvāris - jūnijs

DATUMS NOVADS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDE ZOBĀRSTS/ZOBU HIGIĒNISTS

JANVĀRIS

08.01.2019.

Mazsalacas novads Mazskalacas vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobārsts J.Leite
09.-11.01.2019. Raunas novads Raunas vsk. un PII SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste A.Spiģere
14;16-18.01.2019. Raunas novads Raunas vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste A.Spiģere
15.01.2019. Mazsalacas novads Mazskalacas vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobārsts J.Leite
21;23-25.01.2019. Raunas novads Drustu psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste A.Spiģere
22.01.2019. Raunas novads Raunas vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobārsts J.Leite
28.01.2019. Raunas novads Drustu psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobārsts S.Veikšāne
29.01.2019. Raunas novads Raunas vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobārsts J.Leite
30.-31.01.2019. Gulbenes novads Lejasciema vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnistes S.Ķikuste; I.Zvirgzdiņa

FEBRUĀRIS

01.02.2019.

Gulbenes novads Lejasciema vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnistes S.Ķikuste; I.Zvirgzdiņa
04.-05.02.2019. Alūksnes novads Strautiņu psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste I.Stradiņa
06.-08.02.2019. Gulbenes novads Rankas psk., PII SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnistes S.Ķikuste; I.Zvirgzdiņa
11.-12.02.2019. Gulbenes novads Stāmerienas psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnistes S.Ķikuste; I.Zvirgzdiņa
13.-15.02.2019. Balvu novads Tilžas int.psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnistes S.Ķikuste; I.Stradiņa
18.-22.02.2019. Rugāju novads Rugāju vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnists J.Skopāns
25.-28.02.2019. Balvu novads Tilžas vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnistes S.Ķikuste; I.Stradiņa

MARTS

01.03.2019.

Balvu novads Tilžas vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnistes S.Ķikuste; I.Stradiņa
04.03.2019. Raunas novads Drustu psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobārsts S.Veikšāne
05.-08.03.2019. Burtnieku novads Ēveles psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste D.Bogdanova
11.03.2019. Raunas novads Drustu psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobārsts S.Veikšāne
12.-15.03.2019. Naukšēnu novads Soc.korekcijas.II Naikšēni SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste D.Bogdanova
18.-20.03.2019. Valkas novads Ērģemenes psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste D.Bogdanova
21.;22.03.2019. Valkas novads Kārķu psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste D.Bogdanova
25.-27.03.2019. Kocēnu novads Rubenes psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste I.Lībiete
28.;29.03.2019. Burtnieku novads Rencēnu psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste I.Lībiete

APRĪLIS

01.-05.04.2019.

Naukšēnu novads Naukšēnu psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste I.Lībiete
08.-09.04.2019. Smiltenes novads Palsmanes internātpsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste I.Riekstiņa
10.-12.04.2019. Smiltenes novads Palsmanes psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste I.Riekstiņa
15.04.2019. Raunas novads Drustu psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobārsts S.Veikšāne
16.-18.04.2019. Smiltenes novads Palsmanes psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēniste I.Riekstiņa
23.-26.04.2019. Jaunpiebalgas novads Jaunpiebalgas vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnistes S.Ķikuste; I.Zvirgzdiņa
29.;30.04.2019. Jaunpiebalgas novads Jaunpiebalgas vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnistes S.Ķikuste; I.Zvirgzdiņa

MAIJS

01.-03.05.2019.

Jaunpiebalgas novads Jaunpiebalgas vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnistes S.Ķikuste; I.Zvirgzdiņa
06.-10.05.2019. Cesvaines novads Cesvaines vsk.,PII SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnists I.Broka-Smirnova
13.-17.05.2019. Lubānas novads Lubānas vsk.; Lubānas PII SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnists I.Broka-Smirnova
20.-21.05.2019. Madonas novads Praulienas PII; Liezēres PII SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnists I.Broka-Smirnova
22.-24.05.2019. Alūksnes novads Pededzes psk.; Liepnas psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnists I.Stradiņa
27.-31.05.2019. Alūksnes novads Pededzes psk.; Liepnas psk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnists I.Stradiņa

JŪNIJS

03.-05.06.2019.

Jaunpiebalgas novads Jaunpiebalgas vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnists I.Lancmane
06.;07.06.2019. Jaunpiebalgas novads Jaunpiebalgas vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnistes S.Ķikuste; I.Zvirgzdiņa
10.-14.06.2019. Jaunpiebalgas novads Jaunpiebalgas vsk. SIA Ģimenes zobārstniecība Zobu higiēnistes S.Ķikuste; I.Zvirgzdiņa

 

ZEMGALE

Mobilā zobārstniecības autobusa izbraukuma grafiks Zemgales nodaļas teritorijā

2019.gada janvāris - jūnijs

DATUMS NOVADS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDE ZOBĀRSTS/ZOBU HIGIĒNISTS

JANVĀRIS

07.-09.01.2019.

Ogres novads Mazozolu psk. z/s Cepļukalns Zobu higiēnists I.Vīksne
10.;11.01.2019. Salas novads Biržu psk. Jēkabpils slimnīca Zobārsts L.Bolotova
14.-16.01.2019. Ogres novads Taurupes psk. z/s Cepļukalns Zobu higiēnists I.Vīksne
17.;18.01.2019. Salas novads Biržu psk. Jēkabpils slimnīca Zobārsts L.Bolotova
21.-23.01.2019. Ogres novads Ķeipenes psk. z/s Cepļukalns Zobu higiēnists I.Vīksne
24.;25.01.2019. Jēkabpils novads Rubenes psk. Jēkabpils slimnīca Zobārsts L.Bolotova
28.-30.01.2019. Ogres novads Madlienas vsk. z/s Cepļukalns Zobu higiēnists I.Vīksne
31.01.2019. Jēkabpils novads Rubenes psk. Jēkabpils slimnīca Zobārsts L.Bolotova

FEBRUĀRIS

01.02.2019.

Jēkabpils novads Rubenes psk. Jēkabpils slimnīca Zobārsts L.Bolotova
04.;07.02.2019. Ogres novads Madlienas vsk. z/s Cepļukalns Zobu higiēnists I.Vīksne
05.;06.;08.02.2019. Ogres novads Madlienas vsk. SIA Lielvārdes zobārstniecības prakse Zobārsti I.Rudaša; D.Arkliņa
11.;14.02.2019. Ogres novads Madlienas vsk. z/s Cepļukalns Zobu higiēnists I.Vīksne
12.;13.;15.02.2019. Ogres novads Ķeipenes psk. SIA Lielvārdes zobārstniecības prakse Zobārsti I.Rudaša; D.Arkliņa
18.;21.02.2019. Ogres novads Suntažu vsk. z/s Cepļukalns Zobu higiēnists I.Vīksne
19.;20.;22.02.2019. Ogres novads Taurupes psk. SIA Lielvārdes zobārstniecības prakse Zobārsti I.Rudaša; D.Arkliņa
25.;28.02.2019. Ogres novads Suntažu vsk. z/s Cepļukalns Zobu higiēnists I.Vīksne
26.;27.;29.02.2019. Ogres novads Taurupes psk. SIA Lielvārdes zobārstniecības prakse Zobārsti I.Rudaša; D.Arkliņa

MARTS

01.03.2019.

Ogres novads Lauberes psk. SIA Lielvārdes zobārstniecības prakse Zobārsts I.Rudaša
04.-08.03.2019.

Auces novads

Dobeles novads

Bēnes vsk.

Penkules psk.

Dr. Salkazanovas zobārstniecības prakse

Dr. Štosas zobārstniecības prakse

Zobārsts I.Salkazanova

Zobārsts D.Štosa

11.-15.03.2019.

Auces novads

Auces novads

Bēnes vsk.

Bēnes vsk.

SIA SATEVI MVZK Zobu feja

Dr. Salkazanovas zobārstniecības prakse

Zobārsts T.Burduna

Zobārsts I.Salkazanova

18.-22.03.2019.

Dobeles novads

Auces novads

Penkules psk.

Bēnes PII Rūķīši

Dr. Štosas zobārstniecības prakse

SIA SATEVI MVZK Zobu feja

Zobārsts D.Štosa

Zobārsts T.Burduna

 

25.-29.03.2019.

Auves novads

Dobeles novads

Bēnes vsk.

Penkules psk.

Dr. Salkazanovas zobārstniecības prakse

Dr. Štosas zobārstniecības prakse

Zobārsts I.Salkazanova

Zobārsts D.Štosa

APRĪLIS

03.;04.04.2019.

Dobeles novads

Auces novads

 

Bikstu psk.; Bikstu PII

Bēnes vsk.

 

SIA SATEVI MVZK Zobu feja

Dr. Salkazanovas zobārstniecības prakse

Zobu higiēnists O.Stavrova

Zobārsts I.Salkazanova

01.;02.;05.04.2019. Dobeles novads Penkules psk. Dr. Štosas zobārstniecības prakse Zobārsts D.Štosa
10.;11.04.2019. Dobeles novads Annenieku psk. SIA SATEVI MVZK Zobu feja Zobārsts T.Burduna
08.;09.;12.04.2019. Jēkabpils novads Zasas vsk. Dr.Veisas zobārstniecības prakse Zobārsts O.Veisa
17.;18.04.2019. Ogres novads Jumpravas vsk. z/s Cepļukalns Zobu higiēnists I.Vīksna
15.;16.04.2019. Jaunjelgavas novads Seces psk. Dr.Veisas zobārstniecības prakse Zobārsts O.Veisa
24.;25.04.2019. Ogres novads Jumpravas vsk. z/s Cepļukalns Zobu higiēnists I.Vīksna
23.04.2019. Jaunjelgavas novads Seces psk. Dr.Veisas zobārstniecības prakse Zobārsts O.Veisa
26.04.2019. Jēkabpils novads Dignāju skola Dr.Veisas zobārstniecības prakse Zobārsts O.Veisa
29.;30.04.2019. Ogres novads Jumpravas internātskola z/s Cepļukalns Zobu higiēnists I.Vīksna

MAIJS

02.;3;05.2019.

Bauskas novads Mežgaļu psk.; PII SIA Zemgales mutes veselības centrs Zobu hihiēnisti I.Saukuma; E.Lazdāne
07.05.2019. Bauskas novads Mežgaļu psk.; PII SIA Zemgales mutes veselības centrs Zobu hihiēnists E.Lazdāne
08.;09.;10.05.2019. Bauskas novads Mežgaļu psk.; PII SIA Zemgales mutes veselības centrs Zobārsti M.Lazda; D.Biķerniece
13.;14.05.2019. Bauskas novads Mežgaļu psk.; PII SIA Zemgales mutes veselības centrs Zobārsts M.Lazda
15.;16.;17.05.2019. Bauskas novads Griķu psk.; PII SIA Zemgales mutes veselības centrs Zobārsts M.Lazda
20.-21.05.2019. Bauskas novads Griķu psk.; PII SIA Zemgales mutes veselības centrs Zobu hihiēnisti I.Saukuma; E.Lazdāne
22.;23.;24.05.2019. Bauskas novads Griķu psk.; PII SIA Zemgales mutes veselības centrs Zobārsti M.Lazda; D.Biķerniece
27.-28.05.2019. Bauskas novads Griķu psk.; PII SIA Zemgales mutes veselības centrs Zobu hihiēnisti I.Saukuma; E.Lazdāne
29.;30.;31.05.2019. Bauskas novads Griķu psk.; PII SIA Zemgales mutes veselības centrs Zobārsti M.Lazda; D.Biķerniece

JŪNIJS

03.-05.06.2019.

Vēl tiek plānots      
06.;07.06.2019. Vēl tiek plānots      
10.-14.06.2019. Vēl tiek plānots      
©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.