SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XIX Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (S00-T98)

Nav jāiekļauj:

 • dzemdību trauma bērnam (P10-P15)
 • dzemdību trauma mātei (O70-O71)
 • patoloģisks lūzums (M84.4)
 • patoloģisks lūzums ar osteoporozi (M80.-)
 • spriedzes lūzums (M84.3)
 • nedrošs lūzuma saaugums (M84.0)
 • lūzuma nesaaugšana [pseidoartroze] (M84.1)

Piezīmes

Šai nodaļā S iedaļu lieto, lai kodētu dažāda veida atsevišķu ķermeņa apvidu ievainojumus, bet T iedaļu - lai apzīmētu vairāku vai tuvāk neprecizētu ķermeņa apvidu ievainojumus, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas.

Ja nosaukumā minētas vairākas ievainotas vietas, tad vārdkopas "un arī", "kopā ar" nozīmē, ka bojājums ir abās lokalizācijās, bet vārds "un" nozīmē, ka tas attiecināms vai nu uz abām, vai vienu no tām.

Kur vien iespējams, jāievēro bojājumu multiplas kodēšanas princips. Vairāku bojājumu gadījumā kombinētie kodi lietojami tad, ja grūti detalizēt atsevišķu bojājumu raksturu vai arī primāro saslimstības tabulu sastādīšanai, ja ir pierastāk reģistrēt vienu kodu; citos gadījumos vairāki ievainojumi jākodē atsevišķi. Jāievēro arī 2. sējumā dotie norādījumi un likumi par saslimstības un mirstības kodēšanu.

S kodu apakšnodaļās, kā arī T00-T14 un T90-T98 ir trīszīmju kodi šādiem ievainojumu veidiem:

Virspusējs ievainojums:

Lasīt vairāk ...

Galvas ievainojumi (S00-S09)

Jāiekļauj:

 • ausu bojājumi
 • acu bojājumi
 • sejas [jebkuras daļas] bojājumi
 • smaganu bojājumi
 • žokļu bojājumi
 • žokļa locītavas (articulatio temporomandibularis) apvidus bojājumi
 • mutes dobuma bojājumi
 • aukslēju bojājumi
 • periokulārā apvidus bojājumi
 • galvas matainās daļas bojājumi
 • mēles bojājumi
 • zobu bojājumi

Nav jāiekļauj:

 • termiski un ķīmiski apdegumi (T20-T32)
 • svešķermenis ausī (T16)
 • svešķermenis balsenē (T17.3)
 • svešķermenis mutē (T18.0)
 • svešķermenis degunā (T17.0-T17.1)
 • svešķermenis rīklē (T17.2)
 • svešķermenis acs ārējās daļās (T15.-)
 • apsaldējums (T33-T35)
 • indīga kukaiņa kodums vai dzēliens (T63.4)
S00 Virspusēji galvas ievainojumi

Nav jāiekļauj:

 • smadzeņu kontūzija (difūza) (S06.2)
 • lokāla smadzeņu kontūzija (S06.3)
 • acs un orbītas ievainojums (S05.-)
S00.0 Virspusējs galvas matainās daļas ievainojums
S00.1 Plakstiņa un periokulārā apvidus sasitums

Zila acs

Nav jāiekļauj:

 • acsābola un orbitālo audu sasitums (S05.1)
S00.2 Citi virspusēji plakstiņa un periokulārā apvidus ievainojumi

Nav jāiekļauj:

 • virspusēji saistenes un radzenes bojājumi (S05.0)
S00.3 Virspusējs deguna ievainojums
S00.4 Virspusējs auss ievainojums
S00.5 Virspusējs lūpu un mutes dobuma ievainojums
S00.7 Multipli virspusēji galvas ievainojumi
S00.8 Citu galvas daļu virspusēji ievainojumi
S00.9 Virspusējs galvas ievainojums, neprecizējot lokalizāciju
S01 Vaļēja galvas brūce

Nav jāiekļauj:

 • dekapitācija (S18)
 • acs un orbītas ievainojums (S05.-)
 • galvas daļas traumatiska amputācija (S08.-)
S01.0 Vaļēja galvas matainās daļas brūce

Nav jāiekļauj:

 • galvas matainās daļas (skalpa) atrāvums (S08.0)
S01.1 Vaļēja plakstiņa un periokulārā apvidus brūce

Plakstiņa un periokulārā apvidus vaļēja brūce ar vai bez asaru ceļu bojājuma

S01.2 Vaļējs deguna ievainojums
S01.3 Vaļējs auss ievainojums
S01.4 Vaļēja vaiga un žokļa locītavas (art.temporomandibularis) apvidus brūce
S01.5 Vaļēja lūpu un mutes dobuma brūce

Nav jāiekļauj:

S01.7 Vairākas vaļējas galvas brūces
S01.8 Citu galvas daļu vaļējas brūces
S01.9 Vaļēja galvas brūce, neprecizējot lokalizāciju
S02 Galvaskausa un sejas kaulu lūzumi

Turpmākie apakškodi lietojami gadījumos, ja nav iespējams, vai nav vēlams lietot multiplu kodēšanu lūzuma un vaļējas brūces apzīmēšanai; lūzums, kas nav precizēts par slēgtu vai vaļēju, jāuzskata par slēgtu.

0 slēgts

1 vaļējs

Piezīmes

Galvaskausa un sejas kaulu lūzumu primārai kodēšanai, ja ir intrakraniāli pavadbojājumi, jāņem vērā norādījumi un likumi par saslimstības un mirstības kodēšanu 2. sējumā

S02.0 Galvaskausa velves lūzums

Pieres kauls (os frontale)

Paura kauls (os parietale)

S02.1 Galvaskausa pamatnes lūzums

Galvaskausa priekšējā bedre (fossa cranii anterior)

Galvaskausa vidējā bedre (fossa cranii media)

Galvaskausa mugurējā bedre (fossa cranii posterior)

Pakauškauls (os occipitale)

Orbītas augšējā sieniņa

Sietiņkaula šūnas (cellulae ethmoidales)

Lasīt vairāk ...

Nav jāiekļauj:

 • orbīta BCN (S02.8)
 • orbītas apakšējā sieniņa (S02.3)
S02.2 Deguna kaulu lūzums
S02.3 Orbītas apakšējās sieniņas lūzums

Nav jāiekļauj:

 • orbīta BCN (S02.8)
 • orbītas augšējā sieniņa (S02.1)
S02.4 Vaiga kaula un augšžokļa lūzums

Augšžoklis (maxilla)

Vaiga kauls (os zygomaticum)

S02.5 Zoba lūzums

Nolauzts zobs

S02.6 Apakšžokļa (mandibula) lūzums
S02.7 Multipli galvaskausa un sejas kaulu lūzumi
S02.8 Citi galvaskausa un sejas kaulu lūzumi:

Zoba gultne (alveola)

Orbīta BCN

Cietās aukslējas

Nav jāiekļauj:

 • orbītas apakšējā sieniņa (S02.3)
 • orbītas augšējā sieniņa (S02.1)
S02.9 Galvaskausa un sejas kaulu lūzums, neprecizējot lokalizāciju
S03 Galvas locītavu un saišu izmežģījums, pamežģījums un sastiepums
S03.0 Žokļa izmežģījums

Apakšžoklis (mandibula) (skrimslis) (menisks)

Žokļa locītava (articulatio temporomandibularis)

S03.1 Deguna starpsienas skrimšļa izmežģījums
S03.2 Zoba dislokācija
S03.3 Citu un neprecizētu galvas daļu izmežģījums
S03.4 Žokļa locītavas (art.temporomandibularis) pamežģījums un sastiepums

Žokļa locītava (saites)

S03.5 Citu un neprecizētu galvas daļu locītavu un saišu pamežģījums un sastiepums
S04 Kraniālo nervu bojājumi
S04.0 Redzes nerva (n.opticus) un redzes ceļu bojājumi

Redzes krustojums (chiasma opticum)

II kraniālais nervs

Garozas redzes centrs

S04.1 Acs kustību nerva (n.oculomotorius) bojājums

III kraniālais nervs

S04.2 Velteņnerva (n.trochlearis) bojājums

IV kraniālais nervs

S04.3 Trijzaru nerva (n.trigeminus) bojājums

V kraniālais nervs

S04.4 Atvilcējmuskuļa nerva (n.abducens) bojājums

VI kraniālais nervs

S04.5 Sejas nerva (n.facialis) bojājums

VII kraniālais nervs

S04.6 Līdzsvara un dzirdes nerva (n.vestibulocochlearis) bojājums

Dzirdes nervs

VIII kraniālais nervs

S04.7 Papildnerva (n.accessorius) bojājums

XI kraniālais nervs

S04.8 Citu kraniālo nervu bojājumi

Mēles un rīkles nervs (n.glossopharyngeus) [IX kraniālais nervs]

Zemmēles nervs (n.hypoglossus) [XII kraniālais nervs]

Ožas nervs (n. olfactorius) [I kraniālais nervs]

Klejotājnervs (n.vagus) [X kraniālais nervs]

S04.9 Neprecizēta kraniālā nerva ievainojums
S05 Acs un orbītas ievainojums

Nav jāiekļauj:

 • II kraniālā nerva (n.opticus) bojājums (S04.0)
 • III kraniālā nerva (n.oculomotorius) bojājums (S04.1)
 • plakstiņa un periokulārā apvidus vaļēja brūce (S01.1)
 • orbītas kaulu lūzums (S02.1, S02.3, S02.8)
 • virspusējs plakstiņa bojājums (S00.1-S00.2)
S05.0 Saistenes ievainojums un radzenes nobrāzums bez svešķermeņa

Nav jāiekļauj:

 • svešķermenis saistenes (konjuktīvas) maisā (T15.1)
 • svešķermenis radzenē (T15.0)
S05.1 Acsābola un orbitālo audu sasitums

Traumatiska hifēma (hyphaema)

Nav jāiekļauj:

 • zila acs (S00.1)
 • plakstiņa un periokulārā apvidus sasitums (S00.1)
S05.2 Acs saplosījums un plīsums ar intraokulāro audu izkritumu vai zudumu
S05.3 Acs saplosījums bez intraokulāro audu izkrituma vai zuduma

Acs saplosījums BCN

S05.4 Penetrējoša orbītas brūce ar vai bez svešķermeņa

Nav jāiekļauj:

 • neizņemts (ievecojis) svešķermenis pēc penetrējoša orbītas ievainojuma (H05.5)
S05.5 Penetrējoša acsābola brūce ar svešķermeni

Nav jāiekļauj:

 • neizņemts (ievecojis) svešķermenis acsābolā (H44.6-H44.7)
S05.6 Penetrējoša acsābola brūce bez svešķermeņa

Acs penetrācija BCN

S05.7 Acs atrāvums

Traumatiska enukleācija

S05.8 Citi acs un orbītas bojājumi

Asaru kanāliņa ievainojums

S05.9 Acs un orbītas bojājumi, bez precizējuma

Acs ievainojums BCN

S06 Intrakraniāls ievainojums

Turpmākie apakškodi lietojami gadījumos, ja nav iespējams vai nav vēlams lietot multiplu kodēšanu intrakraniālu bojājumu un vaļēju brūču apzīmēšanai.

0 bez vaļējas intrakraniālas brūces

1 ar vaļēju intrakraniālu brūci

Piezīmes

Pirmoreiz kodējot intrakraniālu bojājumu ar pavadošu lūzumu, jāņem vērā norādījumi un likumi par saslimstības un mirstības kodēšanu 2. sējumā

S06.0 Smadzeņu satricinājums (commotio cerebri)
S06.1 Traumatiska smadzeņu tūska
S06.2 Difūzs smadzeņu bojājums

Smadzeņu kontūzija BCN

Smadzeņu saplosījums

Traumatiska smadzeņu kompresija BCN

S06.3 Lokalizēts smadzeņu bojājums

Lokāla smadzeņu kontūzija

Lokāls smadzeņu saplosījums

Lokāls intracerebrāls traumatisks asinsizplūdums

S06.4 Epidurāls asinsizplūdums

Epidurāls (traumatisks) asinsizplūdums

S06.5 Traumatisks subdurāls asinsizplūdums
S06.6 Traumatisks subarahnoidāls asinsizplūdums
S06.7 Traumatisks bojājums ar ilgstošu komu
S06.8 Citi intrakraniāli ievainojumi

Traumatisks asinsizplūdums smadzenītēs

Traumatisks intrakraniāls asinsizplūdums BCN

S06.9 Neprecizēts intrakraniāls bojājums

Galvas smadzeņu bojājums BCN

Nav jāiekļauj:

 • galvas ievainojums BCN (S09.9)
S07 Dragāts galvas ievainojums
S07.0 Dragāts sejas ievainojums
S07.1 Dragāts galvaskausa ievainojums
S07.8 Dragāts citu galvas daļu ievainojums
S07.9 Dragāts galvas ievainojums, neprecizējot lokalizāciju
S08 Traumatiska galvas daļas amputācija
S08.0 Galvas matainās daļas (skalpa) atrāvums
S08.1 Traumatiska auss amputācija
S08.8 Traumatiska citu galvas daļu amputācija
S08.9 Traumatiska neprecizētas galvas daļas amputācija

Nav jāiekļauj:

 • dekapitācija (S18)
S09 Citi un neprecizēti galvas ievainojumi
S09.0 Citur neklasificēti galvas asinsvadu bojājumi

Nav jāiekļauj:

 • cerebrālo asinsvadu ievainojumi (S06.-)
 • precerebrālo asinsvadu ievainojumi (S15.-)
S09.1 Galvas muskuļu un cīpslu bojājumi
S09.2 Traumatisks bungplēvītes plīsums
S09.7 Multipli galvas ievainojumi

Ievainojumi, kas kodējami ar vairākiem S00-S09.2 kodiem

S09.8 Citi precizēti galvas ievainojumi
S09.9 Neprecizēti galvas ievainojumi

Sejas ievainojums BCN

Auss ievainojums BCN

Deguna ievainojums BCN

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional