SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Audzēju morfoloģija
Audzēju morfoloģija

Starptautiskās slimību klasifikācijas – onkoloģijai (SSK-O) otrais izdevums publicēts 1990. gadā. Tas ietver kodētu audzēju morfoloģijas nomenklatūru, kas ir šeit atkārtota tiem lietotājiem, kas vēlas to lietot kopā ar II nodaļu.

Morfoloģisko kodu veido 5 cipari: no tiem pirmie 4 identificē audzēja histoloģisko formu, piektais – audzēja dabu, piem., infiltrējošs vai solīds.

Audzēja dabu apzīmējošie kodi ir šādi:

/0 Labdabīgs

/1 Nenoteikts, mainīgs: labdabīgs vai ļaundabīgs

  • Robežformas (Atskaitot olnīcas cistadenomu kodos M844-M849, kas jāuzskata par malignu.)
  • Zems malignitātes potenciāls (Atskaitot olnīcas cistadenomu kodos M844-M849, kas jāuzskata par malignu.)

/2 Carcinoma in situ

  • Intraepiteliāla
  • Neinfiltrējoša
  • Neinvazīva

/3 Ļaundabīgs audzējs, primāra lokalizācija

/6 Ļaundabīgs audzējs, metastāzes

  • Ļaundabīgs audzējs, sekundāra lokalizācija

/9 Ļaundabīgs, bet neskaidrs: primārs vai metastātisks

Šajā nomenklatūrā morfoloģijas koda numurs ietver augšanas dabas kodu atbilstoši audzēja histoloģiskai formai, tas var mainīties, parādoties citai informācijai. Piem., hordoma var būt maligna un apzīmēta ar koda numuru M9370/3; turpretī labdabīgu hordomu kodē ar M9370/0. Līdzīgi virspusēja adenokarcinoma (M8143/3) var tikt kodēta arī M8143/2, ja aprakstīta kā neinvazīva, savukārt melanoma (M8720/3), ja tā aprakstīta kā sekundāra, tiek kodēta M8720/6.

Tabulā parādīta sakarība starp augšanas veidu un dažādām II nodaļas apakšnodaļām:

Audzēja dabaII nodaļas kodi
/0Labdabīgie audzējiD10-D36
/1Audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabuD37-D48
/2Carcinoma in situD00-D09
/3Ļaundabīgi audzēji, kas nosaukti vai uzskatāmi par primāriemC00-C76
C80-C97
/6Ļaundabīgi audzēji, kas nosaukti vai uzskatāmi par sekundāriemC77-C79

SSK-O augšanas dabas apzīmējums ar /9 nav lietojams SSK kontekstā, kur visus ļaundabīgos audzējus uzskata par primāriem (/3) vai sekundāriem (/6) atbilstoši informācijai slimības vēsturē.

Vienīgi minētais termins pilnīgai SSK-O klasifikācijai nostājas blakus katram šeit minētam koda numuram. Alfabētiskais rādītājs (3. sējums) tai pat laikā iekļauj visus SSK-O sinonīmus kā arī citus morfoloģiskos aprakstus, kas atrodami slimības vēsturēs, bet netiek iekļauti SSK-O kā novecojuši vai atmetami.

Daži audzēju veidi ir specifiski, kas ļauj noteikt piederību noteiktiem audiem. Piem., nefroblastoma (M8960/3) vienmēr veidojas nierēs, hepatocelulāra karcinoma (M8170/3) vienmēr primāri ir aknās un bazālo šūnu karcinoma (M8090/3) vienmēr rodas ādā. Šiem terminiem atbilstošais II nodaļas kods tiek pievienots nomenklatūrai iekavās. Tā nefroblastomai seko nieres ļaundabīga audzēja kods (C64). Bazālo šūnu karcinomai seko ādas ļaundabīga audzēja kods (C44.-), ceturto zīmi atstājot brīvu. Katrai audzēja lokalizācijai lieto atbilstošu ceturto zīmi. II nodaļā norādītos kodus lieto atbilstoši terminoloģijai, ja audzēja lokalizācija diagnozē nav norādīta. Daudziem morfoloģiskiem terminiem II nodaļas kodus nelieto, jo audzēja histoloģiskā forma var veidoties vairākos orgānos vai audu tipos. Piemēram, "Adenokarcinomu BCN" (M8140/3) neapzīmē ar II nodaļas kodu, jo tā var būt primāra dažādos orgānos.

Reizēm rodas problēmas, ja diagnozē norādītā audzēja lokalizācija atšķiras no norādītās specifiskās izcelsmes koda. Šais gadījumos II nodaļā ietvertais kods netiek ņemts vērā un lieto izcelsmei atbilstošu kodu. Piemēram, C50.- (krūts) tiek pievienots morfoloģiskam terminam "Infiltrējoša vadu karcinoma" (M8500/3), jo šis audzēja veids parasti veidojas krūtī. Tomēr, ja termins "Infiltrējoša vadu karcinoma" ir lietots, piem., aizkuņģa dziedzera audzējam, precīzais kods būtu C25.9 (aizkuņģa dziedzeris, neprecizēts).

Kodēšanas grūtības dažreiz rodas, ja morfoloģiskā diagnoze satur divas dažādas formas ar dažādiem koda numuriem. Piemēram, "pārejas šūnu epidermoīda karcinoma". Pārejas šūnu karcinomas atbilst M8120/3, epidermoīdā karcinoma – M8070/3. Šādos apstākļos lieto lielāko numuru (šajā gadījumā M8120/3) kā vairāk atbilstošo. Citi norādījumi par morfoloģisko kodēšanu ir II sējumā.

Audzēju morfoloģiskās nomenklatūras kodi
M800 Audzēji BCN
M8000/0 Audzējs, labdabīgais
M8000/1 Audzējs, neskaidrs, ļaundabīgs vai labdabīgs
M8000/3 Audzējs, ļaundabīgs
M8000/6 Audzējs, metastātiskais
M8001/0 Audzēja šūnas, labdabīgas
M8001/1 Audzēja šūnas, neskaidrs, ļaundabīgas vai labdabīgas
M8001/3 Audzēja šūnas, ļaundabīgās
M8002/3 Ļaundabīgais audzējs, sīkšūnu forma
M8003/3 Ļaundabīgais audzējs, gigantšūnu forma
M8004/3 Ļaundabīgais audzējs, vārpstveida šūnu forma
M801 – M804 Epiteliāli audzēji BCN
M8010/0 Epiteliālais audzējs, labdabīgs
M8010/2 Carcinoma in situ BCN
M8010/3 Karcinoma BCN
M8010/6 Metastātiskā karcinoma BCN
M8011/0 Epitelioma, labdabīgā
M8011/3 Epitelioma, ļaundabīgā
M8012/3 Lielšūnu karcinoma BCN
M8020/3 Karcinoma, nediferencētā BCN
M8021/3 Karcinoma, anaplastiskā BCN
M8022/3 Pleomorfā karcinoma
M8030/3 Milzšūnu un vārpstveida šūnu karcinoma
M8031/3 Milzšūnu karcinoma
M8032/3 Vārpstveida šūnu karcinoma
M8033/3 Pseidosarkomatozā karcinoma
M8034/3 Poligonālo šūnu karcinoma
M8040/1 Tumorlet
M8041/3 Sīkšūnu karcinoma BCN
M8042/3 Auzu šūnu karcinoma (C34.-)
M8043/3 Vārpstveida sīkšūnu karcinoma (C34.-)
M8044/3 Intermediāro sīkšūnu karcinoma (C34.-)
M8045/3 Sīkšūnu un lielšūnu karcinoma (C34.-)
M805 – M808 Plakanšūnu audzēji
M8050/0 Papilloma BCN (atskaitot urīnpūšļa papillomas M8120/1)
M8050/2 Papillārā karcinoma in situ
M8050/3 Papillārā karcinoma BCN
M8051/0 Verukozā papilloma
M8051/3 Verukozā karcinoma BCN
M8052/0 Plakanšūnu papilloma
M8052/3 Papillārā plakanšūnu karcinoma
M8053/0 Invertētā papilloma
M8060/0 Papillomatoze BCN
M8070/2 Plakanšūnu karcinoma in situ BCN
M8070/3 Plakanšūnu karcinoma BCN
M8070/6 Plakanšūnu karcinoma, metastātiskā, BCN
M8071/3 Plakanšūnu karcinoma, pārragotā, BCN
M8072/3 Plakanšūnu karcinoma lielšūnu, bez pārragošanās
M8073/3 Plakanšūnu kacinoma sīkšūnu, bez pārragošanās
M8074/3 Plakanšūnu karcinoma, vārpstveida šūnu
M8075/3 Adenoīdā plakanšūnu karcinoma
M8076/2 Plakanšūnu karcinoma in situ ar nenoteiktu stromas invāziju (D06.-)
M8076/3 Plakanšūnu karcinoma, mikroinvazīvā (C53.-)
M8077/2 Intraepiteliālā neoplazma, III pakāpes, dzemdes kakla, maksts vai ārējo dzimumorgānu
M8080/2 Keirā (Queyrat) eritroplāzija (D07.4)
M8081/2 Bauena (Bowen) slimība
M8082/3 Limfoepiteliālā karcinoma
M809 – M811 Bazālu šūnu audzēji
M8090/1 Bazālo šūnu audzējs (D48.5)
M8090/3 Bazālo šūnu karcinoma BCN (C44.-)
M8091/3 Multicentriskā bazālo šūnu karcinoma (C44.-)
M8092/3 Bazālo šūnu karcinoma, morphoea (C44.-)
M8093/3 Bazālo šūnu karcinoma, fibroepiteliālā (C44.-)
M8094/3 Bazālo plakanšūnu karcinoma (C44.-)
M8095/3 Metatipiskā karcinoma (C44.-)
M8096/0 Jadasona (Jadassohn) intraepidermāla epitelioma (D23.-)
M8100/0 Trihoepitelioma (D23.-)
M8101/0 Trihofolikuloma (D23.-)
M8102/0 Triholemmoma (D23.-)
M8110/0 Pilomatriksoma BCN (D23.-)
M8110/3 Matu saknīšu karcinoma (C44.-)
M812 – M813 Pārejas šūnu papillomas un karcinomas
M8120/0 Pārejas šūnu papilloma BCN
M8120/1 Uroteliālā papilloma
M8120/2 Pārejas šūnu karcinoma in situ
M8120/3 Pārejas šūnu karcinoma BCN
M8121/0 Šneidera (Schneider) papilloma
M8121/1 Pārejas šūnu papilloma, deģenerējusies
M8121/3 Šneidera (Schneider) karcinoma
M8122/3 Pārejas šūnu karcinoma, vārpstveida šūnu
M8123/3 Bazaloīdā karcinoma (C21.1)
M8124/3 Kloakogēnā karcinoma (C21.2)
M8130/3 Papillārā pārejas šūnu karcinoma
M814 – M838 Adenomas un adenokarcinomas
M8140/0 Adenoma BCN
M8140/1 Bronhadenoma BCN (D38.1)
M8140/2 Adenokarcinoma in situ BCN
M8140/3 Adenokarcinoma BCN
M8140/6 Adenokarcinoma metastātiska BCN
M8141/3 Skirozā adenokarcinoma
M8142/3 Linitis plastica (C16.-)
M8143/3 Virspusējas izplatības adenokarcinoma
M8144/3 Adenokarcinoma, zarnu tips (C16.-)
M8145/3 Karcinoma, difūzais tips (C16.-)
M8146/0 Monomorfā adenoma
M8147/0 Bazālo šūnu adenoma (D11.-)
M8147/3 Bazālo šūnu adenokarcinoma (C07.-, C08.-)
M8150/0 Saliņu šūnu adenoma (D13.7)
M8150/3 Saliņu šūnu karcinoma (C25.4)
M8151/0 Insulinoma BCN (D13.7)
M8151/3 Insulinoma, ļaundabīgā (C25.4)
M8152/0 Glikagonoma BCN (D13.7)
M8152/3 Glikagonoma, ļaundabīgā (C25.4)
M8153/1 Gastrinoma BCN
M8153/3 Gastrinoma, ļaundabīgā
M8154/3 Jauktā saliņu šūnu un eksokrīnā adenokarcinoma (C25.-)
M8155/3 Vipoma
M8160/0 Žultsvadu adenoma (D13.4, D13.5)
M8160/3 Holangiokarcinoma (C22.1)
M8161/0 Žultsvadu cistadenoma
M8161/3 Žultsvadu cistadenokarcinoma
M8162/3 Klackina (Klatskin) audzējs (C24.0)
M8170/0 Aknu šūnu adenoma (D13.4)
M8170/3 Hepatocelulārā karcinoma BCN (C22.0)
M8171/3 Hepatocelulārā karcinoma, fibrolamelārā (C22.0)
M8180/3 Kombinētā hepatocelulārā un holangiokarcinoma (C22.0)
M8190/0 Trabekulārā adenoma
M8190/3 Trabekulārā adenokarcinoma
M8191/0 Embrinoālā adenoma
M8200/0 Ekrīnā ādas cilindroma (D23.-)
M8200/3 Adenoīdā cistiskā karcinoma
M8201/3 Kribriformā karcinoma
M8202/0 Mikrocistiskā adenoma (D13.6)
M8210/0 Adenomatozais polips BCN
M8210/2 Adenokarcinoma in situ adenomatozā polipā
M8210/3 Adenokarcinoma adenomatozā polipā
M8211/0 Tubulārā adenoma BCN
M8211/3 Tubulārā adenokarcinoma
M8220/0 Zarnas adenomatozā polipoze (D12.-)
M8220/3 Adenokarcinoma zarnas adenomatozā polipā (C18.-)
M8221/0 Multipli adenomatozie polipi
M8221/3 Adenokarcinoma multiplā adenomatozā polipā
M8230/3 Solīdā karcinoma BCN
M8231/3 Carcinoma simplex
M8240/1 Aklās zarnas piedēkļa karcinoīdais audzējs BCN (D37.3)
M8240/3 Karcinoīdais audzējs BCN (neskaitot aklās zarnas piedēkli M8240/1)
M8241/1 Karcinoīdais audzējs, argentafīnais BCN
M8241/3 Karcinoīdais audzējs, argentafīnais, ļaundabīgais
M8243/3 Biķeršūnu karcinoīds (C18.1)
M8244/3 Saliktais karcinoīds
M8245/3 Adenokarcinoīdais audzējs
M8246/3 Neiroendokrīnā karcinoma
M8247/3 Merķeļa (Merkel) šūnu karcinoma (C44.-)
M8248/1 Apudoma
M8250/1 Plaušu adenomatoze (D38.1)
M8250/3 Bronhoalveolārā adenokarcinoma (C34.-)
M8251/0 Alveolārā adenoma (D14.3)
M8251/3 Alveolārā adenokarcinoma (C34.-)
M8260/0 Papillārā adenoma BCN
M8260/3 Papillārā adenokarcinoma BCN
M8261/1 Vilozā adenoma BCN
M8261/2 Adenokarcinoma in situ vilozā adenomā
M8261/3 Adenokarcinoma vilozā adenomā
M8262/3 Vilozā adenokarcinoma
M8263/0 Tubulovilozā adenoma BCN
M8263/2 Adenokarcinoma in situ tubulovilozā adenomā
M8263/3 Adenokarcinoma tubulovilozā adenomā
M8270/0 Hromofobā adenoma (D35.2)
M8270/3 Hromofobā karcinoma (C75.1)
M8271/0 Prolaktinoma (D35.2)
M8280/0 Acidofilā adenoma (D35.2)
M8280/3 Acidofilā karcinoma (C75.1)
M8281/0 Jauktā acidofilibazofilā adenoma (D35.2)
M8281/3 Jauktā acidofilibazofilā karcinoma (C75.1)
M8290/0 Oksifilā adenoma
M8290/3 Oksifilā adenokarinoma
M8300/0 Bazofilā adenoma (D35.2)
M8300/3 Bazofilā karcinoma (C75.1)
M8310/0 Gaišo šūnu adenoma
M8310/3 Gaišo šūnu adenokarcinoma BCN
M8311/1 Hipernefroīdais audzējs
M8312/3 Nieru šūnu karcinoma (C64)
M8313/0 Gaišo šūnu adenofibroma
M8314/3 Lipīdbagātā karcinoma (C50.-)
M8315/3 Glikogēnbagātā karcinoma (C50.-)
M8320/3 Granulāro šūnu karcinoma
M8321/0 Galveno šūnu adenoma (D35.1)
M8322/0 Ūdensdzidro šūnu adenoma (D35.1)
M8322/3 Ūdensdzidro šūnu adenokarcinoma (C75.0)
M8323/0 Jaukto šūnu adenoma
M8323/3 Jaukto šūnu adenokarcinoma
M8324/0 Lipoadenoma
M8330/0 Folikulārā adenoma (D34)
M8330/3 Folikulārā adenokarcinoma BCN (C73)
M8331/3 Folikulārā adenokarcinoma, labi diferencēta (C73)
M8332/3 Folikulārā adenokarcinoma, trabekulārā (C73)
M8333/0 Mikrofolikulārā adenoma (D34)
M8334/0 Makrofolikulārā adenoma (D34)
M8340/3 Papillārā karcinoma, folikulārais variants (C73)
M8350/3 Neiekapsulētā sklerozējošā karcinoma (C73)
M8360/1 Multiplā endokrīnā adenoma
M8361/1 Jukstaglomerulārais audzējs (D41.0)
M8370/0 Adrenokortikālā adenoma BCN (D35.0)
M8370/3 Adrenokortikālā karcinoma (C74.0)
M8371/0 Adrenokortikālā adenoma, kompakto šūnu (D35.0)
M8372/0 Adrenokortikālā adenoma, blīvi pigmentētais variants (D35.0)
M8373/0 Adrenokortikālā adenoma, gaišo šūnu (D35.0)
M8374/0 Adrenokortikālā adenoma, glomerulozo šūnu (D35.0)
M8375/0 Adrenokortikālā adenoma, jaukto šūnu (D35.0)
M8380/0 Endometrioīdā adenoma BCN (D27)
M8380/1 Endometrioīdā adenoma, robežmalignitāte (D39.1)
M8380/3 Endometrioīdā karcinoma (C56)
M8381/0 Endometrioīdā adenofibroma BCN (D27)
M8381/1 Endometrioīdā adenofibroma, robežmalignitāte (D39.1)
M8381/3 Endometrioīdā adenofibroma, ļaundabīgā (C56)
M839 – M842 Ādas papildu audzēji
M8390/0 Ādas papildu adenoma (D23.-)
M8390/3 Ādas papildu karcinoma (C44.-)
M8400/0 Sviedru dziedzera adenoma (D23.-)
M8400/1 Sviedru dziedzera audzējs BCN (D48.5)
M8400/3 Sviedru dziedzera adenokarcinoma (C44.-)
M8401/0 Apokrīnā adenoma
M8401/3 Apokrīnā adenokarcinoma
M8402/0 Ekrīnā akrospiroma (D23.-)
M8403/0 Ekrīnā spiradenoma (D23.-)
M8404/0 Hidrocistoma (D23.-)
M8405/0 Papillārā hidradenoma (D23.-)
M8406/0 Papillārā siringoadenoma (D23.-)
M8407/0 Siringoma BCN (D23.-)
M8408/0 Ekrīnā papillārā adenoma (D23.-)
M8410/0 Sebaceozā adenoma (D23.-)
M8410/3 Sebaceozā adenokarcinoma (D44.-)
M8420/0 Ceruminozā adenoma (D23.2)
M8420/3 Ceruminozā adenokarcinoma (C44.2)
M843 Mukoepidermoīdi audzēji
M8430/1 Mukoepidermoīdais audzējs
M8430/3 Mukoepidermoīdā karcinoma
M844-M849 Cistiski, mucinozi un serozi audzēji
M8440/0 Cistadenoma BCN
M8440/3 Cistadenokarcinoma BCN
M8441/0 Serozā cistadenoma BCN (D27)
M8441/3 Serozā cistadenokarcinoma BCN (C56)
M8442/3 Serozā cistadenoma, robežmalignitāte (C56)
M8450/0 Papillārā cistadenoma BCN (D27)
M8450/3 Papillārā cistadenokarcinoma BCN (C56)
M8451/3 Papillārā cistadenoma, robežmalignitāte (C56)
M8452/1 Papillāri cistiskais audzējs (D37.7)
M8460/0 Papillārā serozā cistadenoma BCN (D27)
M8460/3 Papillārā serozā cistadenokarcinoma (C56)
M8461/0 Serozā virspusējā papilloma (D27)
M8461/3 Serozā virspusējā papillārā karcinoma (C56)
M8462/3 Papillārā serozā cistadenoma, robežmalignitāte (C56)
M8470/0 Mucinozā cistadenoma BCN (D27)
M8470/3 Mucinozā cistadenokarcinoma BCN (C56)
M8471/0 Papillārā mucinozā cistadenoma BCN (D27)
M8471/3 Papillārā mucinozā cistadenokarcinoma BCN (C56)
M8472/3 Mucinozā cistadenoma, robežmalignitāte (C56)
M8473/3 Papillārā mucinozā cistadenoma, robežmalignitāte (C56)
M8480/0 Mucinozā adenoma
M8480/3 Mucinozā adenokarcinoma
M8480/6 Mucinozā adenokarcinoma, metastatiska [Vēderplēves pseidomiksoma] (C78.6)
M8481/3 Mucīnu producējošā adenokarcinoma
M8490/3 Gredzenšūnu karcinoma
M8490/6 Metastātiskā gredzenšūnu karcinoma
M850 – M854 Vadu, daiviņu un medulāri audzēji
M8500/2 Intraduktālā karcinoma, neinfiltrējoša BCN
M8500/3 Infiltrējošā vadu karcinoma (C50.-)
M8501/2 Komedokarcinoma, neinfitrējošā (D05.-)
M8501/3 Komedokakrcinoma BCN (50.-)
M8502/3 Juvenīlā krūts karcinoma (C50.-)
M8503/0 Intraduktālā papilloma
M8503/2 Neinfiltrējošā intraduktālā papillārā adenokarcinoma (D05.-)
M8503/3 Intraduktālā papillārā adenokarcinoma ar invāziju (C50.-)
M8504/0 Intracistiskā papillārā adenoma
M8504/2 Neinfiltrējošā intracistiskā karcinoma
M8504/3 Intracistiskā karcinoma BCN
M8505/0 Intraduktālā papillomatoze BCN
M8506/0 Mamillas adenoma (D24)
M8510/3 Medulārā karcinoma BCN
M8511/3 Medulārā karcinoma ar amiloīdu stromu (C73)
M8512/3 Medulārā karcinoma ar limfoīdu stromu (C50.-)
M8520/2 Lobulārā karcinoma in situ (D05.0)
M8520/3 Lobulārā karcinoma BCN (C50.-)
M8521/3 Infitrējošā duktālā karcinoma (C50.-)
M8522/2 Intraduktālā karcinoma un daiviņu vēzis in situ (D05.7)
M8522/3 Infiltrējošā vadu un daiviņu karcinoma (C50.-)
M8530/3 Iekaisuma karcinoma (C50.-)
M8540/3 Krūts Pedžeta (Paget) slimība (C50.-)
M8541/3 Krūts Pedžeta slimība ar infiltrējošo vadu karcinomu (C50.-)
M8542/3 Pedžeta slimība ārpus krūts (atskaitot kaula Pedžeta slimību)
M8543/3 Pedžeta slimība un intraduktālā krūts karcinoma (C50.-)
M855 Acināru šūnu audzēji
M8550/0 Acināro šūnu adenoma
M8550/1 Acināro šūnu audzējs
M8550/3 Acināro šūnu karcinoma
M856 – M858 Salikti epiteliāli audzēji
M8560/3 Adenoskvamozo šūnu karcinoma
M8561/0 Adenolimfoma (D11.-)
M8562/3 Epiteliālā mioepiteliālā karcinoma
M8570/3 Adenokarcinoma ar plakanšūnu metaplāziju
M8571/3 Adenokarcinoma ar skrimšļaudu un kaulaudu metaplāziju
M8572/3 Adenokarcinoma ar vārpstveida šūnu metaplāziju
M8573/3 Adenokarcinoma ar apokrīnu metaplāziju
M8580/0 Timoma, labdabīgā (D15.0)
M8580/3 Timoma, ļaundabīgā (C37)
M859 – M867 Specifiski dzimumdziedzeru audzēji
M8590/1 Dīgļepitēlija stiegru un stromas audzēji
M8600/0 Tekoma BCN (D27)
M8600/3 Tekoma, ļaundabīgā (C56)
M8601/0 Tekoma, luteinizētā (D27)
M8602/0 Sklerozējošais stromas audzējs (D27)
M8610/0 Luteoma BCN (D27)
M8620/1 Granulozo šūnu audzējs BCN (D39.1)
M8620/3 Granulozo šūnu audzējs, ļaundabīgais (C56)
M8621/1 Granulozo šūnu un tēkas šūnu audzējs (D39.1)
M8622/1 Juvenīlais granulozo šūnu audzējs (D39.1)
M8623/1 Dīgļepitēlija stiegru audzējs ar gredzenveida caurītēm (D39.1)
M8630/0 Androblastoma, labdabīgā
M8630/1 Androblastoma BCN
M8630/3 Androblastoma, ļaundabīgā
M8631/0 Seroli-Leidiga (Sertolli-Leydig) šūnu audzējs
M8632/1 Ginandroblastoma (D39.1)
M8640/0 Sertoli šūnu audzējs BCN
M8640/3 Sertoli šūnu karcinoma BCN (C62.-)
M8641/0 Sertoli šūnu audzējs ar lipīdu ieslēgumiem (D27)
M8650/0 Leidiga šūnu audzējs, labdabīgais (D29.2)
M8650/1 Leidiga šūnu audzējs BCN (D40.1)
M8650/3 Leidiga šūnu audzējs, ļaundabīgais (C62.-)
M8660/0 Hila šūnu audzējs (D27)
M8670/0 Olnīcu lipīdu šūnu audzējs (D27)
M8671/0 Virsnieres aizmetņa audzējs
M868 – M871 Paraganliomas un miega mezgla (glomus caroticum) audzēji
M8680/1 Paraganglioma BCN
M8680/3 Paraganglioma, ļaundabīgā
M8681/1 Simpatētiskā paraganglioma
M8682/1 Parasimpatētiskā paraganglioma
M8683/0 Gangliocītiskā paraganglioma (D13.2)
M8690/1 Glomus jugulare audzējs (D44.7)
M8691/1 Aortas ķermenīša audzējs (D44.7)
M8692/1 Glomus caroticum audzējs (D44.6)
M8693/1 Ekstraadrenālā paraganglioma BCN
M8693/3 Ekstraadrenālā paraganglioma, ļaundabīgā
M8700/0 Feohromocitoma BCN (D35.0)
M8700/3 Feohromocitoma, ļaundabīgā (C74.1)
M8710/3 Glomangiosarkoma
M8711/0 Glomus audzējs
M8712/0 Glomangioma
M8713/0 Glomangiomioma
M872 – M879 Dzimumzīmes un melanomas
M8720/0 Naevus pigmentosus BCN (D22.-)
M8720/2 Melanoma in situ (D03.-)
M8720/3 Ļaundabīgā melanoma BCN
M8721/3 Nodulārā melanoma (C43.-)
M8722/0 Balonšūnu naevus (D22.-)
M8722/3 Balonšūnu melanoma (C43.-)
M8723/0 Halo naevus (D22.-)
M8723/3 Ļaundabīgā melanoma, regresējošā (C43.-)
M8724/0 Deguna fibrozā papilla (D22.3)
M8725/0 Naevis neuroticus (D22.-)
M8726/0 Lielšūnu naevus (D31.4)
M8727/0 Displastisks naevus (D22.-)
M8730/0 Bezpigmenta naevus (D22.-)
M8730/3 Amelanotiskā melanoma (C43.-)
M8740/0 Pārejas joslas dzimumzīme BCN (D22.-)
M8740/3 Ļaundabīgā melanoma pārejas joslas dzimumzīmē (C43.-)
M8741/2 Prekancerozā melanoze BCN (D03.-)
M8741/3 Ļaundabīgā melanoma prekancerozā melanozē (C43.-)
M8742/2 Hačinsona (Hutchinson) melanotiskais vasarraibums BCN (D03.-)
M8742/3 Ļaundabīgā melanoma Hačinsona melanotiskā vasarraibumā (C43.-)
M8743/3 Virspusējās izplatības melanoma (C43.-)
M8744/3 Ekstremitāšu lentigo maligna menanoma, ļaundabīgā (C43.-)
M8745/3 Desmoplastiskā melanoma, ļaundabīgā (C43.-)
M8750/0 Intradermālais naevus (D22.-)
M8760/0 Saliktais naevus (D22.-)
M8761/1 Milzu pigmentētais naevus BCN (D48.5)
M8761/3 Ļaundabīgā melanoma milzu pigmentētā naevusā (C43.-)
M8770/0 Epiteloīdo un vārpstveida šūnu naevus (D22.-)
M8770/3 Jauktā epiteloīdo un vārpstveida šūnu melanoma
M8771/0 Epiteloīdo šūnu naevus (D22.-)
M8771/3 Epiteloīdo šūnu melanoma
M8772/0 Vārpstveida šūnu naevus (D22.-)
M8772/3 Vārpstveida šūnu melanoma BCN
M8773/3 Vārpstveida šūnu melanoma, tips A (C69.4)
M8774/3 Vārpstveida šūnu melanoma, tips B (C69.4)
M8780/0 Zilais naevus BCN (C22.-)
M8780/3 Zilais naevus, ļaundabīgais (D43.-)
M8790/0 Zilo šūnu naevus (D22.-)
M880 Mīksto audu audzēji un sarkomas BCN
M8800/0 Mīksto audu audzējs, labdabīgais
M8800/3 Sarkoma BCN
M8800/6 Sarkomatoze BCN
M8801/3 Vārpstveida šūnu sarkoma
M8802/3 Milzšūnu sarkoma (neieskaitot kaulu M9250/3)
M8803/3 Sīkšūnu sarkoma
M8804/3 Epiteloīdā sarkoma
M881 – M883 Fibromatozi audzēji
M8810/0 Fibroma BCN
M8810/3 Fibrosarkoma BCN
M8811/0 Fibromiksoma
M8811/3 Fibromiksosarkoma
M8812/0 Periostālā fibroma (D16.-)
M8812/3 Periostālā fibrosarkoma (C40.-, C41.-)
M8813/0 Fasciju fibroma
M8813/3 Fasciju fibrosarkoma
M8814/3 Infantīlā fibrosarkoma
M8820/0 Elastofibroma
M8821/1 Agresīvā fibromatoze
M8822/1 Abdominālā fibromatoze
M8823/1 Desmoplastiskā fibroma
M8824/1 Miofibromatoze
M8830/0 Fibrozā histiocitoma BCN
M8830/1 Atipiska fibrozā histiocitoma
M8830/3 Fibrozā histiocitoma, ļaundabīgā
M8832/0 Dermatofibroma BCN (D23.-)
M8832/3 Dermatofibrosarkoma BCN (C44.-)
M8833/3 Pigmentētā paugurainā dermatofibrosarkoma
M884 Jaukti audzēji (miksomas)
M8840/0 Miksoma BCN
M8840/3 Miksosarkoma
M8841/1 Angiomiksoma
M885 – M888 Lipomatozi audzēji
M8850/0 Lipoma BCN (D17.-)
M8850/3 Liposarkoma BCN
M8851/0 Fibrolipoma (D17.-)
M8851/3 Liposarkoma, augsti diferencēta
M8852/0 Fibromiksolipoma (D17.-)
M8852/3 Miksoīdā liposarkoma
M8853/3 Apaļo šūnu liposarkoma
M8854/0 Pleomorfā lipoma (D17.-)
M8854/3 Pleomorfā liposarkoma
M8855/3 Jauktā liposarkoma
M8856/0 Intramuskulārā lipoma (D17.-)
M8857/0 Vārpstveida šūnu lipoma (D17.-)
M8858/3 Dediferencētā liposarkoma
M8860/0 Angiomiolipoma (D17.-)
M8861/0 Angiolipoma BCN (D17.-)
M8870/0 Mielolipoma (D17.-)
M8880/0 Hibernoma (D17.-)
M8881/0 Lipoblastomatoze (D17.-)
M889 – M892 Miomatozi audzēji
M8890/0 Leiomioma BCN
M8890/1 Leiomiomatoze BCN
M8890/3 Leiomiosarkoma BCN
M8891/0 Epiteloīdā leiomioma
M8891/3 Epiteloīdā leiomiosarkoma
M8892/0 Cellulārā leiomioma
M8893/0 Īpatnā leiomioma
M8894/0 Angiomioma
M8894/3 Angiomiosarkoma
M8895/0 Mioma
M8895/3 Miosarkoma
M8896/3 Jauktā leiomiosarkoma
M8897/1 Gludās muskulatūras audzējs BCN
M8900/0 Rabdomioma BCN
M8900/3 Rabdomiosarkoma BCN
M8901/3 Pleomorfā rabdomiosarkoma
M8902/3 Jauktā tipa rabdomiosarkoma
M8903/0 Augļa rabdomioma
M8904/0 Pieaugušo rabdomioma
M8910/3 Embrionālā rabdomiosarkoma
M8920/3 Alveolārā rabdomiosarkoma
M893 – M899 Kompleksi, jaukti un stromas audzēji
M8930/0 Endometrija stromas mezgls (D26.1)
M8930/3 Endometrija stromas sarkoma (C54.-)
M8931/1 Endolimfātiskā stromas mioze (D39.0)
M8932/0 Adenomioma
M8933/3 Adenosarkoma
M8940/0 Pleomorfā adenoma
M8940/3 Jauktais audzējs, ļaundabīgais BCN
M8941/3 Karcinoma pleomorfā adenomā (C07, C08.-)
M8950/3 Millera (Müller) jauktais audzējs (C54.-)
M8951/3 Mezodermālais jauktais audzējs
M8960/1 Mezoblastiskā nefroma
M8960/3 Nefroblastoma BCN (C64)
M8963/3 Rabdoīdā sarkoma
M8964/3 Nieru gaišo šūnu sarkoma (C64)
M8970/3 Hepatoblastoma (C22.0)
M8971/3 Pankreatoblastoma (C25.-)
M8972/3 Plaušu blastoma (C34.-)
M8980/3 Karcinosarkoma BCN
M8981/3 Karcinosarkoma, embrionālā
M8982/0 Mioepitelioma
M8990/0 Mezenhimoma, labdabīgā
M8990/1 Mezenhimoma BCN
M8990/3 Mezenhimoma, ļaundabīgā
M8991/3 Embrionālā sarkoma
M900 – M903 Fibroepiteliāli audzēji
M9000/0 Brennera (Brenner) audzējs BCN (D27)
M9000/1 Brennera audzējs, robežmalginitāte (D39.1)
M9000/3 Brennera audzējs, ļaundabīgais (C56)
M9010/0 Fibroadenoma BCN (D24)
M9011/0 Intrakanalikulārā fibroadenoma (D24)
M9012/0 Perikanalikulārā fibroadenoma (D24)
M9013/0 Adenofibroma BCN (D27)
M9014/0 Serozā adenofibroma (D27)
M9015/0 Mucinozā adenofibroma (D27)
M9016/0 Milzšūnu fibroadenoma (D24)
M9020/0 Lapveida audzējs, labdabīgais (D24)
M9020/1 Lapveida audzējs BCN (D48.6)
M9020/3 Lapveida audzējs, ļaundabīgs (C50.-)
M9030/0 Juvenīlā fibroadenoma (D24)
M904 Sinoviālie audzēji
M9040/0 Sinovioma, labdabīgā
M9040/3 Sinoviālā sarkoma BCN
M9041/3 Sinoviālā sarkoma, vārpstveida šūnu
M9042/3 Sinoviālā sarkoma, epiteloīdo šūnu
M9043/3 Sionoviālā sarkoma, divfāžu
M9044/3 Gaišo šūnu sarkoma (neskaitot nieru M8964/3)
M905 Mezoteliāli audzēji
M9050/0 Mezotelioma, labdabīgā (D19.-)
M9050/3 Mezotelioma, ļaundabīgā (C45.-)
M9051/0 Fibrozā mezotelioma, labdabīgā (D19.-)
M9051/3 Fibrozā mezotelioma, ļaundabīgā (C45.-)
M9052/0 Epitelioīdā mezotelioma, labdabīgā (D19.-)
M9052/3 Epitelioīdā mezotelioma, ļaundabīgā (C45.-)
M9053/0 Mezotelioma, divfāžu labdabīgā (D19.-)
M9053/3 Mezotelioma, divfāžu ļaundabīgā (C45.-)
M9054/0 Adenomatozais audzējs BCN (D19.-)
M9055/1 Cistiskā mezotelioma
M906 – M909 Embrionālu šūnu audzēji
M9060/3 Disgerminoma
M9061/3 Seminoma BCN (C62.-)
M9062/3 Seminoma, anaplastiskā (C62.-)
M9063/3 Spermatocitārā seminoma (C62.-)
M9064/3 Germinoma
M9070/3 Embrionālā karcinoma BCN
M9071/3 Dzeltenuma maisa audzējs
M9072/3 Poliembrioma
M9073/1 Gonadoblastoma
M9080/0 Teratoma, labdabīga
M9080/1 Teratoma BCN
M9080/3 Teratoma, ļaundabīgā BCN
M9081/3 Teratokarcinoma
M9082/3 Ļaundabīgā teratoma, nediferencētā
M9083/3 Ļaundabīgā teratoma, vidēji diferencētā
M9084/0 Dermoidā cista BCN
M9084/3 Teratoma ar ļaundabīgo transformāciju
M9085/3 Jauktais embrionālo šūnu audzējs
M9090/0 Olnīcu struma BCN (D27)
M9090/3 Olnīcu struma, ļaundabīgā (C56)
M9091/1 Strumālais karcinoīds (D39.1)
M910 Trofoblastiski audzēji
M9100/0 Pūslīšmola BCN (O01.9)
M9100/1 Invazīvā pūslīšmola (D39.2)
M9100/3 Horiokarcinoma BCN
M9101/3 Horiokarcinoma, kombinētā ar citiem embrionālo šūnu elementiem
M9102/3 Ļaundabīgā teratoma, trofoblastiskā (C62.-)
M9103/0 Daļēja pūslīšmola (O01.1)
M9104/4 Pacentārais trofoblastiskais audzējs (D39.2)
M911 Mezonefromas
M9110/0 Mezonefroma, labdabīgā
M9110/1 Mezonefriskais audzējs
M9110/3 Mezonefroma, ļaundabīgā
M912-M916 Asinsvadu audzēji
M9120/0 Hemangioma BCN(D18.0)
M9120/3 Hemangiosarkoma
M9121/0 Kavernozā hemangioma (D18.0)
M9122/0 Venozā hemangioma (D18.0)
M9123/0 Ķekarainā hemangioma (D18.0)
M9124/3 Kupfera (Kupffer) šūnu sarkoma (C22.3)
M9125/0 Epitelioīdā hemangioma (D18.0)
M9126/0 Histiocitoīdā hemangioma (D18.0)
M9130/0 Hemangioendotelioma, labdabīgā (D18.0)
M9130/1 Hemangioendotelioma BCN
M9130/3 Hemangioendotelioma, ļaundabīgā
M9131/0 Kapilārā hemangioma (D18.0)
M9132/0 Intramuskulārā hemangioma (D18.0)
M9133/1 Epitelioīdā hemangioendotelioma BCN
M9133/3 Epitelioīdā hemangioendotelioma, ļaundabīgā
M9134/1 Intravaskulārais bronhu alveolārais audzējs (D38.1)
M9140/3 Kapoši (Kaposi) sarkoma (C46.-)
M9141/0 Angiokeratoma
M9142/0 Verukozā keratotiskā hemangioma (D18.0)
M9150/0 Hemangiopericitoma, labdabīgā
M9150/1 Hemangiopericitoma BCN
M9150/3 Hemangiopericitoma, ļaundabīgā
M9160/0 Angiofibroma BCN
M9161/1 Hemangioblastoma
M917 Limfvadu audzēji
M9170/0 Limfangioma BCN (D18.1)
M9170/3 Limfangiosarkoma
M9171/0 Kapilārā limfangioma (D18.1)
M9172/0 Kavernozā limfangioma (D18.1)
M9173/0 Cistiskā limfangioma (D18.1)
M9174/0 Limfangiomioma (D18.1)
M9174/1 Limfangiomiomatoze
M9175/0 Hemolimfangioma (D18.1)
M918 – M924 Kaulu un skrimšļu audzēji
M9180/0 Osteoma BCN (D16.-)
M9180/3 Osteosarkoma BCN (C40.-, C41.-)
M9181/3 Hondroblastiskā osteosarkoma (C40.-, C41.-)
M9182/3 Fibroblastiskā osteosarkoma (C40.-, C41.-)
M9183/3 Telangiektātiskā osteosarkoma (C40.-, C41.-)
M9184/3 Pedžeta (Paget) kaula slimība ar osteosarkomu (C40.-, C41.-)
M9185/3 Sīkšūnu osteosarkoma (C40.-, C41)
M9190/3 Jukstakortikālā osteosarkoma (C40.-, C41.-)
M9191/0 Osteoīdā osteoma BCN (D16.-)
M9200/0 Osteoblastoma BCN (D16.-)
M9200/1 Agresīvā osteoblastoma (D48.0)
M9210/0 Osteohondroma (D16.-)
M9210/1 Osteohondromatoze BCN (D48.0)
M9220/0 Hondroma BCN (D16 -)
M9220/1 Hondromatoze BCN
M9220/3 Hondrosarkoma BCN (C40.-, C41.-)
M9221/0 Jukstakortikālā hondroma (D16.-)
M9221/3 Jukstakortikālā hondrosarkoma (C40.-, C41.-)
M9230/0 Hondroblastoma BCN (C16.-)
M9230/3 Hondroblastoma, ļaundabīgā (C40.-, C41.-)
M9231/3 Miksoīdā hondrosarkoma
M9240/3 Mezenhimālā hondrosarkoma
M9241/0 Hondromiksoīdā fibroma (D16.-)
M925 Milzšūnu audzēji
M9250/1 Kaula milzšūnu audzējs BCN (D48.0)
M9250/3 Kaula milzšūnu audzējs, ļaundabīgais (C40.-, C41.-)
M9251/1 Mīksto audu milzšūnu audzējs BCN
M9251/3 Ļaundabīgais mīksto audu milzšūnu audzējs
M926 Pārējie kaulu audzēji
M9260/3 Jūinga (Ewing) sarkoma (C40.-, C41.-)
M9261/3 Stobrkaulu adamantinoma (C40.-)
M9262/0 Osificējošā fibroma (D16.-)
M927 – M934 Odontogēni audzēji
M9270/0 Odontogēnais audzējs, labdabīgais (D16.4, D16.5)
M9270/1 Odontogēnais audzējs BCN (D48.0)
M9270/3 Odontogēnais audzējs, ļaundabīgais (C41.0, C41.1)
M9271/0 Dentinoma (D16.4, D16.5)
M9272/0 Cementoma BCN (D16.4, D16.5)
M9273/0 Cementoblastoma, labdabīgā (D16.4, D16.5)
M9274/0 Cementējošā fibroma (D16.4, D16.5)
M9275/0 Milzu cementoma (D16.4, D16.5)
M9280/0 Odontoma BCN (D16.4, D16.5)
M9281/0 Kombinētā odontoma (D16.4, D16.5)
M9282/0 Saliktā odontoma (D16.4, D16.5)
M9290/0 Ameloblastiskā fibroodontoma (D16.4, D16.5)
M9290/3 Ameloblastiskā odontosarkoma (C41.0, C41.1)
M9300/0 Adenomatoīdais odontogēnais audzējs (D16.4, D16.5)
M9301/0 Kalcificējošā odontogēnā cista (D16.4, D16.5)
M9302/0 Odontogēnais ēnu šūnu audzējs (D16.4, D16.5)
M9310/0 Ameloblastoma BCN (D16.4, D16.5)
M9310/3 Ameloblastoma, ļaundabīgā (C41.0, C41.1)
M9311/0 Odontomeloblastoma (D16.4, D16.5)
M9312/0 Plakanšūnu odontogēnais audzējs (D16.4, D16.5)
M9320/0 Odontogēnā mikstoma (D16.4, D16.5)
M9321/0 Centrālā odontogēnā fibroma (D16.4, D16.5)
M9322/0 Perifērā odontogēnā fibroma (D16.4, D16.5)
M9330/0 Ameloblastiskā fibroma (D16.4, D16.5)
M9330/3 Ameloblastiskā fibrosarkoma (C41.0, C41.1)
M9340/0 Klasificējošais epiteliālais odontogēnais audzējs (D16.4, D16.5)
M935 – M937 Pārējie audzēji
M9350/1 Kraniofaringeoma (D44.3, D44.4)
M9360/1 Pinealoma (D44.5)
M9361/1 Pineocitoma (D44.5)
M9362/3 Pineoblastoma (C75.3)
M9363/0 Melanotiskais neiroektodermālais audzējs
M9364/3 Perifēriskais neiroektodermālais audzējs
M9370/3 Hordoma
M938 – M948 Gliomas
M9380/3 Glioma, ļaundabīgā (C71.-)
M9381/3 Smadzeņu gliomatoze (C71.-)
M9382/3 Jauktā glioma (C71.-)
M9383/1 Subependimālā glioma (D43.-)
M9384/1 Subependimālā milzšūnu astrocitoma (D43.-)
M9390/0 Plexus chorioideus papilloma BCN (D33.0)
M9390/3 Plexus chorioideus papilloma, ļaundabīgā (D71.5)
M9391/3 Ependimoma BCN (C71.-)
M9392/3 Ependimoma, anaplastiskā (C71.-)
M9393/1 Papillārā ependimoma (D43.-)
M9394/1 Miksopapillārā ependimoma (D43.-)
M9400/3 Astrocitoma BCN (C71.-)
M9401/3 Astrocitoma anaplastiskā (C71.-)
M9410/3 Protoplazmātiskā astrocistoma (C71.-)
M9411/3 Gemistocitārā astrocistoma (C71.-)
M9420/3 Fibrilārā astrocitoma (C71.-)
M9421/3 Pilocitārā astrocistoma (C71.-)
M9422/3 Spongioblastoma BCN (C71.-)
M9423/3 Polārā spongioblastoma (C71.-)
M9424/3 Pleomorfā ksantoastrocitoma (C71.-)
M9430/3 Astroblastoma (C71.-)
M9440/3 Glioblastoma BCN (C71.-)
M9441/3 Milzšūnu glioblastoma (C71.-)
M9442/3 Gliosarkoma (C71.-)
M9443/3 Primitīvā polārā spongioblastoma (C71.-)
M9450/3 Oligodendroglioma BCN (C71.-)
M9451/3 Oligodendroglioma, anaplastiskā (C71.-)
M9460/3 Oligodendroblastoma (C71.-)
M9470/3 Meduloblstoma (C71.6)
M9471/3 Desmoplastiskā meduloblastoma (C71.6)
M9472/3 Medulomioblastoma (C71.6)
M9473/3 Primitīvais neiroektodermālais audzējs (C71.-)
M9480/3 Smadzenīšu sarkoma BCN (C71.6)
M9481/3 Dīvaino šūnu sarkoma (C71.-)
M949 – M952 Neiroepiteliāli audzēji
M9490/0 Gaglioneiroma
M9490/3 Ganglioneiroblastoma
M9491/0 Ganglioneiromatoze
M9500/3 Neiroblastoma BCN
M9501/3 Meduloepitelioma BCN
M9502/3 Teratoīdā meduloepitelioma
M9503/3 Neiroepitelioma BCN
M9504/3 Spongioneiroblastoma
M9505/1 Ganlioglioma
M9506/0 Neirocitoma
M9507/0 Pačini (Pacini) audzējs
M9510/3 Retinoblastoma BCN (C69.2)
M9511/3 Retinoblastoma, diferencētā (C69.2)
M9512/3 Retinoblastoma, nediferencētā (C69.2)
M9520/3 Ožas nerva audzējs
M9521/3 Estezioneirocitoma (C30.0)
M9522/3 Estezioneiroblastoma (C30.0)
M9523/3 Estezioneiroepitelioma (C30/0)
M953 Meningiomas
M9530/0 Meningioma BCN (D32.-)
M9530/1 Meningiomatoze BCN (D42.-)
M9530/3 Meningioma, ļaundabīgā (C70.-)
M9531/0 Meningoteliomatozā meningioma (D32.-)
M9532/0 Fibrozā meningioma (D32.-)
M9533/0 Psammomatozā meningioma (D32.-)
M9534/0 Angiomatozā meningioma (D32.-)
M9535/0 Hemangioblastiskā meningioma (D32.-)
M9536/0 Hemangiopericitiskā meningioma (D32.-)
M9537/0 Pārejas meningioma (D32.-)
M9538/1 Papillārā meningioma (D32.-)
M9539/3 Meningeālā sarkomatoze (C70.-)
M954 – M957 Nervu šķiedru audzēji
M9540/0 Neirofibroma BCN
M9540/1 Neirofibromatoze BCN (Q85.0)
M9540/3 Neirofibrosarkoma
M9541/0 Melanotiskā neirofibroma
M9550/0 Pleksiformā neirofibroma
M9560/0 Neirilemmoma (švannoma) BCN
M9560/1 Neirinomatoze
M9560/3 Neirilemmoma (švannoma), ļaundabīgā
M9561/3 Ļaundabīgā švannoma ar rabdomioblastisku diferenciāciju
M9562/0 Neirotēkoma
M9570/0 Neiroma BCN
M958 Granulāro šūnu audzēji un alveolu mīksto audu sarkoma
M9580/0 Granulāro šūnu audzējs BCN
M9580/3 Granulāro šūnu audzējs, ļaundabīgs
M9581/3 Alveolāro mīksto audu sarkoma

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional