SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
III Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi (D50-D89)

Nav jāiekļauj:

 • audzēji (C00-D48)
 • citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade (R00-R99)
 • endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības (E00-E90)
 • grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību komplikācijas (O00-O99)
 • humānā imūndeficīta vīrusa [HIV] slimība (B20-B24)
 • iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas (Q00-Q99)
 • ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (S00-T98)
 • noteikti perinatālā perioda stāvokļi (P00-P96)
 • sistēmiskas autoimūnas slimības BCN (M35.9)

Nodaļā iekļauti šādi kodi ar zvaigznīti:

D63Zvaigznītes kodsAnēmija citur klasificētu hronisku slimību dēļ
D77Zvaigznītes kodsCitas asins un asinsrades orgānu pārmaiņas citur klasificētu slimību dēļ
Noteikti imūno mehānismu (imūnsistēmas) traucējumi (D80-D89)

Jāiekļauj:

 • komplementa sistēmas defekti
 • imūndeficitāri traucējumi, izņemot humānā imūndeficīta vīrusa [HIV] slimību
 • sarkoidoze

Nav jāiekļauj:

 • autoimūna slimība (sistēmiska) BCN (M35.9)
 • segmentkodolaino neitrofīlo leikocītu funkcionāli traucējumi (D71)
 • humānā imūndeficīta vīrusa [HIV] slimība (B20-B24)
 • humānā imūndeficīta vīrusa [HIV] slimība, kas sarežģī grūtniecību, dzemdību un pēcdzemdību perioda norisi (O98.7)
D80 Imūndeficīts ar dominējošu antivielu defektu
D80.0 Pārmantota hipogammaglobulinēmija

Autosomāli recesīva agammaglobulinēmija (Šveices tips)

Ar X hromosomu saistīta [Brutona (Bruton)] agammaglobulinēmija (ar augšanas hormona deficītu)

D80.1 Nefamiliāra hipogammaglobulinēmija

Agammaglobulinēmija ar imūnglobulīnu saturošiem B limfocītiem

Vispārēja variabla agammaglobulinēmija

Hipogammaglobulinēmija BCN

D80.2 Selektīvs imūnglobulīna A [IgA] deficīts
D80.3 Selektīvs imūnglobulīna G [IgG] apakšgrupu deficīts
D80.4 Selektīvs imūnglobulīna M [IgM] deficīts
D80.5 Imūndeficīts ar pavairotu imūnglobulīnu M [IgM]
D80.6 Antivielu deficīts ar gandrīz normālu imūnglobulīnu līmeni vai ar hiperimūnglobulinēmiju
D80.7 Pārejoša bērnu hipogammaglobulinēmija
D80.8 Citi imūndeficīti ar dominējošu antivielu defektu

Kapa vieglo ķēžu trūkums

D80.9 Imūndeficīts ar dominējošu antivielu defektu, neprecizēts
D81 Kombinēts imūndeficīts

Nav jāiekļauj:

 • autosomāli recesīva agammaglobulinēmija (Šveices tips) (D80.0)
D81.0 Smags kombinēts imūndeficīts ar retikulāru disģenēzi
D81.1 Smags kombinēts imūndeficīts ar zemu T un B šūnu skaitu
D81.2 Smags kombinēts imūndeficīts ar zemu vai normālu B šūnu skaitu
D81.3 Adenozīndeamināzes [ADA] deficīts
D81.4 Neclofa (Nezelof) sindroms
D81.5 Purīna nukleozīdu fosforilāzes [PNF] trūkums
D81.6 Galvenā histokompatibilitātes (audu saderības) kompleksa I klases deficīts

Kailo limfocītu sindroms

D81.7 Galvenā histokompatibilitātes (audu saderības) kompleksa II klases deficīts
D81.8 Citi kombinēti imūndeficīti

Biotīnatkarīgs karboksilāzes deficīts

D81.9 Kombinēts imūndeficīts, neprecizēts

Smags kombinēts imūndeficīts BCN

D82 Imūndeficīts ar citām būtiskām anomālijām

Nav jāiekļauj:

 • ataxia telangiectasia [Luijas-Bāras (Louis-Bar)] sindroms (G11.3)
D82.0 Viskota-Oldriča (Wiskott-Aldrich) sindroms

Imūndeficīts ar trombocitopēniju un ekzēmu

D82.1 Di Džordži (Di George) sindroms

Rīkles kabatas sindroms

Aizkrūtes dziedzera (thymus) alimfoplāzija

Aizkrūtes dziedzera (thymus) aplāzija vai hipoplāzija ar imūndeficītu

D82.2 Imūndeficīts un augums ar īsiem locekļiem
D82.3 Imūndeficīts, ko rada pārmantota defektīva reakcija pret Epšteina-Barra (Epstein-Barr) vīrusu

Ar X hromosomu saistīta limfoproliferatīva slimība

D82.4 Hiperimūnoglobulīna E [IgE] sindroms
D82.8 Imūndeficīts ar citām būtiskām precizētām anomālijām
D82.9 Imūndeficīts ar citu būtisku neprecizētu anomāliju
D83 Parasts mainīgs imūndeficīts
D83.0 Parasts mainīgs imūndeficīts ar dominējošām B šūnu skaita un funkciju anomālijām
D83.1 Parasts mainīgs imūndeficīts ar dominējošiem T šūnu imūnregulācijas traucējumiem
D83.2 Parasts mainīgs imūndeficīts ar autoantivielām pret B vai T šūnām
D83.8 Citi parasti mainīgi imūndeficīti
D83.9 Parasts mainīgs imūndeficīts, neprecizēts
D84 Citi imūndeficīti
D84.0 Limfocītu funkcionālo antigēnu-1 [LFA-1] defekts
D84.1 Komplementa sistēmas defekts

C1 esterāzes inhibitora [C1-INH] trūkums

D84.8 Citi precizēti imūndeficīti
D84.9 Imūndeficīts neprecizēts
D86 Sarkoidoze
D86.0 Plaušu sarkoidoze
D86.1 Limfmezglu sarkoidoze
D86.2 Plaušu un limfmezglu sarkoidoze
D86.3 Ādas sarkoidoze
D86.8 Citu un kombinētu lokalizāciju sarkoidoze

Sarkoidozes iridociklīts† (H22.1*)

Multiplas kraniālo nervu paralīzes sarkoidozes dēļ† (G53.2*)

Sarkoidozes artropātijas† (M14.8*)

Sarkoidozes miokardīts† (I41.8*)

Sarkoidozes miozīts† (M63.3*)

Uveoparotīds [Hērforta (Heerfordt)] drudzis

Lasīt vairāk ...

D86.9 Sarkoidoze, neprecizēta
D89 Citi citur neklasificēti imūno mehānismu traucējumi

Nav jāiekļauj:

 • hiperglobulinēmija BCN (R77.1)
 • nenoteiktas nozīmības monoklonāla gammapātija [MGUS, monoclonal gammopathy of undertermined significance] (D47.2)
 • neveiksmīga transplantācija un transplantāta treme (T86.-)
D89.0 Poliklonāla hipergammaglobulinēmija

Labdabīga hipergammaglobulinēmiska purpura

Poliklonāla gammapātija BCN

D89.1 Krioglobulinēmija

Esenciāla krioglobulinēmija

Idiopātiska krioglobulinēmija

Jaukta krioglobulinēmija

Primāra krioglobulinēmija

Sekundāra krioglobulinēmija

Krioglobulinēmiska purpura

Lasīt vairāk ...

D89.2 Hipergammaglobulinēmija, neprecizēta
D89.3 Imūnrekonstituēšanās sindroms (immune reconstitution syndrome)

Imūnrekonstituēšanās iekaisuma sindroms [IRIS, immune reconstitution immflammatory syndrome]

Var lietot ārējā cēloņa papildkodu (XX nodaļa), lai precizētu medikamentu.

D89.8 Citi precizēti citur neklasificēti imūnā mehānisma traucējumi
D89.9 Imūnā mehānisma traucējumi, neprecizēti

Imūnā slimība BCN

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional