SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XX Ārēji slimību un nāves cēloņi (V01-Y98)

Šī nodaļa, kas SSK iepriekšējās redakcijās veidoja papildklasifikāciju, ietver to apkārtējo notikumu un apstākļu uzskaitījumu, kas ir ievainojumu, saindēšanās vai citas nelabvēlīgas iedarbes cēlonis. Kur piemērojams šīs nodaļas kods, tas jālieto kā papildinājums Klasifikācijas citas nodaļas kodam, kas norāda patoloģijas būtību. Visbiežāk patoloģija klasificējama ar XIX nodaļas " Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas" (S00-T98) kodiem. Nāves cēloņi jākodē saskaņā ar XIX un XX nodaļu, bet, ja tiek lietots tikai viens kods, to ieteic - no XX nodaļas. Citi ar ārējiem cēloņiem saistīti stāvokļi kodējami I-XVIII nodaļā. XX nodaļas kodi lietojami tikai, lai sagādātu papildinformāciju vispusīgai analīzei.

Slimību un nāves ārēju cēloņu sekas iekļautas kodos Y85-Y89.

Notikuma vietas kodēšana

Šīs iedalījuma vienības bija paredzēts lietot kā atsevišķus mainīgos papildus kopā ar SSK kodiem W00-Y34, lai apzīmētu vietu, kur notikusi ārējā cēloņa iedarbe, ja tai ir būtiska nozīme:

0 Mājas

Lasīt vairāk ...

Nelaimes gadījumi (V01-X59)
Tīšs paškaitējums (X60-X84)
Vardarbība (uzbrukums) (X85-Y09)
Negadījums ar neprecizētu nodomu (Y10-Y34)
Likuma sankcionēta darbība un karadarbība (Y35-Y36)
Ārstnieciskās aprūpes komplikācijas (Y40-Y84)
Slimību un nāves ārēju cēloņu sekas (Y85-Y89)
Papildfaktori, kas attiecas uz citur klasificētiem slimības un nāves cēloņiem (Y90-Y98)

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional