SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XXI Faktori, kas ietekmē veselību un saskari ar veselības aprūpes darbiniekiem (Z00-Z99)

Kodi Z00-Z99 ir precizēti gadījumiem, kas dēvējami par "diagnozi" vai "problēmu" atšķirā no slimības, ievainojuma vai nelaimes gadījuma, ko kodē ar A00-Y89. Tas varētu notikt 2 gadījumos:

(a) Ja persona - vesela vai nevesela - ierodas veselības aprūpes iestādē ar noteiktu nolūku, piem., saņemt kādu tajā brīdī vajadzīgu aprūpi, būt par orgānu vai audu donoru, saņemt profilaktisku vakcināciju vai konsultēties par kādu problēmu, kas nav ne slimība, ne ievainojums.

(b) Ja cilvēka veselību iespaido kāds apstāklis vai problēma, kas nav ne slimība, ne ievainojums. Šādus faktorus var atklāt iedzīvotāju apsekojuma laikā. Apsekojamais var būt vai nebūt slims, bet tiek atrasts kāds papildus apstāklis, kas jāņem vērā, ja šī persona ierodas pēc medicīniskās palīdzības slimības vai ievainojuma dēļ.

Piezīmes

Šo nodaļu nevajadzētu lietot starptautiskiem salīdzinājumiem vai galvenā nāves cēloņa kodēšanai.

Veselības aprūpes iestādes apmeklējums reproduktīvās veselības dēļ (Z30-Z39)
Z30 Kontracepcijas pasākumi
Z30.0 Vispārēji padomi un kontracepcijas līdzekļa ieteikšana

Padomi ģimenes plānošanai BCN

Pretapaugļošanās līdzekļu pirmreizēja ieteikšana

Z30.1 Pretapaugļošanās līdzekļa ielikšana (intrauterīna)
Z30.2 Sterilizācija

Stacionēšana olvada vai sēklvada noslēgšanai

Z30.3 Menstruāciju ierosināšana

Grūtniecības pārtraukšana

Menstruāciju regulēšana

Z30.4 Medikamentozu kontracepcijas līdzekļu lietošanas uzraudzība

Pretapaugļošanās tablešu vai citu kontraceptīvu medikamentu lietošanas turpināšana

Rutīnizmeklēšana kontracepcijas metožu lietošanas dēļ

Z30.5 Pretapaugļošanās (intrauterīna) līdzekļa uzraudzība

Pretapaugļošanās (intrauterīna) līdzekļa pārbaude, atkārtota ielikšana vai izņemšana

Z30.8 Cita veida kontracepcijas pasākumi

Spermatozoīdu skaitīšana pēc vazektomijas

Z30.9 Neprecizēti kontracepcijas pasākumi
Z31 Prokreatīvi pasākumi

Nav jāiekļauj:

  • mākslīgas apaugļošanas komplikācijas (N98.-)
Z31.0 Olvada vai sēklvada plastika pēc iepriekšējas sterilizācijas
Z31.1 Mākslīga apsēklošana
Z31.2 In vitro apaugļošana

Hospitalizācija olšūnu izņemšanas vai implantācijas dēļ

Z31.3 Citas apaugļošanu veicinošas metodes
Z31.4 Reproduktīvo spēju izmeklēšana un pārbaude

Falopija vada izpūšana

Spermatozoīdu skaitīšana

Nav jāiekļauj:

  • spermatozoīdu skaitīšana pēc vazektomijas (Z30.8)
Z31.5 Ģenētiska konsultācija
Z31.6 Vispārēja konsultācija par pēcnācēju radīšanu
Z31.8 Citi prokreatīvi pasākumi
Z31.9 Neprecizēti prokreatīvi pasākumi
Z32 Grūtniecības noteikšanas pārbaude un testi
Z32.0 Neapstiprināta (vēl) grūtniecība
Z32.1 Apstiprināta grūtniecība
Z33 Esoša grūtniecība

Grūtniecība BCN

Z34 Normālas grūtniecības norises pārraudzīšana
Z34.0 Normālas pirmās grūtniecības norises pārraudzīšana
Z34.8 Citas normālas grūtniecības norises pārraudzīšana
Z34.9 Neprecizēta normālas grūtniecības norises pārraudzīšana
Z35 Augsta riska grūtniecības norises pārraudzīšana
Z35.0 Grūtniecības norises pārraudzīšana pēc neauglības anamnēzē
Z35.1 Grūtniecības norises pārraudzīšana pēc spontāniem abortiem anamnēzē

Grūtniecības norises pārraudzīšana pēc mola hydatidosa anamnēzē

Grūtniecības norises pārraudzīšana pēc mola pustulosa anamnēzē

Nav jāiekļauj:

  • pacientes aprūpe ieraduma aborta (grūtniecības) laikā (O26.2)
  • paciente ar ieraduma abortu bez pašreizējas grūtniecības (N96)
Z35.2 Grūtniecības norises pārraudzīšana pēc citas sliktas reproduktīvās veselības vai pēc sliktas dzemdnieciskās anamnēzes

Grūtniecības norises pārraudzīšana ar stāvokļiem, kas kodējami ar O10-O92 anamnēzē

Grūtniecības norises pārraudzīšana ar neonatālu nāvi anamnēzē

Grūtniecības norises pārraudzīšana ar nedzīvi dzimušu bērnu anamnēzē

Z35.3 Grūtniecības norises pārraudzīšana pēc nepietiekamas pirmsdzemdību aprūpes anamnēzē

Noklusēta grūtniecība

Slēpta grūtniecība

Z35.4 Grūtniecības norises pārraudzīšana daudzdzemdētājai

Nav jāiekļauj:

  • daudzdzemdētāja bez pašreizējas grūtniecības (Z64.1)
Z35.5 Vecas pirmdzemdētājas novērošana
Z35.6 Ļoti jaunas pirmdzemdētājas novērošana
Z35.7 Sociālo problēmu dēļ augsta riska grūtniecības norises pārraudzīšana
Z35.8 Cita veida augsta riska grūtniecības norises pārraudzīšana
Z35.9 Neprecizētas augsta riska grūtniecības norises pārraudzīšana
Z36 Antenatāla skrīningizmeklēšana

Nav jāiekļauj:

  • anomāla atrade grūtnieces skrīningizmeklēšanā (O28.-)
  • parasta pirmsdzemdību aprūpe (Z34-Z35)
Z36.0 Antenatāla hromosomu patoloģijas skrīningizmeklēšana

Amniocentēze

Placentas paraugs (vagināli ņemts)

Z36.1 Antenatāla alfa fetoproteīna līmeņa skrīningizmeklēšana
Z36.2 Citi ar amniocentēzi saistīti antenatāli skrīningizmeklējumi
Z36.3 Iedzimtu anomāliju antenatāla skrīningizmeklēšana, lietojot ultraskaņu un citas fizikālas metodes
Z36.4 Augļa attīstības aizkavēšanās antenatāla skrīningizmeklēšana, lietojot ultraskaņu un citas fizikālas metodes
Z36.5 Antenatālas izoimunizācijas skrīningizmeklēšana
Z36.8 Cita veida antenatāla skrīningizmeklēšana

Hemoglobinopātijas skrīningizmeklēšana

Z36.9 Neprecizēta antenatāla skrīningizmeklēšana
Z37 Dzemdību iznākums

Piezīmes

Šis kods domāts papildus kodēšanai, lai apzīmētu dzemdību rezultātu dzemdību vēsturē

Z37.0 Viens dzīvi dzimušais
Z37.1 Viens nedzīvi dzimušais
Z37.2 Dvīņi, abi dzimuši dzīvi
Z37.3 Dvīņi, viens dzīvs, bet otrs nedzīvi dzimis
Z37.4 Dvīņi, abi nedzīvi dzimuši
Z37.5 Citas daudzaugļu dzemdības, visi dzīvi dzimuši
Z37.6 Citas daudzaugļu dzemdības, daži dzīvi dzimuši
Z37.7 Citas daudzaugļu dzemdības, visi nedzīvi dzimuši
Z37.9 Neprecizēts dzemdību iznākums

Daudzaugļu dzemdībās dzimušie BCN

Viens dzimušais BCN

Z38 Dzīvi dzimušie atkarā no dzimšanas vietas
Z38.0 Viens slimnīcā dzimis jaundzimušais
Z38.1 Viens ārpus slimnīcas dzimušais
Z38.2 Viens jaundzimušais bez norādītas dzimšanas vietas

Dzīvi dzimušais BCN

Z38.3 Slimnīcā dzimuši dvīņi
Z38.4 Ārpus slimnīcas dzimuši dvīņi
Z38.5 Dvīņi bez norādītas dzimšanas vietas
Z38.6 Citi daudzaugļu dzemdībās slimnīcā dzimušie
Z38.7 Citi daudzaugļu dzemdībās ārpus slimnīcas dzimušie
Z38.8 Citi daudzaugļu dzemdībās dzimušie bez norādītas dzimšanas vietas
Z39 Pēcdzemdību aprūpe un izmeklēšana
Z39.0 Aprūpe un izmeklēšana tūlīt pēc dzemdībām

Nekomplicētu gadījumu aprūpe un izmeklēšana

Nav jāiekļauj:

  • pēcdzemdību sarežģījumu aprūpe, sk. - Alfabētiskajā rādītājā
Z39.1 Zīdītājas aprūpe un izmeklēšana

Laktācijas novērošana

Nav jāiekļauj:

  • laktācijas traucējumi (O92.-)
Z39.2 Parastā pēcdzemdību novērošana

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional