SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XIX Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (S00-T98)

Nav jāiekļauj:

  • dzemdību trauma bērnam (P10-P15)
  • dzemdību trauma mātei (O70-O71)
  • patoloģisks lūzums (M84.4)
  • patoloģisks lūzums ar osteoporozi (M80.-)
  • spriedzes lūzums (M84.3)
  • nedrošs lūzuma saaugums (M84.0)
  • lūzuma nesaaugšana [pseidoartroze] (M84.1)

Piezīmes

Šai nodaļā S iedaļu lieto, lai kodētu dažāda veida atsevišķu ķermeņa apvidu ievainojumus, bet T iedaļu - lai apzīmētu vairāku vai tuvāk neprecizētu ķermeņa apvidu ievainojumus, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas.

Ja nosaukumā minētas vairākas ievainotas vietas, tad vārdkopas "un arī", "kopā ar" nozīmē, ka bojājums ir abās lokalizācijās, bet vārds "un" nozīmē, ka tas attiecināms vai nu uz abām, vai vienu no tām.

Kur vien iespējams, jāievēro bojājumu multiplas kodēšanas princips. Vairāku bojājumu gadījumā kombinētie kodi lietojami tad, ja grūti detalizēt atsevišķu bojājumu raksturu vai arī primāro saslimstības tabulu sastādīšanai, ja ir pierastāk reģistrēt vienu kodu; citos gadījumos vairāki ievainojumi jākodē atsevišķi. Jāievēro arī 2. sējumā dotie norādījumi un likumi par saslimstības un mirstības kodēšanu.

S kodu apakšnodaļās, kā arī T00-T14 un T90-T98 ir trīszīmju kodi šādiem ievainojumu veidiem:

Virspusējs ievainojums:

Lasīt vairāk ...

Ievainojumu, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (T90-T98)

Neizmantot hroniskas saindēšanās un bīstamas ķīmisku vielu iedarbības gadījumā.

Šos gadījumus vajadzētu kodēt pie akūtas saindēšanās un ķīmisko vielu iedarbības.

Piezīmes

Kodi T90-T98 lietojami, lai apzīmētu kodos S00-S99 un T00-T88 minētos apstākļus, kas kļuvuši par cēloni vēlīnām izpausmēm, kas pašas par sevi tiek klasificētas citur. Jēdziens "sekas" ietver tās, kas šādi nosauktas vai apzīmē vēlīnos rezultātus, kā arī parādības, kas ilgst gadu vai vairāk pēc akūta ievainojuma.

T90 Galvas ievainojuma sekas
T90.0 Virspusēja galvas ievainojuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S00.-

T90.1 Vaļējas galvas brūces sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S01.-

T90.2 Galvaskausa un sejas kaulu lūzuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S02.-

T90.3 Kraniālo nervu bojājuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S04.-

T90.4 Acs un orbītas ievainojuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S05.-

T90.5 Intrakraniālu ievainojumu sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S06.-

T90.8 Citu precizētu galvas ievainojumu sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S03.-, S07-S08 un S09.0-S09.8

T90.9 Neprecizēta galvas ievainojuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S09.9

T91 Kakla un rumpja ievainojuma sekas
T91.0 Virspusēja kakla un rumpja ievainojuma un vaļējas brūces sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 un T08

T91.1 Mugurkaulāja lūzuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 un T08

T91.2 Citu krūškurvja un iegurņa lūzuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 un S32.8

T91.3 Muguras smadzeņu bojājuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 un T09.3

T91.4 Intratorakālo orgānu ievainojuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S26-S27

T91.5 Vēdera dobuma un iegurņa orgānu ievainojuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S36-S37

T91.8 Citu precizētu kakla un rumpja ievainojumu sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 un T09.4-T09.8

T91.9 Neprecizēta kakla un rumpja ievainojuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S19.9, S29.9, S39.9 un T09.9

T92 Augšējās ekstremitātes ievainojuma sekas
T92.0 Augšējās ekstremitātes vaļējas brūces sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S41.-, S51.-, S61.- un T11.1

T92.1 Rokas lūzuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S42.-, S52.- un T10

T92.2 Plaukstpamata un plaukstas lūzuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S62.-

T92.3 Augšējās ekstremitātes izmežģījuma, pamežģījuma un sastiepuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S43.-, S53.-, S63.- un T11.2

T92.4 Augšējās ekstremitātes nerva bojājuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S44.-, S54.-, S64.- un T11.3

T92.5 Augšējās ekstremitātes muskuļu un cīpslu ievainojuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S46.-, S56.-, S66.- un T11.5

T92.6 Augšējās ekstremitātes dragāta ievainojuma un traumatiskas amputācijas sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S47-S48, S57-S58, S67-S68 un T11.6

T92.8 Citu precizētu augšējās ekstremitātes ievainojumu sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 un T11.8

T92.9 Neprecizēta augšējās ekstremitātes ievainojuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S49.9, S59.9, S69.9 un T11.9

T93 Apakšējās ekstremitātes ievainojuma sekas
T93.0 Apakšējās ekstremitātes vaļējas brūces sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S71.-, S81.-, S91 un T13.1

T93.1 Augšstilba lūzuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S72.-

T93.2 Citu apakšējās ekstremitātes lūzumu sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S82.-, S92.- un T12

T93.3 Apakšējās ekstremitātes izmežģījuma, pamežģījuma un sastiepuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S73.-, S83.-, S93.- un T13.2

T93.4 Apakšējās ekstremitātes nerva bojājuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S74.-, S84.-, S94.- un T13.3

T93.5 Apakšējās ekstremitātes muskuļu un cīpslu ievainojuma sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S76.-, S86.-, S96.- un T13.5

T93.6 Apakšējās ekstremitātes dragāta ievainojuma un traumatiskas amputācijas sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S77-S78, S87-S88, S97-S98 un T13.6

T93.8 Citu precizētu apakšējās ekstremitātes ievainojumu sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 un T13.8

T93.9 Neprecizētu apakšējās ekstremitātes ievainojumu sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar S79.9, S89.9, S99.9 un T13.9

T94 Vairāku un neprecizētu ķermeņa apvidu ievainojumu sekas
T94.0 Vairāku ķermeņa apvidu ievainojumu sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar T00-T07

T94.1 Neprecizētu ķermeņa apvidu ievainojumu sekas

Sekas ievainojumam, kas klasificēts ar T14

T95 Termisku un ķīmisku apdegumu un apsaldējumu sekas
T95.0 Galvas un kakla termiska un ķīmiska apdeguma un apsaldējuma sekas

Sekas bojājumam, kas klasificēts ar T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1un T35.2

T95.1 Rumpja termiska un ķīmiska apdeguma un apsaldējuma sekas

Sekas bojājumam, kas klasificēts ar T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3, un T35.3

T95.2 Augšējās ektremitātes termiska un ķīmiska apdeguma un apsaldējuma sekas

Sekas bojājumam, kas klasificēts ar T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 un T35.4

T95.3 Apakšējās ekstremitātes termiska un ķīmiska apdeguma un apsaldējuma sekas

Sekas bojājumam, kas klasificēts ar T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 un T35.5

T95.4 Atkarā vienīgi no ķermeņa bojājuma plašuma klasificējamu termisku un ķīmisku apdegumu sekas

Sekas bojājumam, kas klasificēts ar T31-T32

T95.8 Citu precizētu termisku un ķīmisku apdegumu un apsaldējuma sekas

Sekas bojājumam, kas klasificēts ar T26-T29, T35.0-T35.1 un T35.6

T95.9 Neprecizēta termiska un ķīmiska apdeguma un apsaldējuma sekas

Sekas bojājumam, kas klasificēts ar T30.-, T33.9, T34.9 un T35.7

T96 Sekas pēc saindēšanās ar medikamentiem un bioloģiskām vielām

Sekas pēc saindēšanās, kas klasificējama ar T36-T50

T97 Sekas pēc saindēšanās ar nemedicīniskās izcelsmes vielām

Sekas pēc saindēšanās, kas klasificējama ar T51-T65

T98 Citas un neprecizētas ārējas iedarbes sekas
T98.0 Sekas pēc svešķermeņu iekļūšanas dabiskajās atverēs

Sekas pēc patoloģijas, kas klasificēta ar T15-T19

T98.1 Citas un neprecizētas ārējas iedarbes sekas

Sekas pēc patoloģijas, kas klasificēta ar T66-T78

T98.2 Noteiktu agrīnu traumu komplikāciju sekas

Sekas pēc komplikācijām, kas klasificējamas ar T79.-

T98.3 Citur neklasificētas ķirurģisku operāciju un medicīniskās aprūpes komplikāciju sekas

Sekas pēc komplikācijām, kas klasificējamas ar T80-T88

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional