SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XV Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods (O00-O99)

Šajā nodaļā iekļautos kodus jālieto patoloģijām, kuras ir radījusi vai pastiprinājusi grūtniecība, dzemdības vai pēcdzemdību periods (ar grūtniecību saistītie cēloņi vai ar dzemdībām saistītie cēloņi).

Nav jāiekļauj:

 • precizētas, citur klasificētas slimības vai traumas, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības vai pēcdzemdību periodu:
 • ārējie (nāves) cēloņi (V, W, X,Y)
 • aprūpe augsta riska grūtniecības dēļ (Z35.-)
 • aprūpe normālas grūtniecības dēļ (Z34.-)
 • nedēļnieču tetāns (A34)
 • hipofīzes pēcdzemdību nekroze (E23.0)
 • ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (S00-T88.1, T88.6-T98)
 • pēcdzemdību osteomalācija (M83.0)
 • pēcdzemdību perioda psihiskie un uzvedības traucējumi (F53.-)
 • augsta riska grūtniecības norises pārraudzīšana (Z35.-)
 • normālas grūtniecības norises pārraudzīšana (Z34.-)
Pārtraukta grūtniecība (O00-O08)

Nav jāiekļauj:

 • daudzaugļu grūtniecības turpināšanās pēc viena vai vairāku augļu abortēšanas (O31.1)
O00 Ārpusdzemdes (ektopiska) grūtniecība

Var lietot papildkodu O08.-, ja vēlas, komplikāciju precizēšanai

Jāiekļauj:

 • ektopiska grūtniecība ar plīsumu
O00.0 Abdomināla grūtniecība

Nav jāiekļauj:

 • dzīvotspējīga augļa piedzimšana vēdera dobuma grūtniecībā (O83.3)
 • grūtnieces aprūpe vēdera dobuma grūtniecības ar dzīvotspējīgu augli dēļ (O36.7)
O00.1 Olvada grūtniecība

Falopija vada grūtniecība

Olvada plīsums grūtniecības dēļ

Olvada aborts

O00.2 Olnīcas grūtniecība
O00.8 Cita veida ektopiska grūtniecība

Dzemdes kakla grūtniecība

Dzemdes raga grūtniecība

Dzemdes sienas grūtniecība

Grūtniecība starp dzemdes platās saites lapiņām (intraligamentāra)

O00.9 Neprecizēta ektopiska grūtniecība
O01 Pūslīšmola (mola hydatiosa)

Var lietot papildkodu O08.-, ja vēlas, komplikāciju precizēšanai

Nav jāiekļauj:

 • ļaundabīga pūslīšmola (D39.2)
O01.0 Klasiska pūslīšmola

Īstenā pūslīšmola

O01.1 Daļēja pūslīšmola
O01.9 Neprecizēta pūslīšmola

Trofoblastiskā slimība BCN

Vezikulārā mola BCN

O02 Cita patoloģiska apaugļošanās

Var lietot papildkodu O08.-, ja vēlas, komplikāciju precizēšanai

Nav jāiekļauj:

O02.0 Bojāta augļa ola (vējola) un nepūslīšmola

Gaļīgā mola (mola carneosa)

Intrauterīna mola BCN

Patoloģiska augļa ola

O02.1 Nenoticis aborts (missed abortion)

Agrīna augļa bojāeja ar augļa aizturi

Nav jāiekļauj:

 • noticis aborts ar bojātu augļa olu (O02.0)
 • noticis aborts ar pūslīšmolu (O01.-)
 • noticis aborts ar nepūslīšmolu (O02.0)
O02.8 Cita precizēta patoloģiska apaugļošanās

Nav jāiekļauj:

 • patoloģija ar bojātu augļa olu (O02.0)
 • patoloģija ar ar pūslīšmolu (O01.-)
 • patoloģija ar ar nepūslīšmolu (O02.0)
O02.9 Neprecizēta patoloģiska apaugļošanās

Piezīmes

Nepilnīgs aborts (abortus incompletus) ir apaugļošanās produktu aizture pēc aborta

O03 Spontāns aborts

Piezīmes

Nepilnīgs aborts (abortus incompletus) ir apaugļošanās produktu aizture pēc aborta

O03.0 Ar dzimumceļu un mazā iegurņa infekciju komplicēts nepilnīgs spontāns aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.0

O03.1 Ar ieilgušu vai pārmērīgu asiņošanu komplicēts nepilnīgs spontāns aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.1

O03.2 Ar emboliju komplicēts nepilnīgs spontāns aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.2

O03.3 Nepilnīgs spontāns aborts ar citām un neprecizētām komplikācijām

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.3-O08.9

O03.4 Nepilnīgs spontāns aborts bez komplikācijām
O03.5 Ar dzimumceļu un mazā iegurņa infekciju komplicēts pilnīgs vai neprecizēts spontāns aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.0

O03.6 Ar ieilgušu vai pārmērīgu asiņošanu komplicēts pilnīgs vai neprecizēts spontāns aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.1

O03.7 Ar emboliju komplicēts pilnīgs vai neprecizēts spontāns aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.2

O03.8 Pilnīgs vai neprecizēts spontāns aborts ar citām vai neprecizētām komplikācijām

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.3-O08.9

O03.9 Pilnīgs vai neprecizēts spontāns aborts bez komplikācijām
O04 Medicīnisks aborts

Jāiekļauj:

 • legāla grūtniecības pārtraukšana
 • terapeitiska grūtniecības pārtraukšana
 • terapeitisks aborts

Piezīmes

Nepilnīgs aborts (abortus incompletus) ir apaugļošanās produktu aizture pēc aborta,

O04.0 Ar dzimumceļu un mazā iegurņa infekciju komplicēts nepilnīgs medicīnisks aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.0

O04.1 Ar ieilgušu vai pārmērīgu asiņošanu komplicēts nepilnīgs medicīnisks aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.1

O04.2 Ar emboliju komplicēts nepilnīgs medicīnisks aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.2

O04.3 Nepilnīgs medicīnisks aborts ar citām un neprecizētām komplikācijām

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.3-O08.9

O04.4 Nepilnīgs medicīnisks aborts bez komplikācijām
O04.5 Ar dzimumceļu un mazā iegurņa infekciju komplicēts pilnīgs vai neprecizēts medicīnisks aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.0

O04.6 Ar ieilgušu vai pārmērīgu asiņošanu komplicēts pilnīgs vai neprecizēts medicīnisks aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.1

O04.7 Ar emboliju komplicēts pilnīgs vai neprecizēts medicīnisks aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.2

O04.8 Pilnīgs vai neprecizēts medicīnisks aborts ar citām vai neprecizētām komplikācijām

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.3-O08.9

O04.9 Pilnīgs vai neprecizēts medicīnisks aborts bez komplikācijām
O05 Cita veida aborts

Piezīmes

Nepilnīgs aborts (abortus incompletus) ir apaugļošanās produktu aizture pēc aborta

O05.0 Ar dzimumceļu un mazā iegurņa infekciju komplicēts nepilnīgs cita veida aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.0

O05.1 Ar ieilgušu vai pārmērīgu asiņošanu komplicēts nepilnīgs cita veida aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.1

O05.2 Ar emboliju komplicēts nepilnīgs cita veida aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.2

O05.3 Nepilnīgs cita veida aborts ar citām un neprecizētām komplikācijām

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.3-O08.9

O05.4 Nepilnīgs cita veida aborts bez komplikācijām
O05.5 Ar dzimumceļu un mazā iegurņa infekciju komplicēts pilnīgs vai neprecizēts cita veida aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.0

O05.6 Ar ieilgušu vai pārmērīgu asiņošanu komplicēts pilnīgs vai neprecizēts cita veida aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.1

O05.7 Ar emboliju komplicēts pilnīgs vai neprecizēts cita veida aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.2

O05.8 Pilnīgs vai neprecizēts cita veida aborts ar citām vai neprecizētām komplikācijām

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.3-O08.9

O05.9 Pilnīgs vai neprecizēts cita veida aborts bez komplikācijām
O06 Neprecizēts aborts

Jāiekļauj:

 • provocēts aborts BCN

Piezīmes

Nepilnīgs aborts (abortus incompletus) ir apaugļošanās produktu aizture pēc aborta

O06.0 Ar dzimumceļu un mazā iegurņa infekciju komplicēts nepilnīgs neprecizēts aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.0

O06.1 Ar ieilgušu vai pārmērīgu asiņošanu komplicēts nepilnīgs neprecizēts aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.1

O06.2 Ar emboliju komplicēts nepilnīgs neprecizēts aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.2

O06.3 Nepilnīgs neprecizēts aborts ar citām un neprecizētām komplikācijām

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.3-O08.9

O06.4 Nepilnīgs neprecizēts aborts bez komplikācijām
O06.5 Ar dzimumceļu un mazā iegurņa infekciju komplicēts pilnīgs vai neprecizēts aborts, bez cita precizējuma

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.0

O06.6 Ar ieilgušu vai pārmērīgu asiņošanu komplicēts pilnīgs vai neprecizēts aborts, bez cita precizējuma

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.1

O06.7 Ar emboliju komplicēts pilnīgs vai neprecizēts aborts, bez cita precizējuma

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.2

O06.8 Pilnīgs vai neprecizēts aborts ar citām vai neprecizētām komplikācijām, bez cita precizējuma

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.3-O08.9

O06.9 Pilnīgs vai neprecizēts aborts bez komplikācijām, bez cita precizējuma
O07 Neizdevies aborta mēģinājums

Jāiekļauj:

 • neizdevies aborta izraisīšanas mēģinājums

Nav jāiekļauj:

O07.0 Ar dzimumceļu un mazā iegurņa infekciju komplicēts neizdevies medicīnisks aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.0

O07.1 Ar ieilgušu vai pārmērīgu asiņošanu komplicēts neizdevies medicīnisks aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.1

O07.2 Ar emboliju komplicēts neizdevies medicīnisks aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.2

O07.3 Neizdevies medicīnisks aborts ar citām un neprecizētām komplikācijām

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.3-O08.9

O07.4 Neizdevies medicīnisks aborts bez komplikācijām

Neizdevies medicīnisks aborts BCN

O07.5 Ar dzimumceļu un mazā iegurņa infekciju komplicēts cita veida un neprecizēts neizdevies provocēts aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.0

O07.6 Ar ieilgušu vai pārmērīgu asiņošanu komplicēts cita veida un neprecizēts neizdevies provocēts aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.1

O07.7 Ar emboliju komplicēts cita veida un neprecizēts neizdevies provocēts aborts

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.2

O07.8 Cita veida un neprecizēts neizdevies provocēts aborts ar citām un neprecizētām komplikācijām

Ar komplikācijām, kas kodējamas ar O08.3-O08.9

O07.9 Cita veida un neprecizēts neizdevies provocēts aborts bez komplikācijām

Neizdevies aborta mēģinājums BCN

O08 Komplikācijas pēc aborta, ektopiskas un molāras grūtniecības

Piezīmes

Šis kods galvenokārt domāts saslimstības kodēšanai. To lietojot, jāņem vērā saslimstības kodēšanas likumi un norādījumi 2. sējumā

O08.0 Dzimumceļu un iegurņa infekcija pēc aborta, ektopiskas un molāras grūtniecības

Endometrīts pēc patoloģijas, kas kodējamas ar O00-O07

Ooforīts pēc patoloģijas, kas kodējamas ar O00-O08

Parametrīts pēc patoloģijas, kas kodējamas ar O00-O09

Pelvioperitonīts pēc patoloģijas, kas kodējamas ar O00-O10

Salpingīts pēc patoloģijas, kas kodējamas ar O00-O11

Sapingooforīts pēc patoloģijas, kas kodējamas ar O00-O12

Lasīt vairāk ...

Nav jāiekļauj:

 • septiska vai septikopiēmiska embolija (O08.2)
 • urīnceļu infekcija (O08.8)
O08.1 Ieilgusi vai pārmērīga asiņošana pēc aborta, ektopiskas un molāras grūtniecības

Afibrinogenēmija pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Defibrinācijas sindroms pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Intravazāla koagulācija pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

O08.2 Embolija pēc aborta, ektopiskas un molāras grūtniecības

Embolija BCN

Gaisa embolija pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Augļa ūdens embolija pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Asins recekļa embolija pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Plaušu embolija pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Piēmiska embolija pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Lasīt vairāk ...

O08.3 Šoks pēc aborta, ektopiskas un molāras grūtniecības

Cirkulatorisks kolapss pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Pēcoperācijas šoks pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Nav jāiekļauj:

O08.4 Nieru mazspēja pēc aborta, ektopiskas un molāras grūtniecības

Oligūrija pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Nieru mazspēja (akūta) pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Nieru kanāliņu nekroze pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Urēmija pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

O08.5 Vielmaiņas traucējumi pēc aborta, ektopiskas un molāras grūtniecības

Elektrolītu līdzsvara traucējumi pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

O08.6 Iegurņa orgānu un audu bojājumi pēc aborta, ektopiskas un molāras grūtniecības

Urīnpūšļa plīsums, perforācija vai ķīmisks bojājums pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Zarnu plīsums, perforācija vai ķīmisks bojājums pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Dzemdes platās saites plīsums, perforācija vai ķīmisks bojājums pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Dzemdes kakla plīsums, perforācija vai ķīmisks bojājums pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Periuretrālo audu plīsums, perforācija vai ķīmisks bojājums pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Dzemdes plīsums, perforācija vai ķīmisks bojājums pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Lasīt vairāk ...

O08.7 Citas venozas komplikācijas pēc aborta, ektopiskas un molāras grūtniecības
O08.8 Citas komplikācijas pēc aborta, ektopiskas un molāras grūtniecības

Sirds apstāšanās pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

Urīnceļu infekcija pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

O08.9 Neprecizētas komplikācijas pēc aborta, ektopiskas un molāras grūtniecības

Neprecizētas komplikācijas pēc patoloģijas, kas kodējama ar O00-O07

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional