SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
V Psihiski un uzvedības traucējumi (F00-F99)

Jāiekļauj:

 • psihiskās attīstības traucējumi

Nav jāiekļauj:

 • citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāli klīniski un laboratorijas dati (R00-R99)

Nodaļā iekļauti šādi kodi ar zvaigznīti:

F00Zvaigznītes kodsAlcheimera (Alzheimer) demence (G30.-†)
F02Zvaigznītes kodsDemence citu citur klasificētu slimību dēļ
Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi (F20-F29)

Šī nodaļa apvieno šizofrēniju kā galveno sastāvdaļu, šizotipiskos traucējumus, persistējošus murgus un plašu akūtu un pārejošu psihotisku traucējumu grupu. Neskatoties uz jēdziena pretrunīgumu, šeit paturēti šizoafektīvie traucējumi.

F20 Šizofrēnija

Šizofrēniskie traucējumi galvenokārt izpaužas ar dziļiem un raksturīgiem domāšanas un uztveres traucējumiem, neadekvātām un trulām emocijām. Apziņa parasti ir skaidra un intelekta spējas saglabātas, kaut gan slimības laikā var rasties zināms kognitīvo funkciju defekts. Svarīgākie psihopatoloģiskie traucējumi ir domu atbalss, spaidu domas un domu apstāšanās, domu skanēšana, murgaina uztvere un iedarbības murgi, pasivitāte, halucināciju balsis, kas komentē vai apspriež slimnieka rīcību, runājot par pacientu trešajā personā, domāšanas traucējumi un negatīvā psihopatoloģiskā simptomātika.

Šizofrēnijas traucējumu norise var būt kā nepārtraukta, tā epizodiska ar pakāpeniski pieaugošu vai stabilu defektu. Var būt viena vai vairākas slimības epizodes ar pilnīgu vai daļēju remisiju. Šizofrēnijas diagnozi nevar noteikt, ja ir smaga depresija vai mānija, ja vien nav skaidrs, ka šizofrēnijas simptomi bijuši jau iepriekš, pirms afektīviem traucējumiem. Šizofrēniju nevar diagnosticēt arī gadījumos, ja ir nepārprotama organiska smadzeņu slimība, kā arī medikamentu intoksikācijas vai abstinences stāvoklī. Līdzīgi traucējumi, kas rodas epilepsijas vai citu organisku smadzeņu slimību gadījumos, klasificējami ar F06.2, bet traucējumi, ko radījušas psihoaktīvas vielas, ar F10-F19 ar ceturto zīmi .5.

Nav jāiekļauj:

 • akūta (nediferencēta) (F23.2) šizofrēnija
 • cikliska (F25.2) šizofrēnija
 • šizofrēniska reakcija (F23.2)
 • šizotipiski traucējumi (F21)
F20.0 Paranoīda šizofrēnija

Paranoīdas šizofrēnijas gadījumos dominē relatīvi stabili, bieži paranoīdi murgi, ko parasti pavada halucinācijas, it īpaši dzirdes halucinācijas un uztveres traucējumi. Afektīvu, gribas un runas traucējumu, kā arī katatonisku simptomu vai nu nav, vai tiek ir relatīvi nenozīmīgi.

Parafrēna šizofrēnija

Nav jāiekļauj:

 • paranoīds involūcijas stāvoklis (F22.8)
 • paranoja (F22.0)

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F20.00 Paranoīda šizofrēnija - nepārtraukta
F20.01 Paranoīda šizofrēnija - epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām
F20.02 Paranoīda šizofrēnija - epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām
F20.03 Paranoīda šizofrēnija - epizodiska, remitējoša
F20.04 Paranoīda šizofrēnija - nepilnīga remisija
F20.05 Paranoīda šizofrēnija - pilnīga remisija
F20.08 Paranoīda šizofrēnija - cita
F20.09 Paranoīda šizofrēnija - novērošanas laiks mazāks par vienu gadu
F20.1 Hebefrēna šizofrēnija

Šizofrēnijas veids ar pārsvarā afektīvām pārmaiņām; murgi un halucinācijas ir īslaicīgas un fragmentāras, uzvedība ir neprognozējama un bezatbildīga. Arvien ir manierība. Garastāvoklis ir sekls un neadekvāts, domāšanas dezorganizēta, runa nesakarīga. Ir tieksme uz sociālu norobežošanos. Prognoze parasti ir slikta, jo strauji attīstās negatīva simptomātika, it īpaši afektīva notrulināšanās un gribas zudums. Hebefrēniju parasti diagnosticē tikai pusaudžiem vai jauniešiem.

Dezorganizēta šizofrēnija

Hebefrēnija

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F20.10 Hebefrēna šizofrēnija - nepārtraukta
F20.11 Hebefrēna šizofrēnija - epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām
F20.12 Hebefrēna šizofrēnija - epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām
F20.13 Hebefrēna šizofrēnija - epizodiska, remitējoša
F20.14 Hebefrēna šizofrēnija - nepilnīga remisija
F20.15 Hebefrēna šizofrēnija - pilnīga remisija
F20.18 Hebefrēna šizofrēnija - cita
F20.19 Hebefrēna šizofrēnija - novērošanas laiks mazāks par vienu gadu
F20.2 Katatona šizofrēnija

Katatonas šizofrēnijas gadījumos dominē spilgti psihomotoriski traucējumi, kas var būt ar pretējām izpausmēm un mainīties starp hiperkinēzi un stuporu, vai automātisku pakļaujamību un negatīvismu. Var būt ilgstošas spaidu pozas un stāvokļi. Raksturīga pazīme ir krasa uzbudinājuma epizodes. Katatonie simptomi var kombinēties ar sapņiem līdzīgiem (oneiroīdiem) stāvokļiem ar dzīvām scēniskām halucinācijām.

Katatonais stupors

Šizofrēniska katalepsija

Šizofrēniska katalepsija katatonija

Šizofrēniska katalepsija vaska valkanība (flexibilitas cerea)

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F20.20 Katatona šizofrēnija - nepārtraukta
F20.21 Katatona šizofrēnija - epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām
F20.22 Katatona šizofrēnija - epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām
F20.23 Katatona šizofrēnija - epizodiska, remitējoša
F20.24 Katatona šizofrēnija - nepilnīga remisija
F20.25 Katatona šizofrēnija - pilnīga remisija
F20.28 Katatona šizofrēnija - cita
F20.29 Katatona šizofrēnija - novērošanas laiks mazāks par vienu gadu
F20.3 Nediferencēta šizofrēnija

Psihotiski stāvokļi, kas atbilst vispārējiem šizofrēnijas diagnozes kritērijiem, bet neatbilst nevienai no F20.0-F20.2 minētajām formām, vai arī ir vairāku formu pazīmes, bet neviena simptomu grupa nedominē.

Atipiska šizofrēnija

Nav jāiekļauj:

 • akūti šizofrēnijai līdzīgi psihotiski traucējumi (F23.2)
 • hroniska nediferencēta šizofrēnija (F20.5)
 • postšizofrēniska depresija (F20.4)

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F20.30 Nediferencēta šizofrēnija - nepārtraukta
F20.31 Nediferencēta šizofrēnija - epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām
F20.32 Nediferencēta šizofrēnija - epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām
F20.33 Nediferencēta šizofrēnija - epizodiska, remitējoša
F20.34 Nediferencēta šizofrēnija - nepilnīga remisija
F20.35 Nediferencēta šizofrēnija - pilnīga remisija
F20.38 Nediferencēta šizofrēnija - cita
F20.39 Nediferencēta šizofrēnija - novērošanas laiks mazāks par vienu gadu
F20.4 Postšizofrēniska depresija

Depresijas epizode, kas, rodoties pēc šizofrēnijas uzliesmojuma, var ieilgt. Jābūt arī dažiem šizofrēnijas pozitīviem un negatīviem simptomiem, bet tie klīniskajā ainā vairs nav dominējoši. Šādi depresīvi stāvokļi ir saistīti ar pastiprinātu pašnāvības risku. Ja pacientam nav vairs nekādu šizofrēnijas simptomu, jādiagnosticē depresijas epizode (F32.-). Ja šizofrēnijas simptomi vēl ir spilgti, nosakāma kādas šizofrēnijas formas diagnoze (F20.0-F20.3).

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F20.40 Postšizofrēniska depresija - nepārtraukta
F20.41 Postšizofrēniska depresija - epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām
F20.42 Postšizofrēniska depresija - epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām
F20.43 Postšizofrēniska depresija - epizodiska, remitējoša
F20.44 Postšizofrēniska depresija - nepilnīga remisija
F20.45 Postšizofrēniska depresija - pilnīga remisija
F20.48 Postšizofrēniska depresija - cita
F20.49 Postšizofrēniska depresija - novērošanas laiks mazāks par vienu gadu
F20.5 Reziduāla šizofrēnija

Hroniska šizofrēnijas attīstības stadija ar skaidru dinamiku no agrīnas stadijas uz vēlāku, ko raksturo ilgstoši, kaut arī ne obligāti, neatgriezeniski negatīvi simptomi, piem., psihomotorisks gausums, aktivitātes samazināšanās, emocionāls trulums, pasivitāte un iniciatīvas trūkums, runas satura vai apjoma nabadzība, vāja neverbālā komunikācija ar sejas izteiksmi, acu kontaktu, balss modulāciju un pozu, vāja sociālā aktivitāte, mazināta interese par sevi.

Hroniska nediferencēta šizofrēnija

Šizofrēnisks reziduāls stāvoklis (Restzustand)

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F20.50 Reziduāla šizofrēnija - nepārtraukta
F20.51 Reziduāla šizofrēnija - epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām
F20.52 Reziduāla šizofrēnija - epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām
F20.53 Reziduāla šizofrēnija - epizodiska, remitējoša
F20.54 Reziduāla šizofrēnija - nepilnīga remisija
F20.55 Reziduāla šizofrēnija - pilnīga remisija
F20.58 Reziduāla šizofrēnija - cita
F20.59 Reziduāla šizofrēnija - novērošanas laiks mazāks par vienu gadu
F20.6 Vienkārša šizofrēnija

Traucējumi, kam raksturīgas lēnas, bet nepārtraukti pieaugošas uzvedības dīvainības, nespēja iekļauties sabiedrībā un vispārējas produktivitātes samazināšanās. Raksturīgi, ka negatīvās reziduālās šizofrēnijas simptomātika (piem., emocionālais trulums un gribas zudums) attīstās bez kādiem iepriekšējiem acīmredzamiem psihotiskiem simptomiem.

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F20.60 Vienkārša šizofrēnija - nepārtraukta
F20.61 Vienkārša šizofrēnija - epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām
F20.62 Vienkārša šizofrēnija - epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām
F20.63 Vienkārša šizofrēnija - epizodiska, remitējoša
F20.64 Vienkārša šizofrēnija - nepilnīga remisija
F20.65 Vienkārša šizofrēnija - pilnīga remisija
F20.68 Vienkārša šizofrēnija - cita
F20.69 Vienkārša šizofrēnija - novērošanas laiks mazāks par vienu gadu
F20.8 Cita veida šizofrēnija

Senestopātiska šizofrēnija

Šizofrēniformi traucējumi BCN

Šizofrēniformi psihoze BCN

Nav jāiekļauj:

 • īslaicīgi šizofrēniformi traucējumi (F23.2)

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F20.80 Cita veida šizofrēnija - nepārtraukta
F20.81 Cita veida šizofrēnija - epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībā
F20.82 Cita veida šizofrēnija - epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām
F20.83 Cita veida šizofrēnija - epizodiska, remitējoša
F20.84 Cita veida šizofrēnija - nepilnīga remisija
F20.85 Cita veida šizofrēnija - pilnīga remisija
F20.88 Cita veida šizofrēnija - cita
F20.89 Cita veida šizofrēnija - novērošanas laiks mazāks par vienu gadu
F20.9 Neprecizēta šizofrēnija

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F20.90 neprecizēta šizofrnija - nepārtraukta
F20.91 Neprecizēta šizofrēnija - epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībā
F20.92 Neprecizēta šizofrēnija - epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām
F20.93 Neprecizēta šizofrēnija - epizodiska, remitējoša
F20.94 Neprecizēta šizofrēnija - nepilnīga remisija
F20.95 Neprecizēta šizofrēnija - pilnīga remisija
F20.98 Neprecizēta šizofrēnija - cita
F20.99 Neprecizēta šizofrēnija - novērošanas laiks mazāks par vienu gadu
F21 Šizotipiski traucējumi

Tiem raksturīga ekscentriska uzvedība, domāšanas un afekta patoloģija, kas atgādina tādus pašus traucējumus šizofrēnijas slimniekiem, kaut arī nevienā stadijā nav noteiktu un raksturīgu šizofrēnisku traucējumu. Šie simptomi var būt emocionāls aukstums un neadekvāta emocionalitāte, anhedonija, dīvaina vai ekscentriska uzvedība, nosliece uz sociālu izolāciju, paranoīdas vai dīvainas idejas, kas nav uzskatāmas par īstiem murgiem, uzmācīga spriedelēšana, domāšanas un uztveres traucējumi, reizēm pārejošas gandrīz psihotiskas epizodes ar intensīvām ilūzijām, dzirdes vai citādas halucinācijas un murgiem līdzīgas idejas, kas parasti rodas bez ārējas provokācijas. Nav noteikts slimības sākums un attīstība, gaita atgādina personības traucējumus.

Latenta šizofrēniska reakcija

Robežšizofrēnija

Latentā šizofrēnija

Prepsihotiskā šizofrēnija

Prodromālā šizofrēnija

Lasīt vairāk ...

Nav jāiekļauj:

 • Aspergera sindroms (F84.5)
 • šizoīdi personības traucējumi (F60.1)
F22 Persistējoši murgi

Jāiekļauj virkne traucējumu, ja pastāvīgi murgi ir vienīgā vai spilgtākā klīniskā pazīme. Tos nevar klasificēt kā organiskus, šizofrēniskus vai afektīvus. Murgi, kas turpinājušies mazāk par dažiem mēnešiem, vismaz uz laiku jākodē ar F23.-.

F22.0 Murgi

Traucējumi, kam raksturīgi monotematiski murgi vai politematiski saistīti murgi, kas parasti ir ilgstoši un dažreiz turpinās visu dzīvi. Monotematisko vai politematisko murgu saturs ir ļoti mainīgs. Ar šo diagnozi nav savienojamas skaidras un ilgstošas dzirdes halucinācijas (balsis), tādi šizofrēnijas simptomi kā iedarbības murgi un krasa emociju izbalēšana un droši pierādīti organiski smadzeņu bojājumi. Tomēr epizodisku vai pārejošu dzirdes halucināciju esamība, īpaši gados veciem pacientiem, diagnozi neizslēdz, ja vien tās nav tipiskas šizofrēnijai un veido tikai nelielu vispārējās klīniskās ainas daļu.

Paranoja

Paranoīda psihoze

Paranoīds stāvoklis

Parafrēnija (vēlīna)

Sensitīvie attiecību murgi (sensitiver Beziehungswahn)

Lasīt vairāk ...

Nav jāiekļauj:

 • Paranoīdi personības traucējumi (F60.0)
 • Paranoīdi psihogēna psihoze (F23.3)
 • Paranoīda reakcija (F23.3)
 • Paranoīda šizofrēnija (F20.0)
F22.8 Citi persistējoši murgi

Monotematiskus vai politematiskus murgus pavada pastāvīgas halucinatoras balsis vai šizofrēnijas simptomi, kas neatbilst šizofrēnijas diagnozei (F20.-).

Murgaina dismorfofobija

Paranoīds involūcijas stāvoklis

Prāvošanās indeve (paranoia querulans)

F22.9 Neprecizēti persistējoši murgi
F23 Akūti un transitoriski psihotiski traucējumi

Heterogēna traucējumu grupa, kam raksturīgs akūts psihotisko simptomu (murgu, halucināciju, uztveres traucējumu) sākums un būtiski uzvedības traucējumi. Akūtais sākums izpaužas ar crescendo tipa klīniskās ainas attīstību apmēram divu nedēļu laikā vai ātrāk. Nav pārliecinošu datu par šo traucējumu organisku cilmi. Bieži ir apjukums un neizpratne, bet nav pastāvīgas dezorientācijas vietā, laikā un savā personībā, vai tā nav pietiekami smaga, lai varētu pamatot organiskas cilmes delīrija (F05.-) diagnozi. Dažu mēnešu, bieži dažu nedēļu vai pat dienu laikā parasti notiek pilnīga izveseļošanās. Ja traucējumi ir pastāvīgi, nepieciešama diagnozes koda maiņa. Traucējumi var būt vai nebūt saistīti ar akūtu stresu, parasti stresu izraisītāji notikumi ir atgadījušies vienu vai divas nedēļas pirms traucējumu sākuma.

F23.0 Akūti polimorfi psihotiski traucējumi bez šizofrēnijas simptomiem

Akūti psihotiski traucējumi, ja halucinācijas, murgi vai uztveres traucējumi nepārprotami ir, bet visai mainīgi dažu dienu vai pat dažu stundu laikā. Bieži ir emocionāls nemiers ar intensīvu laimes un ekstāzes vai trauksmes sajūtu un pastiprinātu uzbudināmību. Klīniskajai ainai kopumā raksturīgs simptomu polimorfisms un to nestabilitāte, bet simptomi neatbilst šizofrēnijas diagnozes kritērijiem (F20.-). Šiem traucējumiem bieži ir pēkšņs sākums, strauja attīstība dažu dienu laikā, tie bieži vien ātri pāriet un vairs neatkārtojas. Ja simptomi turpinās ilgstoši, diagnoze jāmaina uz ilgstošiem murgiem (F22.-)

Murgu uzliesmojums (bouffée délirante) bez šizofrēnijas simptomiem vai neprecizēts

Cikloīda psihoze bez šizofrēnijas simptomiem vai neprecizēta

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F23.00 Akūti polimorfi psihotiski traucējumi bez šizofrēnijas simptomiem bez akūta stresa
F23.01 Akūti polimorfi psihotiski traucējumi bez šizofrēnijas simptomiem ar akūtu stresu
F23.1 Akūti polimorfi psihotiski traucējumi ar šizofrēnijas simptomiem

Akūti psihotiski traucējumi, ja ir F23.0 aprakstītā polimorfā un nestabilā klīniskā aina. Par spīti nestabilitātei, lielākoties vērojami arī daži šizofrēnijai tipiski simptomi. Ja šizofrēnijas simptomi ir ilgstoši, diagnoze jāmaina uz šizofrēniju (F20.-).

Murgu uzliesmojums ar šizofrēnijas simptomiem

Cikloīda psihoze ar šizofrēnijas simptomiem

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F23.10 Akūti polimorfi psihotiski traucējumi ar šizofrēnijas simptomiem bez akūta stresa
F23.11 Akūti polimorfi psihotiski traucējumi ar šizofrēnijas simptomiem ar akūtu stresu
F23.2 Akūti šizofrēnijai līdzīgi psihotiski traucējumi

Akūti psihotiski traucējumi, ja psihotiskie simptomi ir visai stabili un atbilst šizofrēnijas diagnozei, bet ilgst mazāk par mēnesi. Trūkst polimorfu nestabilu traucējumu, kas aprakstīti F23.0. Ja šizofrēnijas simptomi ir ilgstoši, diagnoze jāmaina uz šizofrēniju (F20.-)

Akūta (nediferencēta) šizofrēnija

Īslaicīgi šizofrēniformi traucējumi

Īslaicīgi šizofrēniformi traucējumi

Oneirofrēnija

Šizofrēniska reakcija

Lasīt vairāk ...

Nav jāiekļauj:

 • organiski [šizofrēnijai līdzīgi] murgi (F06.2)
 • šizofrēniformi traucējumi BCN (F20.8)

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F23.20 Akūti šizofrēnijai līdzīgi psihotiski traucējumi bez akūta stresa
F23.21 Akūti šizofrēnijai līdzīgi psihotiski traucējumi ar aktu stresu
F23.3 Citi akūti, pārsvarā psihotiski, murgi

Akūti psihotiski traucējumi, kad galvenā klīniskā pazīme ir relatīvi stabili murgi vai halucinācijas, kas tomēr neatbilst šizofrēnijas diagnozei (F20.-). Ja murgi turpinās ilgstoši, diagnoze jāmaina uz ilgstošiem murgiem (F22.-).

Paranoīda reakcija

Psihogēna paranoīda psihoze

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F23.30 Citi akūti psihotiski traucējumi, pārsvarā murgi, bez akūta stresa
F23.31 Citi akūti psihotiski traucējumi, pārsvarā murgi, ar akūtu stresu
F23.8 Citi akūti un transitoriski traucējumi

Jebkuri citi precizēti akūti psihotiski traucējumi, ja nav datu par to organisku izcelsmi un ja tie nav klasificējami ar F23.0-F23.3.

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F23.80 Citi akūti un transitoriski traucējumi bez akūta stresa
F23.81 Citi akūti un transitoriski traucējumi ar akūtu stresu
F23.9 Neprecizēti akūti un transitoriski psihotiski traucējumi

Īslaicīga reaktīva psihoze BCN

Reaktīva psihoze

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F23.90 Neprecizēti akūti un transitoriski psihotiski traucējumi bez akūta stresa
F23.91 Neprecizēti akūti un transitoriski psihotiski traucējumi ar akūtu stresu
F24 Inducēti murgi

Murgi, kas skar divus vai vairākus cilvēkus, kuriem ir ciešs savstarpējs kontakts. Tikai vienam no viņiem ir īsti psihotiski traucējumi, citiem murgi ir inducēti, un tie parasti pāriet, kad šos cilvēkus izšķir.

Ārprāts divatā (folie ? deux)

Inducēti paranoīdi traucējumi

Inducēti psihotiski traucējumi

F25 Šizoafektīvi traucējumi

Epizodiski traucējumi, ja dominē kā afektīvi, tā šizofrēniski simptomi, bet tie neatbilst ne šizofrēnijas, ne depresijas vai maniakālas epizodes diagnozei. Citi stāvokļi, kuru gadījumos afektīvi simptomi uzslāņojas jau esošajai šizofrēnijai, noris ar to vienlaicīgi vai mijas ar cita veida ilgstošiem murgiem, klasificējami ar F20-F29. Garastāvoklim atbilstoši psihotiski simptomi afektīvu traucējumu gadījumos šizoaktīvas psihozes diagnozi neapstiprina.

F25.0 Šizoafektīvi traucējumi, maniakālais tips

Dominē kā šizofrēnijas, tā mānijas simptomi, bet slimības epizode neatbilst ne šizofrēnijas, ne maniakālas epizodes diagnozei. Šis kods jālieto kā vienas epizodes, tā rekurentu traucējumu apzīmēšanai, ja gadījumu vairākumā ir šizoafektīvas, maniakāla tipa epizodes.

Šizoafektīva psihoze, maniakālais tips

Šizofrēnoforma psihoze, maniakālais tips

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F25.00 Šizoafektīvi traucējumi, maniakālais tips, tikai vienlaicīga šizofrēniskās un afektīvās simptomātikas attīstība
F25.01 Šizoafektīvi traucējumi, maniakālais tips, vienlaicīga šizofrēniskās un afektīvās simptomātikas attīstība ar sekojošu šizofrēniskās simptomātikas stabilizāciju periodos bez afektīvās simptomātikas
F25.1 Šizoafektīvi traucējumi, depresīvais tips

Dominē kā šizofrēnijas, tā depresijas simptomi, bet slimības epizode neatbilst ne šizofrēnijas, ne depresijas epizodes diagnozei. Šis kods jālieto kā viens epizodes, tā rekurentu traucējumu apzīmēšanai, ja gadījumu vairākumā ir šizoafektīvas, depresīva tipa epizodes.

Šizoafektīva psihoze, depresīvais tips

Šizofrēnoforma psihoze, depresīvais tips

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F25.10 Šizoafektīvi traucējumi, depresīvais tips, tikai vienlaicīga šizofrēniskās un afektīvās simptomātikas attīstība
F25.11 Šizoafektīvi traucējumi, depresīvais tips, vienlaicīga šizofrēniskās un afektīvās simptomātikas attīstība ar sekojošu šizofrēniskās simptomātikas stabilizāciju periodos bez afektīvās simptomātikas
F25.2 Šizoafektīvi traucējumi, jauktais tips

Cikliskā šizofrēnija

Jaukta šizofrēniskā un afektīvā psihoze

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F25.20 Šizoafektīvi traucējumi, jauktais tips, tikai vienlaicīga šizofrēniskās un afektīvās simptomātikas attīstība
F25.21 Šizoafektīvi traucējumi, jauktais tips, vienlaicīga šizofrēniskās un afektīvās simptomātikas attīstība ar sekojošu šizofrēniskās simptomātikas stabilizāciju periodos bez afektīvās simptomātikas
F25.8 Citi šizoafektīvi traucējumi

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F25.80 Citi šizoafektīvi traucējumi, tikai vienlaicīga šizofrēniskās un afektīvās simptomātikas attīstība
F25.81 Citi šizoafektīvi traucējumi, vienlaicīga šizofrēniskās un afektīvās simptomātikas attīstība ar sekojošu šizofrēniskās simptomātikas stabilizāciju periodos bez afektīvās simptomātikas
F25.9 Neprecizēti šizoafektīvi traucējumi

Šizoafektīva psihoze BCN

Adaptācijas: Atvērt Paslēpt

F25.90 Neprecizēti šizoafektīvi traucējumi, tikai vienlaicīga šizofrēniskās un afektīvās simptomātikas attīstība
F25.91 Neprecizēti šizoafektīvi traucējumi, vienlaicīga šizofrēniskās un afektīvās simptomātikas attīstība ar sekojošu šizofrēniskās simptomātikas stabilizāciju periodos bez afektīvās simptomātikas
F28 Citi neorganiski psihotiski traucējumi

Murgi vai halucinācijas, kas neatbilst šizofrēnijas (F20.-), persistējošu murgu (F22.-), akūtu un transitorisku psihotisku traucējumu (F23.-), psihotiska tipa maniakālas epizodes (F30.2) vai smagas depresijas epizodes (F32.3) diagnozei.

Hroniska halucinatoriska psihoze

F29 Neprecizēta neorganiska psihoze

Psihoze BCN

Nav jāiekļauj:

 • psihiski traucējumi BCN (F99)
 • organiska vai simptomātiska psihoze BCN (F09)

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional