SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XVII Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas (Q00-Q99)

Nav jāiekļauj:

  • iedzimtas vielmaiņas slimības (E70-E90)
Citur neklasificētas hromosomu anomālijas (Q90-Q99)
Q90 Dauna (Down) sindroms
Q90.0 Trisomija 21, mejotiskā nesadalīšanās
Q90.1 Trisomija 21,mozaīcisms (mitotiskā nesadalīšanās)
Q90.2 Trisomija 21, translokācija
Q90.9 Neprecizēts Dauna sindroms

Trisomija 21 BCN

Q91 Edvardsa (Edwards) sindroms un Petaua (Patau) sindroms
Q91.0 Trisomija 18, mejotiskā nesadalīšanās
Q91.1 Trisomija 18, mozaīcisms (mitotiskā nesadalīšanās)
Q91.2 Trisomija 18, translokācija
Q91.3 Neprecizēts Edvardsa sindroms
Q91.4 Trisomija 13, mejotiskā nesadalīšanās
Q91.5 Trisomija 13, mozaīcisms (mitotiskā nesadalīšanās)
Q91.6 Trisomija 13, translokācija
Q91.7 Neprecizēts Petaua sindroms
Q92 Citas citur neklasificētas trisomijas un autosomu parciālās trisomijas

Jāiekļauj:

  • nesabalansētas translokācijas un ievietošanās

Nav jāiekļauj:

  • hromosomu trisomijas 13, 18, 21 (Q90-Q91)
Q92.0 Veselas hromosomas trisomija, mejotiskā nesadalīšanās
Q92.1 Veselas hromosomas trisomija, mozaīcisms (mitotiskā nesadalīšanās)
Q92.2 Lielā parciālā trisomija

Vesela pleca vai lielākas daļas dublikācija

Q92.3 Mazā parciālā trisomija

Par veselu plecu mazākas daļas dublikācija

Q92.4 Duplikācija, kas redzama tikai prometafāzē
Q92.5 Duplikācija ar citu kompleksu pārveidi
Q92.6 Papildu marķieru hromosomas
Q92.7 Triploīdija un poliploīdija
Q92.8 Citas precizētas trisomijas un autosomu parciālās trisomijas
Q92.9 Neprecizēta trisomija un autosomu parciālā trisomija
Q93 Citur neklasificēta autosomu monosomija un delēcija
Q93.0 Veselas hromosomas monosomija, mejotiskā nesadalīšanās
Q93.1 Veselas hromosomas monosomija, mozaīcisms (mitotiskā nesadalīšanās)
Q93.2 Dicentriska un gredzenveida hromosomas aizvietošanās
Q93.3 Ceturtās (4) hromosomas īsā pleca delēcija

Volfa-Hiršhorna (Wolff-Hirschorn) sindroms

Q93.4 Piektās (5) hromosomas īsā pleca delēcija

Kaķa brēciena (Cri-du-chat) sindroms

Q93.5 Citas hromosomas daļas delēcijas

Eindželmana (Angelman) sindroms

Q93.6 Delēcijas, kas redzamas tikai prometafāzē
Q93.7 Delēcijas ar citu kompleksu pārkārtošanos
Q93.8 Citas autosomu delēcijas
Q93.9 Neprecizēta autosomu delēcija
Q95 Citur neklasificēta līdzsvarota pārkārtošanās un strukturālie marķieri

Jāiekļauj:

  • Robertsona un līdzsvarotas reciprokālās translokācijas un insercijas
Q95.0 Līdzsvarota translokācija un insercija normālam indivīdam
Q95.1 Hromosomas inversija normālam indivīdam
Q95.2 Līdzsvarota autosomāla pārkārtošanās anomālam indivīdam
Q95.3 Līdzsvarota dzimumhromosomas autosomas pārkārtošanās anomālam indivīdam
Q95.4 Indivīds ar heterohromatīna marķieri
Q95.5 Indivīds ar autosomālu trauslo hromosomas daļu
Q95.8 Citi līdzsvarotas pārkārtošanās un strukturālie marķieri
Q95.9 Neprecizēta līdzsvarota pārkārtošanās un strukturāls marķieris
Q96 Tērnera (Turner) sindroms

Nav jāiekļauj:

  • Nūnena (Noonan) sindroms (Q87.1)
Q96.0 Kariotips 45,X
Q96.1 Kariotips 45,X iso (Xq)
Q96.2 Kariotips 45,X ar nenormālu dzimumhromosomu, izņemot iso (Xq)
Q96.3 Mozaīcisms, 45, X/ 46, XX vai XY
Q96.4 Mozaīcisms, 45, X/ citu šūnu līnijas ar nenormālu dzimumhromosomu
Q96.8 Citi Tērnera sindroma varianti
Q96.9 Neprecizēts Tērnera sindroms
Q97 Citas citur neklasificētas dzimumhromosomas anomālijas ar sievietes fenotipu

Nav jāiekļauj:

  • Tērnera (Turner) sindroms (Q96.-)
Q97.0 Kariotips 47, XXX
Q97.1 Sieviete ar vairāk par trim X hromosomām
Q97.2 Mozaīcisma veidi ar dažādu X hromosomu skaitu
Q97.3 Sieviete ar 46, XY kariotipu
Q97.8 Citas precizētas dzimumhromosomas anomālijas ar sievietes fenotipu
Q97.9 Neprecizēta dzimumhromosomas anomālija ar sievietes fenotipu
Q98 Citas citur neklasificētas dzimumhromosomas anomālijas ar vīrieša fenotipu
Q98.0 Klainfeltera (Klinefelter) sindroms, kariotips 47, XXY
Q98.1 Klainfeltera sindroms, vīrietis ar vairāk par divām X hromosomām
Q98.2 Klainfeltera sindroms, vīrietis ar 46, XX kariotipu
Q98.3 Cits 46, XX kariotips vīrietim
Q98.4 Klainfeltera sindroms, neprecizēts
Q98.5 Kariotips 47, XYY
Q98.6 Vīrietis ar strukturāli nenormālu dzimumhromosomu
Q98.7 Vīrietis ar dzimumhromosomas mozaīcismu
Q98.8 Citas precizētas dzimumhromosomas anomālijas ar vīrieša fenotipu
Q98.9 Neprecizēta dzimumhromosomas anomālija ar vīrieša fenotipu
Q99 Citas citur neklasificētas hromosomu anomālijas
Q99.0 Himēra 46, XX/ 46, XY

Himēra 46, XX / 46, XY īstais hermafrodīts

Q99.1 46, XX īstais hermafrodīts

46, XX ar gonādu svītrainību

46, XY ar gonādu svītrainību

Tīrā gonādu disģenēze

Q99.2 Trauslā X hromosoma

Trauslās X (hromosomas) sindroms

Q99.8 Citas precizētas hromosomu anomālijas
Q99.9 Neprecizēta hromosomu anomālija

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional