SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XVII Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas (Q00-Q99)

Nav jāiekļauj:

 • iedzimtas vielmaiņas slimības (E70-E90)
Iedzimtas balsta un kustību sistēmas kroplības un deformācijas (Q65-Q79)
Q65 Iedzimtas gūžas locītavas deformācijas

Nav jāiekļauj:

 • klikstoša gūžas locītava (R29.4)
Q65.0 Vienpusējs iedzimts gūžas locītavas izmežģījums
Q65.1 Abpusējs iedzimts gūžas locītavas izmežģījums
Q65.2 Neprecizēts iedzimts gūžas locītavas izmežģījums
Q65.3 Vienpusējs iedzimts gūžas locītavas pamežģījums
Q65.4 Abpusējs iedzimts gūžas locītavas pamežģījums
Q65.5 Neprecizēts iedzimts gūžas locītavas pamežģījums
Q65.6 Nestabila gūžas locītava

Izmežģījuma gūžas locītava

Pamežģījuma gūžas locītava

Q65.8 Citas iedzimtas gūžas locītavas deformācijas

Anteversio colli femoris

Iedzimta gūžas kaula locītaviedobuma (acetabulum) displāzija

Iedzimta coxa valga

Iedzimta coxa vara

Q65.9 Neprecizēta iedzimta gūžas locītavas deformācija
Q66 Iedzimta pēdas deformācija

Nav jāiekļauj:

 • defekti ar pēdas redukciju (Q72.-)
 • valgus deformācijas (iegūtas) (M21.0)
 • varus deformācijas (iegūtas) (M21.1)
Q66.0 Talipes equinovarus
Q66.1 Talipes calcaneovarus
Q66.2 Metatarsus varus
Q66.3 Citas iedzimtas pēdas iekšupvērstas (varus) deformācijas

Iedzimts greizais kājas īkšķis (hallux varus)

Q66.4 Talipes calcaneovalgus
Q66.5 Iedzimta plakanā pēda

Iedzimta plakanā pēda

Rigīda plakanā pēda

Spastiska (izvērsta) plakanā pēda

Q66.6 Citas iedzimtas pēdas ārupvērstas (valgus) deformācijas

Metatarsus valgus

Q66.7 Pes cavus
Q66.8 Citas iedzimtas pēdas deformācijas

Stampas pēda BCN

Iedzimts āmurpirksts

Greizā pēda BCN

Asimetriska greizā pēda

Pēdas pamata saaugšana

Talus verticalis

Lasīt vairāk ...

Q66.9 Neprecizēta iedzimta pēdas deformācija
Q67 Iedzimtas galvas, sejas, mugurkaulāja un krūškurvja muskuļu un skeleta deformācijas

Nav jāiekļauj:

 • iedzimto anomāliju sindromi, kas kodējami Q87.-
 • Poteras (Potter) sindroms (Q60.6)
Q67.0 Sejas asimetrija
Q67.1 Sejas saspiedums
Q67.2 Dolihocefālija (dolichocephalia)
Q67.3 Plagiocephalia
Q67.4 Citas iedzimtas sejas, galvaskausa un žokļa deformācijas

Galvaskausa saplacinājums

Iedzimta deguna starpsienas deviācija

Hemifaciāla atrofija vai hipertrofija

Iedzimts saspiests vai sašķiebts deguns

Nav jāiekļauj:

 • dentofaciālas anomālijas [ieskaitot sakodiena anomālijas] (K07.-)
 • sifilitisks sedlveida deguns (A50.0)
Q67.5 Iedzimta mugurkaulāja deformācija

Iedzimta skolioze BCN

Iedzimta posturāla skolioze

Nav jāiekļauj:

 • bērnu idiopātiskā skolioze (M41.0)
 • skolioze iedzimtu kaulu anomāliju dēļ (Q76.3)
Q67.6 Piltuvveida krūtis (pectus excavatum)

Iedzimts piltuvveida ribenis

Q67.7 Ķīļveida krūtis (pectus carinatum)

Iedzimtas vistas krūtis

Q67.8 Citas iedzimtas krūškurvja deformācijas

Iedzimtas krūškurvja sienas deformācijas BCN

Q68 Citas iedzimtas muskuļu un skeleta deformācijas

Nav jāiekļauj:

 • anomālijas ar locekļa (u) trūkumu (Q71-Q73)
Q68.0 Iedzimta galvas grozītājmuskuļa (m.sternocleidomastoideus) deformācija

Iedzimts šķībais kakls (torticollis)

Galvas grozītājmuskuļa kontraktūra

Galvas grozītājmuskuļa piebriedums (iedzimts)

Q68.1 Iedzimta plaukstas deformācija

Iedzimts āmurpirksts

Lāpstveida roka (iedzimta)

Q68.2 Iedzimta ceļa deformācija

Iedzimts ceļa mežģījums

Genu recurvatum congenitum

Q68.3 Iedzimts ciskas kaula (femur) izliekums

Nav jāiekļauj:

 • anteversio colli femoris (Q65.8)
Q68.4 Iedzimts lielā lielakaula (tibia) un mazā lielakaula (fibula) izliekums
Q68.5 Neprecizēts iedzimts kāju garo kaulu izliekums
Q68.8 Citas precizētas iedzimtas muskuļu un skeleta deformācijas

Iedzimta atslēgkaula deformācija

Iedzimta elkoņa deformācija

Iedzimta apakšdelma deformācija

Iedzimta lāpstiņas deformācija

Iedzimts elkoņa mežģījums

Iedzimts pleca mežģījums

Lasīt vairāk ...

Q69 Polidaktilija
Q69.0 Roku papildu pirksts(i)
Q69.1 Rokas papildu īkšķis(i)
Q69.2 Kāju papildu pirksts(i)

Papildu kājas īkšķis

Q69.9 Neprecizēta polidaktilija

Virsskaita pirksts(i) BCN

Q70 Sindaktilija
Q70.0 Saauguši roku pirksti

Kopēja roku pirkstu sindaktilija ar sinostozi

Q70.1 Plēvaina rokas pirkstu sindaktilija

Vienkārša rokas pirkstu sindaktilija bez sinostozes

Q70.2 Saauguši kāju pirksti

Kopēja kāju pirkstu sindaktilija ar sinostozi

Q70.3 Plēvaina kājas pirkstu sindaktilija

Vienkārša kāju pirkstu sindaktilija bez sinostozes

Q70.4 Polisindaktilija
Q70.9 Neprecizēta sindaktilija

Simfalangisms BCN

Q71 Anomālijas ar augšējo ekstremitāšu redukciju
Q71.0 Iedzimts augšējās(o) ekstremitātes(šu) pilnīgs trūkums
Q71.1 Iedzimts augšdelma un apakšdelma trūkums ar esošu plaukstu
Q71.2 Iedzimts abu apakšdelmu un plaukstu trūkums
Q71.3 Iedzimts plaukstas un pirksta(u) trūkums
Q71.4 Spieķkaula (radius) longitudinālas saīsināšanās anomālija

Stampas plauksta (iedzimta)

Radiālā stampas plauksta

Q71.5 Elkoņkaula (ulna) longitudinālas saīsināšanās anomālija
Q71.6 Vēža spīles plauksta
Q71.8 Citas augšējās(o) ekstremitātes(šu) redukcijas anomālijas

Iedzimts augšējās(o) ekstremitātes(šu) saīsinājums

Q71.9 Neprecizēta iedzimta augšējās ekstremitātes redukcijas anomālija
Q72 Anomālijas ar apakšējo ekstremitāšu redukciju
Q72.0 Iedzimts apakšējās(o) ekstremitātes(šu) pilnīgs trūkums
Q72.1 Augšstilba un apakšstilba iedzimts trūkums ar esošu pēdu
Q72.2 Iedzimts apakšstilba un pēdas trūkums
Q72.3 Iedzimts pēdas un pirksta(u) trūkums
Q72.4 Ciskas kaula (femur) longitudinālas saīsināšanās anomālija

Ciskas kaula proksimālās daļas trūkums

Q72.5 Lielā lielakaula (tibia) longitudinālas saīsināšanās anomālija
Q72.6 Mazā lielakaula (fibula) longitudinālas saīsināšanās anomālija
Q72.7 Šķelta pēda
Q72.8 Citas apakšējās(o) ekstremitātes(šu) redukcijas anomālijas

Iedzimts apakšējās(o) ekstremitātes(šu) saīsinājums

Q72.9 Neprecizēta apakšējo ekstremitāšu redukcijas anomālija
Q73 Anomālijas ar neprecizētas ekstremitātes redukciju
Q73.0 Neprecizētas ekstremitātes(šu) iedzimts trūkums

Amēlija BCN

Q73.1 Neprecizētas ekstremitātes(šu) fokomēlija
Q73.8 Citas neprecizētas ekstremitātes(šu) redukcijas anomālijas

Neprecizētas ekstremitātes(šu) longitudinālas saīsināšanās anomālija

Ekstremitātes(šu) ektromēlija BCN

Ekstremitātes(šu) hemimēlija BCN

Ekstremitātes(šu) redukcijas anomālija BCN

Q74 Citas iedzimtas ekstremitāšu kroplības

Nav jāiekļauj:

 • polidaktilija (Q69.-)
 • anomālijas ar ekstremitāšu redukciju (Q71-Q73)
 • sindaktilija (Q70.-)
Q74.0 Citas iedzimtas augšējo ekstremitāšu, ieskaitot pleca joslu, anomālijas

Papildu plaukstpamata kauli

Kleidokraniāla disostoze

Iedzimta atslēgkaula pseidartroze

Makrodaktilija (rokas pirkstu)

Madelunga (Madelung) deformācija

Radioulnāra sinostoze

Lasīt vairāk ...

Q74.1 Iedzimtas ceļa anomālijas

Iedzimts ceļa kauliņa (patella) trūkums

Iedzimta ceļa kauliņa dislokācija

Genu valgum congenitum

Genu varum congenitum

Rudimentārs ceļa kauliņš

Nav jāiekļauj:

 • iedzimts ceļa izmežģījums (Q68.2)
 • genu recurvatum congenitum (Q68.2)
 • nagu un ceļa kauliņu sindroms (Q87.2)
Q74.2 Citas iedzimtas apakšējās ekstremitātes anomālijas, ieskaitot iegurņa joslu

Iedzimts krustu kaula un zarnkaula locītavas (articulatio sacroiliaca) saaugums

Iedzimta potītes (locītavas) kroplība

Iedzimta krustu kaula un zarnkaula locītavas kroplība

Nav jāiekļauj:

 • anteversio colli femoris (Q65.8)
Q74.3 Iedzimta multipla artrogripoze (artrogryposis multiplex congenita)
Q74.8 Citas precizētas iedzimtas ekstremitātes(šu) anomālijas
Q74.9 Neprecizētas iedzimtas ekstremitātes(šu) anomālijas

Iedzimtas ekstremitātes(šu) anomālijas BCN

Q75 Citas iedzimtas sejas un galvaskausa anomālijas

Nav jāiekļauj:

 • iedzimti sejas defekti BCN (Q18.-)
 • iedzimti anomāliju sindromi, kas kodējami ar Q87.-
 • dentofaciālas anomālijas [ieskaitot sakodiena anomālijas] (K07.-)
 • galvas un sejas muskuļu un skeleta deformācijas (Q67.0-Q67.4)
 • galvaskausa kroplības, kas saistītas ar iedzimtu smadzeņu anomāliju: anencefālija (Q00.0)
 • galvaskausa kroplības, kas saistītas ar iedzimtu smadzeņu anomāliju: encefalocēla (Q01.-)
 • galvaskausa kroplības, kas saistītas ar iedzimtu smadzeņu anomāliju: hidrocefālija (Q03.-)
 • galvaskausa kroplības, kas saistītas ar iedzimtu smadzeņu anomāliju: mikrocefālija (Q02)
Q75.0 Kraniosinostoze (craniosynostosis)

Akrocefālija (acrocephalia)

Galvaskausa kaulu nepareiza saaugšana

Oksicefālija (oxycephalia)

Trigonocefālija (trigonocephalia)

Q75.1 Kraniofaciālā disostoze

Kruzona (Crouzon) sindroms

Q75.2 Hipertelorisms
Q75.3 Makrocefālija
Q75.4 Mandibulofaciālā disostoze

Frančesketi (Franceschetti) sindroms

Trīčera-Kolinsa (Treacher-Collins) sindroms

Q75.5 Okulomandibulārā disostoze
Q75.8 Citas precizētas iedzimtas galvaskausa un sejas kaulu anomālijas

Iedzimts galvaskausa kaula trūkums

Iedzimta pieres deformācija

Platibāzija (platybasia)

Q75.9 Neprecizētas iedzimtas galvaskausa un sejas kaulu anomālijas

Iedzimtas sejas kaulu anomālijas BCN

Iedzimtas galvaskausa anomālijas BCN

Q76 Iedzimtas mugurkaulāja un krūškurvja kaulu anomālijas

Nav jāiekļauj:

 • iedzimtas mugurkaulāja un krūškurvja kaulu muskuļu un skeleta deformācijas (Q67.5-Q67.8)
Q76.0 Slēpta mugurkaulāja šķeltne (spina bifida occulta)

Nav jāiekļauj:

 • meningocēle (spināla) (Q05.-)
 • spina bifida (aperta) (cystica) (Q05.-)
Q76.1 Klipela-Feila (Klippel-Feil) sindroms

Cervikālās saaugšanas sindroms

Q76.2 Iedzimta spondilolistēze

Iedzimta spondilolīze

Nav jāiekļauj:

 • spondilolistēze (iegūta) (M43.1)
 • spondilolīze (iegūta) (M43.0)
Q76.3 Iedzimta skolioze iedzimtas kaulu anomālijas dēļ

Hemivertebrāls saaugums vai segmentācijas defekts ar skoliozi

Q76.4 Citas iedzimtas mugurkaulāja anomālijas bez skoliozes

Iedzimts neprecizēts vai ar skoliozi nesaistīts skriemeļa trūkums

Iedzimts neprecizēts vai ar skoliozi nesaistīts skriemeļu saaugums

Iedzimta neprecizēta vai ar skoliozi nesaistīta kifoze

Iedzimta neprecizēta vai ar skoliozi nesaistīta lordoze

Iedzimta neprecizēta vai ar skoliozi nesaistīta lumbosakrālās (locītavas) (reģiona) anomālija

Hemivertebra

Lasīt vairāk ...

Q76.5 Kakla riba

Virsskaita riba cervikālā rajonā

Q76.6 Citas iedzimtas ribu anomālijas

Papildu riba

Iedzimts ribas trūkums

Iedzimts ribu saplūdums

Iedzimta ribu anomālija BCN

Nav jāiekļauj:

 • īso ribu sindroms (Q77.2)
Q76.7 Iedzimta krūškaula (sternum) anomālija

Iedzimts krūškaula trūkums

Krūškaula šķeltne (sternum bifidum)

Q76.8 Citas iedzimtas krūškurvja kaulu anomālijas
Q76.9 Neprecizēta krūškurvja kaulu anomālija
Q77 Osteohondrodisplāzija ar stobrkaulu un mugurkaulāja augšanas traucējumiem

Nav jāiekļauj:

Q77.0 Ahondroģenēze

Hipohondroģenēze

Q77.1 Tanatofori īss augums
Q77.2 Īso ribu sindroms

Asfiktiskā krūškurvja displāzija [Žēna (Jeune)]

Q77.3 Chondrodysplasia punctata
Q77.4 Ahondroplāzija

Hipohondroplāzija

Osteosclerosis congenita

Q77.5 Diastrofiskā displāzija
Q77.6 Hondroektodermālā displāzija

Elisa-van Krevelda (Ellis-van Creveld) sindroms

Q77.7 Spondiloepifizeālā displāzija
Q77.8 Citas osteohondrodisplāzijas ar stobrkaulu un mugurkaulāja augšanas traucējumiem
Q77.9 Neprecizēta osteohondrodisplāzija ar stobrkaulu un mugurkaulāja augšanas traucējumiem
Q78 Citas osteohondrodisplāzijas
Q78.0 Osteogenesis imperfecta

Kaulu trauslums (fragilitas ossium)

Osteopsathyrosis

Q78.1 Poliostotiskā fibrozā displāzija

Olbraita (-Makkīna) (-Sternberga) [Albright (-McCune) (-Sternberg)] sindroms

Q78.2 Osteopetrosis

Albersa-Šēnberga (Albers-Schönberg) sindroms

Q78.3 Progresējošā diafīzālā displāzija

Kamurati-Engelmaņa (Camurati-Engelman) sindroms

Q78.4 Enhondromatoze

Mafuči (Maffucci) sindroms

Oljē (Ollier) slimība

Q78.5 Metafīzes displāzija

Paila (Pyle) sindroms

Q78.6 Multiplas iedzimtas eksostozes

Diafīzes aklāzija

Q78.8 Citas precizētas osteohondrodisplāzijas

Osteopoikiloze

Q78.9 Neprecizēta osteohondrodisplāzija

Hondrodistrofija BCN

Osteodistrofija BCN

Q79 Citur neklasificētas iedzimtas muskuļu un skeleta sistēmas anomālijas

iedzimts (galvas grozītājmuskuļa) šķībais kakls (Q68.0)

Q79.0 Iedzimta diafragmas trūce

Nav jāiekļauj:

 • iedzimta diafragmas barības vada atveres trūce (Q40.1)
Q79.1 Citas iedzimtas diafragmas anomālijas

Diafragmas trūkums

Diafragmas iedzimta kroplība BCN

Diafragmas eventrācija

Q79.2 Exomphalus

Omfalocēle (omphalocoele)

Nav jāiekļauj:

Q79.3 Vēdera priekšējās sienas defekts jeb gastroshīze (gastroschisis)
Q79.4 Atkarena vēdera sindroms
Q79.5 Citas iedzimtas vēdera sienas anomālijas

Nav jāiekļauj:

Q79.6 Ēlersa-Danlo (Ehlers-Danlos) sindroms
Q79.8 Citas iedzimtas muskuļu un skeleta sistēmas anomālijas

Muskuļa trūkums

Cīpslas trūkums

Papildu muskulis

Iedzimta amiotrofija

Iedzimta kondtrikcijas saite

Iedzimts cīpslas saīsinājums

Lasīt vairāk ...

Q79.9 Neprecizētas iedzimtas muskuļu un skeleta sistēmas anomālijas

Iedzimta muskuļu un skeleta sistēmas anomālija BCN

Iedzimta muskuļu un skeleta sistēmas deformācija BCN

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional