SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
XV Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods (O00-O99)

Šajā nodaļā iekļautos kodus jālieto patoloģijām, kuras ir radījusi vai pastiprinājusi grūtniecība, dzemdības vai pēcdzemdību periods (ar grūtniecību saistītie cēloņi vai ar dzemdībām saistītie cēloņi).

Nav jāiekļauj:

 • precizētas, citur klasificētas slimības vai traumas, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības vai pēcdzemdību periodu:
 • ārējie (nāves) cēloņi (V, W, X,Y)
 • aprūpe augsta riska grūtniecības dēļ (Z35.-)
 • aprūpe normālas grūtniecības dēļ (Z34.-)
 • nedēļnieču tetāns (A34)
 • hipofīzes pēcdzemdību nekroze (E23.0)
 • ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (S00-T88.1, T88.6-T98)
 • pēcdzemdību osteomalācija (M83.0)
 • pēcdzemdību perioda psihiskie un uzvedības traucējumi (F53.-)
 • augsta riska grūtniecības norises pārraudzīšana (Z35.-)
 • normālas grūtniecības norises pārraudzīšana (Z34.-)
Citu citur neklasificēti stāvokļi dzemdniecībā (O94-O99)

Piezīmes

Lietojot kodus O95-O97, jāievēro nāves cēloņu kodēšanas likumi un norādījumi 2. sējumā.

O94 Grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda komplikāciju sekas

Nav jāiekļauj:

 • tās sekas, kas beidzas ar nāvi (O96, O97)

Piezīmes

Šo apakškodu var izmantot nāves cēloņa kodēšanai tikai, lai norādītu agrāk bijušas kodiem O00-O75 un O85-O92 atbilstošu stāvokļu epizodes, kuri kļuvuši par cēloni citur klasificējamām sekām. Ar jēdzienu "sekas" saprot stāvokli, kas tieši nosaukts par tādu vai precizēts kā vēlīni efekti, kuri turpinās vienu gadu vai ilgāk pēc cēloniskā stāvokļa sākuma momenta

Nedrīkst lietot hronisku grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda komplikāciju apzīmēšanai. To kodēšanai lieto kodus O00-O75 un O85-O92

O95 Nāve dzemdniecībā neprecizēta cēloņa dēļ

Sievietes nāve nenoteikta cēloņa dēļ grūtniecības laikā, dzemdībās vai pēcdzemdību periodā

O96 Nāve visa veida dzemdību komplikāciju dēļ pēc 42 dienām un līdz 1 gadam pēc dzemdībām

Var lietot papildkodu, ja vēlas, (tieša vai netieša) ar dzemdniecību saistīta nāves cēloņa precizēšanai

Nav jāiekļauj:

 • nāves gadījumi tādu stāvokļu dēļ, kas precizēti kā dzemdību komplikāciju sekas vai vēlīna ietekme (O97.-)
 • stāvokļi, kas precizēti kā dzemdību komplikāciju sekas, bet nav beigušies ar nāvi (O94)

Piezīmes

Šo kodu lieto, lai kodētu nāves gadījumus jebkuru dzemdniecības komplikāciju dēļ (kodiem O00-O75, O85-O92 un O98-O99 atbilstoši stāvokļi), kas iestājušies pēc vairāk nekā 42 dienām, bet mazāk nekā vienu gadu pēc dzemdībām.

O96.0 Nāve tieša ar dzemdniecību saistīta cēloņa dēļ pēc 42 dienām un līdz 1 gadam pēc dzemdībām
O96.1 Nāve netieša ar dzemdniecību saistīta cēloņa dēļ pēc 42 dienām un līdz 1 gadam pēc dzemdībām
O96.9 Nāve neprecizēta ar dzemdniecību saistīta cēloņa dēļ pēc 42 dienām un līdz 1 gadam pēc dzemdībām
O97 Nāve dzemdību komplikāciju seku dēļ

Var lietot papildkodu, ja vēlas, (tieša vai netieša) ar dzemdniecību saistīta nāves cēloņa precizēšanai

Nav jāiekļauj:

 • stāvokļi, kas precizēti kā dzemdību komplikāciju sekas, bet nav beigušies ar nāvi (O94)

Piezīmes

Šo kodu lieto, lai kodētu nāves gadījumus jebkuru dzemdniecības komplikāciju dēļ (kodiem O00-O75, O85-O92 un O98-O99 atbilstoši stāvokļi), kas iestājušies pēc vairāk nekā 42 dienām, bet mazāk nekā vienu gadu pēc dzemdībām.

O97.0 Nāve tiešu ar dzemdniecību saistīta cēloņa seku dēļ
O97.1 Nāve netiešu ar dzemdniecību saistīta cēloņa seku dēļ
O97.9 Nāve neprecizētu ar dzemdniecību saistīta cēloņa seku dēļ
O98 Citur klasificētas infekcijas un parazitāras slimības, kas sarežģī grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norisi

Var lietot papildkodu (I nodaļa), ja vēlas, lai precizētu specifisko patoloģiju

Jāiekļauj:

 • šīs slimības, kas sarežģī grūtniecību, ja to norisi pasliktina grūtniecība, vai kas ir dzemdībpalīdzības iemesls

Nav jāiekļauj:

 • asimptomātiska inficēšanās ar humāno imūndeficīta vīrusu (HIV) (Z21)
 • laboratoriski pierādīts humānais imūndeficīta vīruss (HIV) (R75)
 • nedēļnieču tetāns (A34)
 • pēcdzemdību infekcija (O86.-)
 • pēcdzemdību sepse (O85)
 • zināma augli ietekmējoša slimība vai aizdomas par to kā grūtnieces aprūpes iemesls (O35-O36)
O98.0 Tuberkuloze, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem A15-A19 apzīmējamā patoloģija

O98.1 Sifiliss, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem A50-A53 apzīmējamā patoloģija

O98.2 Gonoreja, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem A54.- apzīmējamā patoloģija

O98.3 Citas pārsvarā seksuāli transmisīvas infekcijas, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem A55-A64 apzīmējamā patoloģija

O98.4 Vīrushepatīts, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem B15-B19 apzīmējamā patoloģija

O98.5 Citas vīrusslimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem A80-B09, B25-B34 apzīmējamā patoloģija

O98.6 Vienšūņu (protozoa) ierosinātas slimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem B50-B64 apzīmējamā patoloģija

O98.7 Humānā imūndeficīta vīrusa [HIV] slimība, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem B20-B24 apzīmējamā patoloģija

O98.8 Citas infekcijas un parazitāras slimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu
O98.9 Neprecizētas infekcijas un parazitāras slimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu
O99 Citur klasificētas slimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Var lietot papildkodu, ja vēlas, lai precizētu specifisku patoloģiju

Nav jāiekļauj:

 • infekcijas un parazitāras slimības (O98.-)
 • ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (S00-T98)
 • grūtnieces aprūpe zināmas vai iespējamas augļa anomālijas dēļ (O35-O36)

Piezīmes

Ar šo kodu apzīmē patoloģijas, kas grūtniecību sarežģī, kas pasliktinās grūtniecības ietekmē vai ir galvenais dzemdībpalīdzības iemesls. Alfabētiskā rādītāja XV nodaļā par tām nav speciālas norādes

O99.0 Anēmija, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem D50-D64 apzīmējamā patoloģija

O99.1 Citas asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnmehānismu traucējumi, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem D65-D89 apzīmējamā patoloģija

Nav jāiekļauj:

O99.2 Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem E00-E90 apzīmējamā patoloģija

Nav jāiekļauj:

 • cukura diabēts (O24.-)
 • malnutrīcija (O25)
 • pēcdzemdību tireoidīts (O90.5)
O99.3 Psihiski traucējumi un nervu sistēmas slimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem F00-F99 un G00-G99 apzīmējamā patoloģija

Nav jāiekļauj:

 • pēcdzemdību depresija (F53.0)
 • ar grūtniecību saistīts perifērisks neirīts (O26.8)
 • pēcdzemdību psihoze (F53.1)
O99.4 Asinsrites sistēmas slimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem I00-I99 apzīmējamā patoloģija

Nav jāiekļauj:

 • pēcdzemdību kardiomiopātija (O90.3)
 • hipertensīvi traucējumi (O10-O16)
 • embolija dzemdniecībā (O88.-)
 • venozas komplikācijas un smadzeņu venozo sinusu tromboze dzemdībās un pēcdzemdību periodā (O87.-)
 • venozas komplikācijas un smadzeņu venozo sinusu tromboze grūtniecības laikā (O22.-)
O99.5 Elpošanas sistēmas slimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem J00-J99 apzīmējamā patoloģija

O99.6 Gremošanas sistēmas slimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem K00-K93 apzīmējamā patoloģija

Nav jāiekļauj:

 • aknu funkciju traucējumi grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā (O26.6)
 • hemoroīdi grūtniecības laikā (O22.4)
O99.7 Ādas un zemādas audu slimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem L00-L99 apzīmējamā patoloģija

Nav jāiekļauj:

 • herpes gestationis (O26.4)
 • nieze grūtniecības laikā (O26.8)
O99.8 Citas precizētas slimības un stāvokļi, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu

Ar kodiem O99.0-O99.7 apzīmējamo patoloģiju kombinācija

Citur neklasificēt ar kodiem C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 un Q00-Q99 apzīmējamā patoloģija

Nav jāiekļauj:

 • uroģenitālās sistēmas infekcijas grūtniecības laikā (O23.-)
 • pēcdzemdību uroģenitālās sistēmas infekcijas (O86.0-O86.3)
 • grūtnieces aprūpe iegurņa orgānu patoloģijas dēļ (O34.-)
 • akūta pēcdzemdību nieru mazspēja (O90.4)
 • pēcdzemdību nefrīts (O90.8)

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional