SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Audzēju morfoloģija - Izmaiņu apkopojums

Tabulā apkopotas SSK-10 klasifikācijā veiktās izmaiņas izslēdzot diagnožu kodus un pievienojot jaunus. Saraksts sakārtots kodu secībā. Katram kodam norādīts datums ar kuru tas stājies spēkā vai datums līdz kuram tas ir spēkā. Kolonā "PVO dok. Nr." norādīts atbilstošā PVO dokumenta numurs.

KodsSpēkā noSpēkā līdzNosaukumsPVO dok. Nr.Piezīmes
M9590/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma BCN (C84.5. C85.9)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9591/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, ne Hodžkina BCN (C85.9)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9592/32012.01.01Limfosarkoma BCN (C85.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9593/32012.01.01Retikulosarkoma BCN (C83.3, C83.9)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9594/32012.01.01Mikroglioma (C85.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9595/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, difūzā BCN (C83.9)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9650/32012.01.01Hodžkina slimība BCN (C81.9)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9652/32012.01.01Hodžkina slimība, jauktu šūnu BCN (C81.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9653/32012.01.01Hodžkina slimība ar limfocitāro šūnu izsīkumu BCN (C81.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9654/32012.01.01Hodžkina slimība ar limfocitāro šūnu izsīkumu, difūzā fibroze (C81.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9655/32012.01.01Hodžkina slimība ar limfocitāro šūnu izsīkumu, retikulārā (C81.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9657/32012.01.01Hodžkina slimība ar limfocītu pārsvaru BCN (C81.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9658/32012.01.01Hodžkina slimība ar limfocītu pārsvaru, difūzā (C81.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9659/32012.01.01Hodžkina slimība ar limfocītu pārsvaru, nodulārā (C81.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9660/32012.01.01Hodžkina paragranuloma BCN (C81.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9661/32012.01.01Hodžkina granuloma (C81.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9662/32012.01.01Hodžkina sarkoma (C81.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9663/32012.01.01Hodžkina slimība ar nodulāro sklerozi BCN (C81.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9664/32012.01.01Hodžkina slimība ar nodulāro sklerozi, celulārā fāzē (C81.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9665/32012.01.01Hodžkina slimība ar nodulāro sklerozi un limfocitāro šūnu pārsvaru (C81.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9666/32012.01.01Hodžkina slimība, nodulāri sklerotiskā, jauktu šūnu (C81.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9667/32012.01.01Hodžkina slimība ar nodulāro sklerozi un limfocitāro šūnu izsīkumu (C81.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9670/32012.01.01Ļaundabīgā mazo limfocītu limfoma BCN (C83.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9671/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, limfoplazmocītu (C83.8)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9672/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, sīko šķelto šūnu, difūzā (C83.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9673/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, limfocitārā, vidējās diferenciācijas, difūzā (C83.8)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9673/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, limfocitārā, vidējās diferenciācijas, difūzā (C83.8)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9674/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, centrocitārā (C83.8)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9675/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, jaukta sīko un lielo šūnu, difūzā (C83.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9675/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, jaukta sīko un lielo šūnu, difūzā (C83.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9676/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, centroblastiski centrocitārā, difūzā (C83.8)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9677/32012.01.01Ļaundabīgā limfomatozā polipoze (C83.8)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9680/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, lielo šūnu, difūzā BCN (C83.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9681/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma ar lielām šķeltšūnām, difūzā (C83.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9682/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma ar lielām nešķeltām šūnām, difūzā (C83.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9683/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, centroblastu, difūzā (C83.8)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9684/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, imunoblastu BCN (C83.4)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9685/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, limfoblastu (C83.5)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9686/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, sīkšūnu, nešķeltā, difūzā (C83.0, C83.6)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9687/32012.01.01Bērkita (Burkitt) limfoma BCN (C83.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9690/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, folikulārā BCN (C82.9)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9691/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, jaukta sīko šķelto šūnu un lielšūnu, folikulārā (C82.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9692/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, centroblastiski centrocitārā , folikulārā (C82.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9693/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, limfocitārā, augsti diferencētā, nodulārā (C82.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9694/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, limfocitārā, vidēji diferencētā, nodulārā (C82.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9695/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, sīko šķelto šūnu, folikulārā (C82.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9696/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, limfocitārā, zemu diferencētā, nodulārā (C82.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9697/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, centroblastiskā, folikulārā (C82.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9698/32012.01.01Ļaundabīgā limfoma, lielšūnu, folikulārā BCN (C82.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9700/32012.01.01Mycosis fungoides (C84.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9701/32012.01.01Sezarī (Sézary) slimība (C84.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9702/32012.01.01Perifēro T šūnu limfoma BCN (C84.4)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9703/32012.01.01T zonas limfoma (C84.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9704/32012.01.01Limfoepitelioīdā limfoma (C84.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9705/32012.01.01Perifērisko T šūnu limfoma, AILD (angioimunoblastiskā limfadenopātija ar disproteinēmiju) (C84.4)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9706/32012.01.01Perifērisko T šūnu limfoma, pleomorfu mazo šūnu (C84.4)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9707/32012.01.01Perifērisko T šūnu limfoma, pleomorfu vidējo un lielo šūnu (C84.4)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9709/32012.01.01Ādas limfoma (C84.5)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9711/32012.01.01Monocitoīdo B šūnu limfoma (C85.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9712/32012.01.01Angioendoteliomatoze (C85.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9713/32012.01.01Angiocentrisko T šūnu limfoma (C85.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9714/32012.01.01Lielšūnu (Ki1+) limfoma (C85.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9720/32012.01.01Ļaundabīgā histiocitoze (C96.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9722/32012.01.01Leterera-Sives (Letterer-Siwe) slimība (C96.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9723/32012.01.01Īstā histiocitārā limfoma (C96.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9731/32012.01.01Plazmocitoma BCN (C90.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9732/32012.01.01Multiplā mieloma (C90.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9740/32012.01.01Mastocitoma BCN (D47.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9740/32012.01.01Tuklo šūnu sarkoma (C96.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9741/32012.01.01Ļaundabīgā mastocitoze (C96.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9760/32012.01.01Imunoproliferatīvā slimība BCN (C88.9)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9761/32012.01.01Valdenstrēma makroglobulinēmija (C88.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9762/32012.01.01Alfa smago ķēžu slimība (C88.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9763/32012.01.01Gamma smago ķēžu slimība (C88.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9764/32012.01.01Imunoproliferatīvā tievo zarnu slimība (C88.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9765/12012.01.01Monoklonālā gammapātija (D47.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9766/12012.01.01Angiocentriskā imunoproliferatīvā slimība (D47.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9767/12012.01.01Angioimunoblastiskā limfadenopātija (D47.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9768/12012.01.01T gamma limfoproliferatīvā slimība (D47.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9800/32012.01.01Leikoze BCN (C95.9)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9801/32012.01.01Akūtā leikoze BCN (C95.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9802/32012.01.01Subakūtā leikoze BCN (C95.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9803/32012.01.01Hroniskā leikoze BCN (C95.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9804/32012.01.01Aleikēmiskā leikoze BCN (C95.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9820/32012.01.01Limfoīdā leikoze BCN (C91.9)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9821/32012.01.01Akūtā limfoblastiskā leikoze BCN (C91.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9822/32012.01.01Subakūtā limfoīdā leikoze (C91.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9823/32012.01.01Hroniskā limfozitārā leikoze (C91.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9824/32012.01.01Aleikēmiskā limfoīdā leikoze (C91.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9825/32012.01.01Prolimfocitārā leikoze (C91.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9826/32012.01.01Bērkita (Burkitt) šūnu leikoze (C91.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9827/32012.01.01Pieaugušo T šūnu leikoze/ limfoma (C91.5)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9830/32012.01.01Plazmasšūnu leikoze (C90.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9840/32012.01.01Eritroleikoze (C94.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9841/32012.01.01Akūtā eritrēmija (C94.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9842/32012.01.01Hroniskā eritrēmija (C94.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9850/32012.01.01Limfosarkomas šūnu leikoze (C94.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9860/32012.01.01Mieloīdā leikoze BCN (C92.9)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9861/32012.01.01Akūtā mieloīdā leikoze (C92.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9862/32012.01.01Subakūtā mieloīdā leikoze (C92.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9863/32012.01.01Hroniskā mieloīdā leikoze (C92.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9864/32012.01.01Aleikēmiskā mieloīdā leikoze (C92.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9866/32012.01.01Akūtā promielocitārā leikoze (C92.4)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9867/32012.01.01Akūtā mielomonocitārā leikoze (C92.5)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9868/32012.01.01Hroniskā mielomonocitārā leikoze (C92.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9870/32012.01.01Bazofīlā leikoze (C92.-)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9880/32012.01.01Eozinofīlā leikoze (C92.-)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9890/32012.01.01Monocitārā leikoze BCN (C93.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9891/32012.01.01Akūtā monocitārā leikoze (C93.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9892/32012.01.01Subakūtā monocitārā leikoze (C93.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9893/32012.01.01Hroniskā monocitārā leikoze (C93.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9894/32012.01.01Aleikēmiskā monocitārā leikoze (C93.7)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9900/32012.01.01Tuklo šūnu leikoze (C94.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9910/32012.01.01Akūtā megakarioblastiskā leikoze (C94.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9930/32012.01.01Mieloīdā sarkoma (C92.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9931/32012.01.01Akūtā panmieloze (C94.4)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9932/32012.01.01Akūtā mielofibroze (C94.5)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9940/32012.01.01Mataino šūnu leikoze (C91.4)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9941/32012.01.01Leikēmiskā retikuloendotelioze (C91.4)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9950/12012.01.01Polycythaemia vera (D45)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9960/12012.01.01Hroniskā mieloproliferatīvā slimība (D47.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9961/12012.01.01Mieloskleroze ar mieloīdo metaplāziju (D47.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9962/12012.01.01Idiopātiskā trombocitēmija (D47.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9970/12012.01.01Limfoproliferatīvā slimība BCN (D47.9)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9980/12012.01.01Refraktārā anēmija BCN (D46.4)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9981/12012.01.01Refraktārā anēmija bez sideroblastozes (D46.0)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9982/12012.01.01Refraktārā anēmija ar sideroblastozi (D46.1)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9983/12012.01.01Refraktārā anēmija ar blastu pārsvaru (D46.2)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9984/12012.01.01Refraktārā anēmija ar blastu pārsvaru un transformāciju (D46.3)URC:1230 GermanyIzslēgts
M9989/12012.01.01Mielodisplastiskais sindroms BCN (D46.9)URC:1230 GermanyIzslēgts

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional