SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
SSK-10 klasifikācija - Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
Kodu tabulsaraksts un skaidrojumi
IX Asinsrites sistēmas slimības (I00-I99)

Nav jāiekļauj:

 • audzēji (C00-D48)
 • citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade (R00-R99)
 • endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības (E00-E90)
 • grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda komplikācijas (O00-O99)
 • iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas (Q00-Q99)
 • ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas (S00-T98)
 • infekcijas un parazitāras slimības (A00-B99)
 • noteikti perinatāla perioda stāvokļi (P00-P96)
 • saistaudu sistēmslimības (M30-M36)
 • transitoriskas smadzeņu išēmijas lēkmes un ar tām saistītie sindromi (G45.-)

Nodaļā iekļauti šādi kodi ar zvaigznīti:

I32Zvaigznītes kodsPerikardīts citur klasificētu slimību dēļ
I39Zvaigznītes kodsEndokardīts un sirds vārstuļu bojājums citur klasificētu slimību dēļ
I41Zvaigznītes kodsMiokardīts citur klasificētu slimību dēļ
I43Zvaigznītes kodsKardiomiopātija citur klasificētu slimību dēļ
I52Zvaigznītes kodsCitas kardiopātijas citur klasificētu slimību dēļ
I68Zvaigznītes kodsCerebrovaskulāri bojājumi citur klasificētu slimību dēļ
I79Zvaigznītes kodsArtēriju, arteriolu un kapilāru bojājumi citur klasificētu slimību dēļ
I98Zvaigznītes kodsCiti kardiovaskulārās sistēmas bojājumi citur klasificētu slimību dēļ
Citas sirds slimības (I30-I52)
I30 Akūts perikardīts

Jāiekļauj:

 • akūts perikardiāls izsvīdums

Nav jāiekļauj:

 • reimatisks perikardīts (akūts) (I01.0)
I30.0 Akūts nespecifisks idiopātisks perikardīts
I30.1 Infekciozs perikardīts

Pneimokoku perikardīts

Purulents perikardīts

Stafilokoku perikardīts

Streptokoku perikardīts

Vīrusu perikardīts

Pioperikardīts perikardīts

Lasīt vairāk ...

I30.8 Citi akūta perikardīta veidi
I30.9 Neprecizēts akūts perikardīts
I31 Citas perikarda slimības

Nav jāiekļauj:

 • noteiktas drīzas akūta miokarda infarkta komplikācijas (I23.-)
 • pēckardiotomijas sindroms (I97.0)
 • sirds ievainojums (S26.-)
 • perikardīts, kas precizēts kā reimatisks (I09.2)
I31.0 Hronisks adhezīvs perikardīts

Accretio cordis

Perikarda saaugumi

Adhezīvs mediastinoperikardīts

I31.1 Hronisks konstriktīvs perikardīts

Concretio cordis

Perikarda kalcifikācija

I31.2 Citur neklasificēts hemoperikards
I31.3 Neiekaisīga perikardiāla transudācija

Chylopericardium

I31.8 Citas precizētas perikarda slimības

Epikardiāls sabiezējums

Fokāli perikarda salipumi

I31.9 Neprecizēta perikarda slimība

Sirds tamponāde

Perikardīts (hronisks) BCN

I32Zvaigznītes kods Perikardīts citur klasificētu slimību dēļ
I32.0Zvaigznītes kods Perikardīts citur klasificētu bakteriālu slimību dēļ

Gonokoku perikardīts(A54.8†)

Meningokoku perikardīts (A39.5†)

Sifilitisks perikardīts (A52.0†)

Tuberkulozs perikardīts (A18.8†)

I32.1Zvaigznītes kods Perikardīts citu citur klasificētu infekcijas un parazitāru slimību dēļ
I32.8Zvaigznītes kods Perikardīts citu citur klasificētu slimību dēļ

Reimatoīds perikardīts (M05.3†)

Sistēmiskas sarkanās vilkēdes perikardīts (M32.1†)

Urēmisks perikardīts (N18.5†)

I33 Akūts un subakūts endokardīts

Nav jāiekļauj:

 • akūts reimatisks endokardīts (I01.1)
 • endokardīts BCN (I38)
I33.0 Akūts un subakūts infekciozs endokardīts

Endocarditis (septica) lenta endokardīts (akūts) (subakūts)

Bakteriāls endokardīts (akūts) (subakūts)

Čūlains endokardīts (akūts) (subakūts)

Infekciozs BCN endokardīts (akūts) (subakūts)

Ļaundabīgs endokardīts (akūts) (subakūts)

Septisks endokardīts (akūts) (subakūts)

Lasīt vairāk ...

I33.9 Neprecizēts akūts endokardīts

Akūts vai subakūts endokardīts

Akūts vai subakūts mioendokardīts

Akūts vai subakūts periendokardīts

I34 Nereimatiskas mitrālā vārstuļa kaites

Nav jāiekļauj:

 • mitrāla (vārstuļa) bojājums (I05.9)
 • mitrāla (vārstuļa) kaite (I05.8)
 • mitrāla (vārstuļa) stenoze (I05.0)
 • ja sirdskaites cēlonis nav precizēts, bet ir norāde par aortālā vārstuļa kaiti (I08.0)
 • ja sirdskaites cēlonis nav precizēts, bet ir norāde par mitrālu stenozi (I05.0)
 • ja mitrāla sirdskaite paredzēta kā reimatiska (I05.-)
 • ja sirdskaite precizēta kā iedzimta (Q23.2, Q23.9)
I34.0 Mitrāla (vārstuļa) insuficience

Mitrāla (vārstuļa) regurgitācija BCN vai ar precizētu cēloni, neieskaitot reimatismu

I34.1 Mitrāls (vārstuļa) prolapss

Bārlova (Barlow) (floppy mitral valve) sindroms

Nav jāiekļauj:

 • Marfāna (Marfan) sindroms (Q87.4)
I34.2 Nereimatiska mitrāla (vārstuļa) stenoze
I34.8 Citas nereimatiskas mitrālā vārstuļa kaites
I34.9 Neprecizēta nereimatiska mitrālā vārstuļa kaite
I35 Nereimatiskas aortālā vārstuļa kaites

Nav jāiekļauj:

 • hipertrofiska subaortāla stenoze (I42.1)
 • ja cēlonis nav precizēts, bet ir norāde par mitrālā vārstuļa kaiti (I08.0)
 • ja aortālā sirdskaite precizēta kā reimatiska (I06.-)
 • ja sirdskaite precizēta kā iedzimta (Q23.0, Q23.1, Q23.4-Q23.9)
I35.0 Aortāla (vārstuļa) stenoze
I35.1 Aortāla (vārstuļa) insuficience

Aortāla (vārstuļa) regurgitācija BCN vai ar precizētu cēloni, neieskaitot reimatismu

I35.2 Aortāla (vārstuļa) stenoze ar insuficienci
I35.8 Citas aortālā vārstuļa kaites
I35.9 Neprecizēta aortālā vārstules kaite
I36 Nereimatiska trikuspidālā vārstuļa kaite

Nav jāiekļauj:

 • ja trikuspidālās sirdskaites cēlonis nav precizēts (I07.-)
 • ja trikuspidālā sirdskaite precizēta kā reimatiska (I07.-)
 • ja sirdskaite precizēta kā iedzimta (Q22.4, Q22.8,Q22.9)
I36.0 Nereimatiska trikuspidāla (vārstuļa) stenoze
I36.1 Nereimatiska trikuspidāla (vārstuļa) insuficience

Trikuspidāla (vārstuļa) regurgitācija, ja cēlonis precizēts, neieskaitot reimatismu

I36.2 Nereimatiska trikuspidāla (vārstuļa) stenoze ar insuficienci
I36.8 Citas nereimatiskas trikuspidālā vārstuļa kaites
I36.9 Neprecizēta trikuspidālā vārstuļa kaite
I37 Pulmonālā vārstuļa kaite

Nav jāiekļauj:

 • ja pulmonālā sirdskaite precizēta kā reimatiska (I09.8)
 • ja sirdskaite precizēta kā iedzimta (Q22.1, Q22.2, Q23.3)
I37.0 Pulmonālā vārstuļa stenoze
I37.1 Pulmonālā vārstuļa insuficience

Pulmonālā vārstuļa regurgitācija BCN vai ar precizētu cēloni, neieskaitot reimatismu

I37.2 Pulmonālā vārstuļa stenoze ar insuficienci
I37.8 Citas pulmonālā vārstuļa kaites
I37.9 Neprecizētas pulmonālā vārstuļa kaites
I38 Endokardīts ar neprecizētu vārstuļu bojājumu

Endokardīts (hronisks) BCN

Neprecizēta vārstuļa insuficience BCN vai ar precizētu cēloni, neieskaitot reimatismu

Neprecizēta vārstuļa regurgitācija BCN vai ar precizētu cēloni, neieskaitot reimatismu

Neprecizēta vārstuļa stenoze BCN vai ar precizētu cēloni, neieskaitot reimatismu

Valvulīts (hronisks)

Nav jāiekļauj:

 • endokarda fibroelastoze (I42.4)
 • ja endokardīts precizēts kā reimatisks (I09.1)
 • iedzimta sirds vārstuļa insuficience BCN (Q24.8)
 • iedzimta sirds vārstuļa stenoze BCN (Q24.8)
I39Zvaigznītes kods Endokardīts un sirds vārstuļu bojājums citur klasificētu slimību dēļ

Jāiekļauj:

 • kandidu infekcijas endokardīts (B37.6†)
 • gonokoku infekcijas endokardīts (A54.8†)
 • Lībmaņa-Saksa (Libman-Sacks) slimības endokardīts (M32.1†)
 • meningokoku infekcijas endokardīts (A39.5†)
 • reimatoīdā artrīta endokardīts (M05.3†)
 • sifilitisks endokardīts (A52.0†)
 • tuberkulozs endokardīts (A18.8†)
 • vēdertīfa endokardīts (A01.0†)
I39.0Zvaigznītes kods Mitrālā vārstuļa bojājums citur klasificētu slimību dēļ
I39.1Zvaigznītes kods Aortālā vārstuļa bojājums citur klasificētu slimību dēļ
I39.2Zvaigznītes kods Trikuspidālā vārstuļa bojājums citur klasificētu slimību dēļ
I39.3Zvaigznītes kods Pulmonālā vārstuļa bojājums citur klasificētu slimību dēļ
I39.4Zvaigznītes kods Vairāku vārstuļu bojājums citur klasificētu slimību dēļ
I39.8Zvaigznītes kods Neprecizēta vārstuļa endokardīts citur klasificētu slimību dēļ
I40 Akūts miokardīts
I40.0 Infekciozs miokardīts

Septisks miokardīts

Var lietot papildkodu (B95-B97), ja vēlas precizēt infekcijas ierosinātāju.

I40.1 Izolēts miokardīts
I40.8 Cita veida akūts miokardīts
I40.9 Neprecizēts akūts miokardīts
I41Zvaigznītes kods Miokardīts citur klasificētu slimību dēļ
I41.0Zvaigznītes kods Miokardīts citur klasificētu bakteriālu slimību dēļ

Difterijas miokardīts (A36.8†)

Gonokoku miokardīts (A54.8†)

Meningokoku miokardīts (A39.5†)

Sifilitisks miokardīts (A52.0†)

Tuberkulozs miokardīts (A18.9†)

I41.1Zvaigznītes kods Miokardīts citur klasificētu vīrusslimību dēļ

Sezonālas gripas ar identificētu vīrusu izraisīts miokardīts (J10.8†)

Zoonotiskas vai pandēmiskas gripas ar identificētu vīrusu izraisīts miokardīts (J09†)

Gripas ar neidentificētu vīrusu izraisīts miokardīts (J11.8†)

Epidēmiskā parotīta miokardīts (B26.8†)

I41.2Zvaigznītes kods Miokardīts citu citur klasificētu infekcijas un parazitāru slimību dēļ

Čagasa (Chagas) slimības (hroniskas) miokardīts (B57.2†)

Akūtas Čagasa slimības miokardīts (B57.0†)

Toksoplazmozes miokardīts (B58.8†)

I41.8Zvaigznītes kods Miokardīts citu citur klasificētu slimību dēļ

Reimatoīds miokardīts (M05.3†)

Sarkoidozes miokardīts (D86.8†)

I42 Kardiomiopātija

Nav jāiekļauj:

 • kardiomiopātija kā grūtniecības komplikācija (O99.4)
 • kardiomiopātija kā pēcdzemdību perioda komplikācija (O90.3)
 • išēmiska kardiomiopātija (I25.5)
I42.0 Dilatācijas kardiomiopātija

Sastrēguma kardiomiopātija

I42.1 Obstruktīva hipertrofiska kardiomiopātija

Hipertrofiska subaortāla stenoze

I42.2 Cita veida hipertrofiskas kardiomiopātijas

Neobstruktīva hipertrofiska kardiomiopātija

I42.3 Endomiokarda slimība (eozinofilā)

Endomiokarda (tropiskā) fibroze

Leflera (Löffler) endokardīts

I42.4 Endokarda fibroelastoze

Iedzimta kardiomiopātija

I42.5 Cita veida restriktīva kardiomiopātija

Konstriktīva kardiomiopātija BCN

I42.6 Alkohola kardiomiopātija
I42.7 Medikamentu vai citu ārēju faktoru izraisīta kardiomiopātija

Var lietot ārējā cēloņa papildkodu (XX nodaļa), ja vēlas precizēt izraisītāju.

I42.8 Cita veida kardiomiopātijas
I42.9 Neprecizēta kardiomiopātija

Kardiomiopātija (primāra) (sekundāra) BCN

I43Zvaigznītes kods Kardiomiopātija citur klasificētu slimību dēļ
I43.0Zvaigznītes kods Kardiomiopātija citur klasificētu infekcijas un parazitāru slimību dēļ

Difterijas kardiomiopātija (A36.8†)

I43.1Zvaigznītes kods Kardiomiopātija metabolisku slimību dēļ

Sirds amiloidoze (E85.-)

I43.2Zvaigznītes kods Kardiomiopātija uztures slimību dēļ

Uztures kardiomiopātija BCN (E63.9†)

I43.8Zvaigznītes kods Kardiomiopātija citu citur klasificētu slimību dēļ

Podagras mezgliņi sirdī (M10.0†)

Tireotoksiska sirds slimība (E05.9†)

I44 Atrioventrikulārās un kreisās kājiņas vadīšanas traucējumi
I44.0 Pirmās pakāpes atrioventrikulāra blokāde
I44.1 Otrās pakāpes atrioventrikulāra blokāde

Atrioventrikulārās (AV) blokādes I un II tips

Mēbica (Möbitz) blokādes I un II tips

Otrās pakāpes blokādes I un II tips

Venkebaha (Wenckebah) blokāde

I44.2 Pilna atrioventrikulāra blokāde

Pilna sirds blokāde BCN

Trešās pakāpes blokāde

I44.3 Cita veida un neprecizēta atrioventrikulāra blokāde

Atrioventrikulāra blokāde BCN

I44.4 Kreisās kājiņas priekšējo zaru blokāde
I44.5 Kreisās kājiņas mugurējo zaru blokāde
I44.6 Citu un neprecizētu kreisās kājiņas zaru blokāde

Kreisās kājiņas daļēja blokāde BCN

I44.7 Neprecizēta kreisās kājiņas blokāde
I45 Citi vadīšanas traucējumi
I45.0 Labās kājiņas zaru blokāde
I45.1 Cita veida un neprecizēta labās kājiņas blokāde

Labās kājiņas blokāde BCN

I45.2 Bifascikulāra blokāde
I45.3 Trifascikulāra blokāde
I45.4 Nespecifiska intraventrikulāra blokāde

Kājiņas blokāde BCN

I45.5 Citas precizētas sirds blokādes formas

Sinuatriāla (SA) blokāde

Sinuaurikulāra (SA) blokāde

Nav jāiekļauj:

 • sirds blokāde BCN (I45.9)
I45.6 Priekšlaicīga uzbudinājuma sindroms

Anomāla atrioventrikulāra uzbudināmība

Atrioventrikulāra paātrināta vadīšana

Papildus atrioventrikulārās vadīšanas ceļi

Priekšlaicīgi uzbudināta atrioventrikulārā vadīšana

Launa-Genonga-Livaina [LGL (Lown-Ganong-Levine)] sindroms

Volfa-Parkinsona-Vaita [WPW (Wolff-Parkinson-White)] sindroms

Lasīt vairāk ...

I45.8 Citi precizēti vadīšanas traucējumi

Atrioventrikulāra [AV] disociācija

Interferences disociācija

Nav jāiekļauj:

 • QT intervāla pagarināšanās (R94.3)
I45.9 Neprecizēti vadīšanas traucējumi

Sirds blokāde BCN

Morgaņi-Edemsa-Stoksa (Morgagni-Adams-Stokes) sindroms

I46 Sirds apstāšanās

Nav jāiekļauj:

 • kardiogēns šoks (R57.0)
 • sirds apstāšanās kā aborta, ektopiskas vai molāras grūtniecības komplikācija (O00-O07, O08.8)
 • sirds apstāšanās kā ķirurģiskas dzemdībpalīdzības un manipulāciju komplikācija (O75.4)
I46.0 Sirds apstāšanās ar sekmīgu reanimāciju
I46.1 Pēkšņa kardiāla nāve, ja tā nosaukta šādi

Nav jāiekļauj:

 • pēkšņa nāve BCN (R69.-)
 • pēkšņa nāve ar vadīšanas traucējumiem (I44-I45)
 • pēkšņa nāve ar miokarda infarktu (I21-I22)
I46.9 Sirds apstāšanās, bez precizējuma
I47 Paroksismāla tahikardija

Nav jāiekļauj:

 • paroksimāla tahikardija kā aborta, ektopiskas vai molāras grūtniecības komplikācija (O00-O07, O08.8)
 • paroksimāla tahikardija kā ķirurģiskas dzemdībpalīdzības un manipulāciju komplikācija (O75.4)
 • tahikardija BCN (R00.0)
 • sinoaurikulāra tahikardija BCN (R00.0)
 • sinusa tahikardija BCN (R00.0)
I47.0 Atsācenīga (re-entry) ventrikulāra aritmija
I47.1 Supraventrikulāra tahikardija

Priekškambaru paroksismāla tahikardija

Atrioventrikulāra [AV] BCN paroksismāla tahikardija

Atrioventrikulāra atsācenīga (mezgla) [AVNRT] [AVRT] paroksismāla tahikardija

Atriventrikulāra savienojuma paroksismāla tahikardija

Mezgla paroksismāla tahikardija

I47.2 Ventrikulāra tahikardija
I47.9 Neprecizēta paroksismāla tahikardija

Buverē-Hofmaņa [Bouveret (-Hoffmann)] sindroms

I48 Priekškambaru mirdzēšana un plandīšanās
I48.0 Paroksismāla priekškambaru mirdzēšana
I48.1 Pastāvīga (persistējoša) priekškambaru mirdzēšana
I48.2 Hroniska priekškambaru mirdzēšana
I48.3 Tipiska priekškambaru plandīšanās

I tipa priekškambaru plandīšanās

I48.4 Atipiska priekškambaru plandīšanās

II tipa priekškambaru plandīšanās

I48.9 Neprecizēta priekškambaru mirdzēšana un priekškambaru plandīšanās
I49 Cita veida sirds aritmijas

Nav jāiekļauj:

 • badikardija BCN (R00.1)
 • sinoatriāla bradikardija (R00.1)
 • sinusa bradikardija (R00.1)
 • vagāla bradikardija (R00.1)
 • aritmija kā aborta, ektopiskas vai molāras grūtniecības komplikācija (O00-O07, O08.8)
 • aritmija kā ķirurģiskas dzemdībpalīdzības un manipulāciju komplikācija (O75.4)
 • jaundzimušo sirds aritmija (P29.1)
I49.0 Kambaru mirdzēšana un plandīšanās
I49.1 Priekškambaru priekšlaicīga depolarizācija

Priekškambaru priekšlaicīgas kontrakcijas

I49.2 Atrioventrikulārā savienojuma priekšlaicīga depolarizācija
I49.3 Kambaru priekšlaicīga depolarizācija
I49.4 Cita veida un neprecizēta priekšlaicīga depolarizācija

Ektopiskas sirds kontrakcijas

Ekstrasistoles BCN

Ekstrasistoliska aritmija

Priekšlaicīgas sirds kontrakcijas BCN

I49.5 Sinusa mezgla vājuma sindroms

Tahikardijas un bradikardijas sindroms

I49.8 Citas precizētas sirds aritmijas

Brugadas (Brugada) sindroms

Pagarinātā QT sindroms

Koronārā sinusa ritms

Ektopisks ritms

Mezgla ritms

I49.9 Neprecizēta sirds aritmija

Aritmija (sirds) BCN

I50 Sirds mazspēja

Nav jāiekļauj:

 • sirds mazspēja kā aborta, ektopiskas vai molāras grūtniecības komplikācija (O00-O07, O08.8)
 • sirds mazspēja kā ķirurģiskas dzemdībpalīdzības un manipulāciju komplikācija (O75.4)
 • sirds mazspēja hipertensijas dēļ (I11.0)
 • sirds mazspēja hipertensīvas nefropātijas dēļ (I13.-)
 • pēc sirds operācijas vai sirds protēzes dēļ (I97.1)
 • jaundzimušo sirds mazspēja (P29.0)
I50.0 Sastrēguma sirds mazspēja

Labā kambara mazspēja (sekundāra) (kreisā kambara mazspējas dēļ)

I50.1 Kreisā kambara mazspēja

Plaušu tūska ar norādi par sirds slimību BCN vai sirds mazspēju

Sirds astma (asthma cardiale)

Kreisās sirds mazspēja

I50.9 Neprecizēta sirds mazspēja

Kardiāla vai miokarda mazspēja BCN

I51 Komplikācijas un neskaidri definētas sirds slimības

Nav jāiekļauj:

 • stāvokļi, kas kodējami ar I51.4-I51.9, ja tie radušies hipertensijas dēļ (I11.-)
 • stāvokļi, kas kodējami ar I51.4-I51.9, ja tie radušies hipertensīvas neiropātijas dēļ (I13.-)
 • akūta miokarda infarkta komplikācijas (I23.-)
 • ja slimība precizēta kā reimatiska (I00-I09)
I51.0 Iegūts sirds starpsienas defekts

Iegūts septāls austiņas defekts (vecs)

Iegūts septāls kambaru defekts (vecs)

Iegūts septāls priekškambaru defekts (vecs)

I51.1 Citur neklasificēts cīpslaino stīgu (chordae tendineae) plīsums
I51.2 Citur neklasificēts papillārā muskuļa plīsums
I51.3 Citur neklasificēta intrakardiāla tromboze

Austiņas tromboze (veca)

Galotnes tromboze (veca)

Kambara tromboze (veca)

Priekškambara tromboze (veca)

I51.4 Neprecizēts miokardīts

Miokarda fibroze

Miokardīts BCN

Hronisks (intersticiāls) miokardīts

I51.5 Miokarda deģenerācija

Senila sirds vai miokarda deģenerācija

Taukaina sirds vai miokarda deģenerācija

Miokarda slimība

I51.6 Neprecizēta kardiovaskulāra slimība

Kardiovaskulāra lēkme BCN

Nav jāiekļauj:

 • anterosklerotiska kardiovaskulāra slimība, ja tā nosaukta šādi (I25.0)
I51.7 Kardiomegālija

Sirds dilatācija

Sirds hipertrofija

Ventrikulāra dilatācija

I51.8 Citas neskaidri definētas sirds slimības

Kardīts (akūts) (hronisks)

Pankardīts (akūts) (hronisks)

I51.9 Neprecizēta sirds slimība
I52Zvaigznītes kods Citas kardiopātijas citur klasificētu slimību dēļ

Nav jāiekļauj:

 • kardiovaskulārās sistēmas bojājumi BCN citur klasificētu slimību dēļ (I98.-*)
I52.0Zvaigznītes kods Citi sirds bojājumi citur klasificētu bakteriālu slimību dēļ

Citur neklasificēts meningokoku kardīts (A39.5†)

I52.1Zvaigznītes kods Citi sirds bojājumi citu citur klasificētu infekcijas un parazitāru slimību dēļ

Plaušu sirds shistosomiāzes dēļ (B65.-†)

I52.8Zvaigznītes kods Citi sirds bojājumi citu citur klasificētu slimību dēļ

Reimatoīds kardīts (M05.3†)

© Pasaulces Veselības organizācija, 1992 - 2016

© Tulkojums latviešu valodā. Slimību Profilakses un Kontroles centrs, 2013-2016

 

Izstrāde: SIA Brīvs, 2013-2016

Valid HTML 4.01 Transitional